Sverige skall inte spela stormaktspel i Syrien

Den här artikeln av Lars-Gunnar Liljestrand publicerades 7/2 på Alliansen.se. Alliansfriheten.se

Artikeln.
Riksdagsdebatten 6 februari om Sveriges hållning till Turkiets angrepp mot Afrin i norra Syrien uppvisade en oklar syn på FN-stadgans våldsförbud och folkrätten hos flera av ledamöterna. Margot Wallström, svar på fråga om Turkiets hot mot Afrin och kurderna i Rojavaprovinsen i Syrien, riksdagen.se
Turkiet AfrinTurkiet i Afrin

Ingen berörde med ett ord frågan om Syriens territoriella integritet.


Hela konflikten reducerades till att gälla Turkiet och kurderna i norra Syrien.

Representanter för V och MP begärde att regeringen skulle fördöma Turkiets angrepp. Utrikesminister Margot Wallström intog en förnuftig hållning. då hon förklarade att man först måste ta reda på om ett folkrättsbrott begåtts och i så fall form av folkrättsbrott. Turkiet har hävdat självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan.
Utrikesministern ställer sig tvekande till den förklaringen.

Men inte heller utrikesministern tog upp de uppenbara folkrättsbrott som utgör bakgrunden till konflikten i norra Syrien. USA-koalitionen Inherent Resolve, i vilken Sverige deltar med trupp i Irak, har militärt intervenerat i norra Syrien utan samtycke från den syriska regeringen som fördömt angreppen som ett flagrant brott mot landets suveränitet. Turkiets anfall in i norra Syrien mot Afrin utlöstes av ett tal som den amerikanske utrikesministern Rex Tillerson höll för ett par veckor sedan, där han förklarade att USA ämnar upprätta en skyddszon i Syrien mot gränsen till Turkiet. Vidare förklarade han att USA planerar att sätta upp en kurdisk styrka på 20 000 man för att befästa skyddszonen. (Vi har på den här sajten tidigare kommenterat detta). Huggsexa om SyrienTillerson meddelade att syftet med den nya styrkan var – förutom att angripa terrorister – att hålla Iran borta och att bekämpa den syriska regeringen.
Margot WallströmMargot Wallström som inte försvarar FN-stadgan,
nationell självbestämmande

Turkiets angrepp på norra Syrien är ett folkrättsbrott. Det har också fördömts som ett folkrättsbrott av den syriska regeringen som hotat att skjuta ned turkiska plan, om dessa går in över syriskt territorium.

Det verkar som om Sveriges deltagande i den USA-ledda koalitionen Inherent Resolve gör att utrikesministern bortser från de uppenbara folkrättsbrott som koalitionen gör sig skyldig till i Syrien. Likaså svävar hon på målet om Turkiets folkrättsbrott mot Syrien. Folkrätten och FN-stadgan handlar om relationerna mellan stater, men svenska regeringen verkar inte vilja se att det är staten Syrien som är angripen.

I propositionen om fortsatt svenskt deltagande med militär trupp i Irak inom ramen för den USA-ledda koalitionen gjorde regeringen ett stort nummer av att man var i Irak på inbjudan av den irakiska regeringen (en inte helt solklar folkrättslig grund).

Nu tiger regeringen, då samma koalition intervenerar i Syrien trots fördömanden av den syriska regeringen.

Margot Wallström talar utförligt om att Sverige skall värna folkrätten och FN-stadgan, men det klingar falskt då hon samtidigt blundar för USA-koalitionens folkrättsbrott mot Syrien. Sverige skall inte spela med i ett stormaktspel och tiga om uppenbara folkrättsbrott!

Margot Wallström, svar på fråga om Turkiets hot mot Afrin och kurderna i Rojavaprovinsen i Syrien, riksdagen.se
Syrien militärbaserIllegala USA-baser i Syrien
Margot Wallström, svar på fråga om Turkiets hot mot Afrin och kurderna i Rojavaprovinsen i Syrien, www.riksdagen.se

Utrikesminister Margot Wallström: …Det internationella samfundet måste fortsätta att sträva efter och skapa förutsättningar för en fredlig politisk lösning på konflikten i Syrien, i linje med säkerhetsrådsresolution 2254. Sverige verkar, bilateralt såväl som genom EU och FN, för en politisk lösning på konflikten, vapenvila och fullt humanitärt tillträde. Sverige stöder även fortsatt FN:s och det särskilda sändebudet Staffan de Misturas hårda arbete för en politisk lösning på konflikten i Syrien…

Jonas Sjöstedt (V): Sverige har en roll att spela som nation, som en del av EU och som ett land som sitter i FN:s säkerhetsråd. Det skulle ha betydelse om Sverige höjde rösten och sa ifrån. Jag önskar att vi här kunde få höra ett tydligt fördömande av Turkiets brutala angrepp på Afrinprovinsen som vi nu ser…

Jabar Amin (MP): Jag hade hoppats att utrikesministern hade sagt mer än att hon var oroad. Jag förväntar mig ett kraftigt fördömande mot alla de folkrättsbrott som Erdoğan gör sig skyldig till…
wallstrom-och-hultqvistTvå svenska ministrar som står på brutala USA:s sida mot nationell självbetsämmande och FN-stadgan
Utrikesminister Margot Wallström: …Turkiet har alltså åberopat olika skäl för att intervenera i norra Syrien. Å ena sidan har man åberopat självförsvar i enlighet med FN-stadgans artikel 51, å andra sidan har man åberopat andra skäl, som terroristbekämpning och viljan att etablera en så
kallad säkerhetszon vid gränsen mellan Syrien och Turkiet. Här blandar man alltså politiska och rättsliga argument – nu beskriver jag bara vad det är som händer – och då har såväl länder som FN förstås en skyldighet att undersöka om detta är riktigt. Kan man verkligen åberopa folkrätten, och följer man den?
Det är därför så många har väntat med att använda ett ord som ”fördöma”.Jag försöker alltså bara förklara precis hur det ligger till politiskt. Enligt reglerna i FNstadgan råder det som ni vet våldsförbud. Från våldsförbudet finns det två centrala undantag. Det ena är när stater agerar efter att ha blivit auktoriserade av FN:s säkerhetsråd, och det andra finns i just artikel 51 och stadgar att en stat har rätt till självförsvar mot ett väpnat angrepp.
Samtidigt är självförsvarsrätten kopplad till en rad villkor. Bland annat måste våldet vara nödvändigt och proportionerligt.
Läs protokollet Protokollet

Kommentar, Anders:Varken Margot Wallström, Jonas Sjöstedt eller Jabar Amin kritiserar USA, som har två tusen soldater i Syrien, glygbaser där, som stödjer terrorister och bombar i landet. Så utomordentligt fegt. Ingen av dem dem säller upp för FN-stadgan eller nationell självbestämmanderätt.

Några artiklar om kriget i Syrien

i Andra om: , , , , , , , , , , ,, ,

  3 comments for “Sverige skall inte spela stormaktspel i Syrien

 1. Stig-olof Bragmo
  10 februari, 2018 at 20:32

  nu är kriget igång igen, vår regering sväljer alla lögner
  nya puppies som avlönas och beväpnas av deep state
  hur får du energi att fortsätta anders Romelsjö?

  • 10 februari, 2018 at 21:49

   Dessa händelser och andra ger energi, fast det är tufft ibland.

Comments are closed.