Stoppa Aurora – Kom med i Fredsmarscher söndag eftermiddag!

PRESSMEDDELANDE

Söndagen den 14 maj fredsmarsch i Stockholm.

Samling vid torget vid Gullmarsplan kl. 12.30, avmarsch kl. 13.00 mot Medborgarplatsen. Där vid 14-tiden tal av
Agneta Norberg Sveriges Fredsråd, Pelle Sunvisson ordförande i FiB/K och ev. annan talare. Jim
T Saint rappar.
Konferencier Staffan Ekbom ordförande i Nej till Nato.

Söndagen den 14 maj fredsmarsch i Göteborg.

Samling vid Linnéplatsen/Slottsskogen kl. 13.30. Start med musik kl. 14.00. Feministiska kören, Jan
Hammarlund och Jazzmusiker för fred.
Konferencier Karin Utas Carlsson Fredsam, Göteborg och Kampanjen Stoppa Aurora.
C:a kl. 15.00 avmarsch till Esperantoplatsen. Där musik av Jan Hammarlund och tal av Gunnar Westberg Svenska läkare mot kärnvapen och Harriet Johansson Otterloo fredsaktivist.
NATO - militärer
Bakgrund.
Från den 11 september i tre veckor kommer det mycket kritiserade värdlandsavtalet med Nato att tillämpas genom att Sverige övar med Finland och med Natoländerna
Norge, Danmark, Frankrike och Estland samt med USA som medverkar med marin, flyg och landstridskrafter.

Tillsammans med 19 000 svenska soldater och hemvärnsmän tränar man ett scenario med en hotfull granne i öster.
Övningen kommer att ske i Göteborg, på Gotland och i Stockholm.
Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön och drar till sig intresse genom att man där i en framtid kan komma att upprätta en bas emot Ryssland. Säkerhetsläget
i vårt närområde försämras stadigt genom att Sverige medverkar i en upprustningsspiral och beter sig hotfullt.
Ryssland har upprepade gånger klagat över Natos framflyttande av sina positioner inpå Rysslands gränser.
NATO. Boken Sverige,NATO och säkerheten

Vi har inget att vinna på att skapa fiender. Fred skapas med fredliga medel såsom vänskapliga utbyten, samtal, samarbete och förhandlingar. Allas perspektiv måste tas i beaktande och krig förebyggas. Resurser ska användas för fredlig utveckling, miljöproblemen hanteras.

www.stoppaaurora.se red.nejtillnato.se www.fredsam.se
Den 10 maj 2017
Kristina Johansson Staffan Ekbom Karin Utas Carlsson
Kampanjen Stoppa Aurora Nej till Nato Fredsam och Kampanjen Stoppa Aurora
0760 30 86 00″ (Slut på pressmeddelandet).

Huvudparollen är

Stoppa Aurora 17!

Stoppa krigsövningen med Nato – Stoppa Aurora!

För att:
-Den bidrar till försämrat säkerhetsläge kring Östersjön
-Den innebär ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato
-Freden bevaras bäst genom diplomati, samarbete och samtal.

Särskild annonsering finns på www.stopaaurora.se.

Arrangör är Nätverket Stoppa Aurora

Utdrag ur uppropet

Under tre veckor i september 2017 kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för krig. Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater till en kostnad av 583 miljoner kronor. USA, Finland, Frankrike, Estland, Danmark och Norge deltar. Det hårt kritiserade värdlandsavtalet är centralt och bland annat kommer ett amerikanskt stridsvagnsförband landsättas i Göteborg. Enligt Försvarsmakten finns det inga formella garantier att USA inte medför kärnvapen.

Läs vidare hos Aktivister för fred!

Aktivister för fred
”Att Sverige genomför en sådan omfattande övning i Sverige tillsammans med flera NATO-länder skickar signaler. Dom signalerna kommer med all rätt uppfattas som hotfulla av Ryssland. Sveriges agerande genom att genomföra övningen på det sätt som den är utformad kommer inte stabilisera situationen i området utan istället öka spänningar.”

Aktivister för fred benhodgesflyttavapentv4

Värdlandsavtalet är en utgångspunkt för övningen.
Detta undertecknades i maj 2016 av Sveriges regering med krigsorganisationen NATO. Hur stort var det folkliga stödet?
Läs nedan!

En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari 2016 visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun. Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
Någon opinionsundersökning efter detta har inte genomförts efter vad jag vet.
NATO - Aktionsgruppen Nej till NATO
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

Avtalet innebär ett långtgående samarbete med Nato. Möjligen kan kärnvapen komma att placeras på svensk mark. Värdlandsavtalet ger Nato möjlighet att placera kärnvapen på svensk mark

