Svenska vapen dödar oskyldiga i Jemen till tjänst för angriparna Saudi, USA & Co

TV:s nyhetsprogram Rapport informerar på kvällen 25/6 att svenska vapen använts i det brutala angreppet av Saudiarabien, Förenade arabemiratet, USA och Storbritannien. Rapport SvT

SvT skriver ”Mellan 2010 och 2014 har Saudiarabien köpt svenska vapen för över fem miljarder kronor och svenska vapenföretag har beviljats exporttillstånd till Förenade Arabemiraten för 10,6 miljarder kronor så sent som 2016, ett år efter det att landet gick in med trupper och stridsflyg i krigets Jemen. Norge och Tyskland, däremot, har sedan 2015 stoppat vapenexporten till Förenade Arabemiraten

Saudiarabien har bland annat köpt pansarvärnsroboten Bill, ett effektivt vapensystem för att ta ut stridsvagnar och bepansrade fordon. Både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har också köpt den svenska försvarskoncernen Saabs avancerade radarsystem Global eye som i en tidigare version kallades för Erieye.”

Men detta är egentligen inte alls någon nyhet.

Sveriges Radios program ”Kaliber” rapporterade i mars Sveriges Radio: Svensk myndighet flygledde diktaturens militära plan
”P1-programmet Kaliber kan i dag avslöja nya uppgifter om Luftfartsverkets samarbete i Förenade Arabemiraten. Flera personer som arbetat på plats vittnar om att myndighetens personal dagligen flyglett militära plan.
Förenade arabemiraten flygMilitärt fraktplan av modell C-17 Creative Commons
Bland annat har miltära transportplan varit på väg till krigets Jemen.

Flygledaren Jan Källström som arbetade med flygledning på Abu Dhabis internationella flygplats mellan 2015 och 2017, berättar att han såg krigsmateriel lastas ombord på militära fraktplan som fanns på flygplatsen.
”Jag kunde ju se att de tryckte in en helikopter eller en stridsvagn så det är ju vapen.”

Luftfartsverkets helägda dotterbolag har sedan 2013 ett samarbete gällande flygledningen för fem flygplatser i Förenade Arabemiraten – ett land som befinner sig i krig i Jemen. Luftfartsverkets personal ska bara arbeta civilt. Något som underströks av vd för Luftfartsverkets dotterbolag, Maria Wall Petrini, i en tidigare intervju med Kaliber.

Skulle det vara problematiskt om det är så att det har lyft militärflyg som har bidragit på något sätt till den här konflikten i Jemen?

”Ja, självklart är det ju inte bra om det är så. Men jag vidhåller att vi är där för att bedriva en civil luftfart och hjälpa till att driva en civil luftfart, inte en militär luftfart”, sa Wall Petrini då.

Men Kaliber har varit i kontakt med flera personer som jobbat på plats i Förenade Arabemiraten, och som berättar om att Luftfartsverkets personal dagligen hanterade militära flyg, både passerande stridsflyg och transportplan som bland annat varit på väg till just krigets Jemen.

Flygledaren Jan Källström berättar att det fanns en särskild inhägnad militär plattform på flygplatsen där han jobbade där stora militära fraktplan var stationerade– något som bekräftas av foton och artiklar Kaliber sett. Och fraktplanen flygleddes dagligen av Jan Källström och hans kollegor.

”Det var rätt så ofta, men säg att det kanske var 30-40 starter på en dag. Men det här att åka till Jemen, jag har svårt att säga men det kanske var två till tre flygmaskiner om dagen som flög dit”, säger han.

Kaliber har sökt bedömning av samtliga riksdagspartier och fått svar från fyra av partierna. Ansvarig minister Tomas Eneroth utgår från att gällande bestämmelser följs och menar att det är Luftfartsverket och inte regeringen som är ansvargt.
Mp:s talesperson menar att man ”måste titta närmare på det här”. V:s talesperson anser att Sverige nu blir part i kriget, medan SD anser att detta är ”väldigt oroanade” och att man ska ställa frågor till ansvarig minister.
Övriga riksdagspartier har antingen inte svarat eller avböjt att svara.

Saudiarabien och Förenade Arabemiraten bedriver ett angreppskrig mot Jemen, med stöd av USA som under Trump har sex-dubblat egna bombningar av Jemen ett världens fattigaste länder Jemen. I media påstås att de så kallade Houthi-rebellerna har stöd av Iran.
Belägg för detta saknas. Ingen har t.ex. påvisat iranska militärer i Jemen.

Sverige har stött Saudiarabien och Förenade Arabemiraten med vapen även efter det att angreppskriget mot Jemen inleddes.

lofven-och-saudis-kung-161025Statsminister Löfven och Saudiarabiska ledare
I en debattartikel skrev fredsorganisationer ”Den 21 februari 2017 kom exportstatistiken för 2016. Den redovisar bland annat export av krigsmateriel till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten till ett värde av 156 miljoner kronor. Länder varifrån det återkommande rapporteras om grova övergrepp mot mänskliga rättigheter. Båda dessa länder är aktiva parter i kriget i Jemen, vars befolkning som en följd av detta nu genomlever en av de värsta humanitära katastroferna i världen.” SvD: Risk att Sverige fortsätter att sälja vapen till diktaturer
Organisationerna kräver att alla partier före valet redovisar om de ansluter till deras krav på stopp för vapenexport till diktaturer som bl.a. Saudiarabien och Förenade arabemiraten. De skriver: ”Regeringen har lagt fram ett förslag med stort utrymme för tolkning. Hur våra partier och politiker väljer att tolka regelverket blir därmed avgörande för om svenska vapen ska hamna hos förtryckarregimer eller om detta är tillfället då vi säger stopp. Vi förväntar oss att varje parti redovisar sin syn på detta före valet detta år. Det är den politiska viljan som avgör vad regelverket ska innebära i praktiken. Hur stor är er vilja?”

I en artikel i Svenska Dagbladet 7/10 2014 ”Svenska vapen i grym saudisk krigföring” skriver Bo Forsberg, Diakonia ”I den saudiska krigföringen mot Jemen används det svenska stridsledningssystemet Erieye. Detta sker trots att svensk lagstiftning säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för export.”
”Mellan 2010 och 2014 köpte Saudiarabien svensk krigsmateriel för 5,1 miljarder kronor. Att regeringen förra året beslöt att avbryta det militära samarbetsavtalet betyder inte att vapenexporten dit har upphört.”
Lövfen, flygplan-Saudi
(Erieye monterat upptill på planet)

Riksdagen skriver på sin hemsida att regeringen föreslog att ”öka kraven på de länder som Sverige exporterar krigsmateriel till. För att landet ska få tillstånd att ta emot krigsmateriel ska landet ha respekt för mänskliga rättigheter, ha en hög demokratisk status och importen av krigsmateriel får inte motverka en rättvis och hållbar utveckling i landet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.”

Verkar inte vara så…

* För bakgrund till kriget i Jemen Destruktionen av Jemen

Ett utdrag ur den artikeln.
Problemet är att FN:s Säkerhetsråds resolution #2216, antagen den 14 april 2015 (Ryssland lade ner sin röst) används som förevändning för destruktionen och utsvältningen av Jemen i ett flagrant brott mot FN-stadgans principer om medlemsländernas suveränitet.
jemen-161106-5
Vad är de grundläggande felen med resolution #2216?

Denna resolution gav Saudierna och dess bundsförvanter fria händer att bomba och svälta ut Jemen. Den antogs av Säkerhetsrådet tre veckor EFTER att bombkriget mot Jemens befolkning hade startat, utan att ens omnämna denna aggression som saknade förankring i Säkerhetsrådet, och som därför i sig utgjorde ett brott mot Folkrätten.

Resolution #2216 presenterades för Säkerhetsrådet av Jordan, medlem av bomb-koalitionen mot Jemen, alltså av en av de krigförande parterna! I konsekvens med detta blev 100% av ansvaret för våldet lagt på en och bara en sida – på den angripnas!

Resolution #2216 tillskrev exklusiv legitimitet för att leda landet till en grupp som saknade demokratiskt mandat, som hade flytt landet och totalt tappat kontrollen över dess territorium. Det är denna ”legitimitet” som utgör den ”legala” grunden för bombningen och marinblockaden som förorsakar massvält för miljonatals människor.

FN:s Säkerhetsråds resolution #2216 har lett till motsatsen av ”säkerhet” för Jemens befolkning. Mat-osäkerhet, bomb-osäkerhet, hälso-osäkerhet, fattigdom och död! Resolution #2216 är en travesti på Internationell Lag och bör döpas till ”Skammens Resolution 2216”. Den utgör ett nytt lågvattenmärke som FN inte tål så många till av.

För att Jemen skall överleva som suverän stat och för att skydda dess svältande barn så måste Resolution 2216 skrotas och ersättas av en resolution som fördömer och inför ett vapenembargo mot samtliga länder som deltar i eller bidrar till att sönderbomba av Jemen.

Efter att allt fler länder stoppar sin vapenexport till Saudiarabien är det med dagens opinionsyttringar, debatt och beslut möjligt att Sverige också avbryter sin vapenexport till diktaturerna Saudiarabien och Förenade arabemiraten och därmed Sveriges medverkan till det skoningslösa kriget mot Jemen där ett barn dör av umbäranden varje tionde minut.

Stoppa kriget mot Jemen.

Stoppa vapenexporten till dem som anfaller Jemen.

Stoppa blockaden mot Jemen.

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Destruktionen av Jemen
Två protestmöten vid riksdagen 1 mars: Stoppa svenska vapenexporten till Saudiarabien, Jemens slaktare!
Speech on Human Rights in Yemen at UN Human Rights Commission – Tal om Jemen i FN-organ
Stopp utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu!
Jemensolidaritet besöker UD
USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:
, , , , , , , ,

  1 comment for “Svenska vapen dödar oskyldiga i Jemen till tjänst för angriparna Saudi, USA & Co

 1. Martin Kullberg
  26 juni, 2018 at 14:00

  Erieye och robotsystem är inte produkter så som din gräsklippare, där du får ett litet instruktionshäfte med produkten och där slutar din relation med säljaren.

  Vi kan förutsätta att med dessa vapen kommer personal med militär utbildning i bagaget och instruerar och tränar militär personal i mottagarländerna i hanteringen av vapensystemen. Det är alltså på det viset att svensk militär har deltagit i att träna och förbereda Saudiarabien och Förenade arabemiraten för invasion av sitt grannland. På annat sätt går det inta att se på saken, det finns nämligen inga vattentäta skott mellan vapenindustrin och den svenska försvarsmakten.
  https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2013/11/avsiktsforklaring-mellan-forsvarsmakten-och-saab/

  Sveriges deltagande i kriget går inte att förneka, även utan diverse skumma vapenfabriksaffärer med svensk personal från försvarsmaktens olika bulvanföretag.

Comments are closed.