I en artikel av riksdagsman Stig Henriksson (v) i ETC
skriver riksdagsman Stig Henriksson
(något avkortat av mig) http://www.etc.se/debatt/forsvarsministern-avfardar-befogad-kritik bl.a. att ”Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har gjort våldsamma utfall mot kritiker av värdlandsavtalet som han anser är skyldiga till ”en systematisk spridning av lögner”. Kritiker omnämnts i ordval och tonläge som om de vore landsförrädare och Putin­agenter. Särskilt angrips de som kritiserar huruvida Sverige kan bli utplaceringsort för kärnvapen. Men ingenstans i värdlandsavtalet eller i departementsskrivelsen nämns kärnvapen.
Peter Hultqvist
Det finns inget undantag mot att placera ut eller transportera kärnvapen i Sverige. För Nato ingår kärnvapen som en integrerad del av strategin men Sverige har inte ens försökt utverka ett löfte att slippa få kärnvapen stationerade i vårt land i värdlandsavtalet. Nato-landet USA vägrar principiellt att uppge om deras örlogsfartyg i svenska hamnar har kärnvapen ombord eller inte. Norges och Danmarks förbud som ofta nämns i debatten går inte att kontrollera efterlevnaden av och gäller bara i fredstid. Enligt Nato-doktrinen är kärnvapen är en central komponent i Natos sammanlagda förmåga för avskräckning och försvar. Nato har fortfarande en doktrin om ”first use” som innebär att man tar sig rätten att använda kärnvapen även när motståndaren inte använt dem.” (Slut mitt utdrag av Stig Henrikssons artikel). Promemorian om värdlandsavtalet nämner inte frågan om placering av kärnvapen på svensk mark, vilket är anmärkningsvärt med tanke på Sveriges långa tradition av att motverka kärnvapen och deras spridning i världen. Det avviker t.o.m. negativt i förhållande till Nato-landet Norge som har begärt och fått ett undantag i sitt avtal med Nato just för utplacering av kärnvapen i fredstid.
Värdlandsavtalet tolkas olika av olika bedömare och politiker. Försvarsministern försöker betona att Sverige har stor rätt att bestämma. Hur det är med den saken i praktiken vet vi dock inte.

Om Sverige vill ha en neutral och alliansfrihet inte bara i ord utan i verkligheten borde man även ha krigsövningar med Ryssland, eller hur? Nato har en helt annan historik av brutalt våld och överträdelse av folkrätten än Ryssland. Saknar dessa fakta betydelse för regeringen?

Kom med och protestera mot Aurora 17!

NATO-demonstration IV

Några andra artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , ,

  17 comments for “Stoppa Aurora – Kom med i Fredsmarscher söndag eftermiddag!

 1. 12 maj, 2017 at 16:05

  Det kan vara bra att sprida de senaste översättningarna av Paul Craig Roberts som jag gjort. Han är inte vemsomhelst. En republikan med insyn som varit Reagans rådgivare. Då kommer inte enbart vänstern att lyssna, men även nyliberaler och borgare. Detta angår alla medborgare, men medierna tiger. Det är katastrofalt.

  Sök på ”Paul Craig Roberts” i sökfunktionen så får du dem i en lista!

 2. Stig-olof Bragmo
  14 maj, 2017 at 07:58

  alliansens historia för dess natovänlighet.
  batra född i Holland några år efter andra världskrigets slut.
  busch thoor dubbla medborgarskap Sverige och Norge.
  liberalerna har alltid samma åsikt som britterna.
  Lööf som liksom sin företrädare har goda nära relationer med Clintons i usa.
  jag har röstat borgeligt förut men Nato frågan gör att jag byter till sossarna
  och hoppas på majoritet för ett alliansfritt sverige

  • Peter
   14 maj, 2017 at 09:11

   ? Öh sossarna är ju för nato och aurora,
   Klart du inte ska rösta på dom!
   V är emot nato nu bara och Fi.

   • 14 maj, 2017 at 09:50

    Samt enhetsfronten ”Nej till Nato, KP, SKP”. Och S är emot Nato-medlemsskap, men har en ledning som lägger sig så nära Nato som möjligt.

 3. arbetarklass
  14 maj, 2017 at 12:32

  Jaha, dom flesta politikerna är för Nato men hur är det med folkopinionen, är dom flesta för Nato där också?

  Jag tycker det luktar EU-medlemskapet och migrationsfrågan lång väg. Politikerna har redan bestämt sig och det är bara ”demokratin” som ska övertygas och där har man random media, SVT samt SR som sina bästa verktyg. Av riksdagspartierna är endast Vänsterpartiet klart emot men vad hjälper det och rösta på ett parti som aldrig väntas gå över tio procent?

  Här skiljer sig klart Sverigedemokraterna. Det har blivit folkrörelse, en undantryckt sådan av hela det etablerade samhället men de är samtidigt väldigt rädda för den därför dom är medvetna om kraften i den och gör allt dom kan för att stoppa den. Det var samma med arbetarrörelsen i dess tidigaste historia men av helt annan anledning.

  Makten i Sverige utgår inte från folket. Makten i Sverige utgår från politikerna som i sin tur styrs och påverkas av starka västmakter och institutioner som t.ex. EU och USA. Välkommen till uppfostringsanstalten Sverige och rösta sedan på politikerna för demokratins skull.

  https://www.fokus.se/2016/09/valkommen-till-%c2%aduppfostringsanstalten/

  mvh arbetarklass
  (som tillhör demokratins opposition)

 4. Markus
  14 maj, 2017 at 12:39

  Som vi alla vet stoppaded andra världskriget med fred!

 5. Нешко
  14 maj, 2017 at 13:34

  I den här tiden av rysshat samt strävan att gruppera sig mot Ryssland är det nog lämpligt att påminna sig om hur det såg ut under andra världskriget närmare sagt 1943 och vad amerikanska Department of Defense, Department of the Army och Office of the Chief Signal Officer berättade för det amerikanska folket och allierade:
  Why We Fight: The Battle of Russia (US National Archives) https://youtu.be/WrKDBFJoo2w

  Från början av filmen:

  (1:31):

  ”History knows no greater display of courage than that showen by the people of Soviet Russia …”

  Henry L. Stimson, Secretary of War

  samt (2:17):

  ”… the SCALE AND GRANDEUR of the (Russian) effort mark it as a GRATEST MILITARY ACHIEVMENT IN WHOLE HISTORY. ”

  General Douglas MacArthur, Commnder in Chief Southwest Pacific Area

 6. Per
  14 maj, 2017 at 16:17

  Protesterar ni även mot ryska övningar i vår närhet?
  Alla invändningar med inriktning mot upprustning, samarbete, militär förmåga, kärnvapen, miljöpåverkan mm tappar i trovärdighet när den riktas åt enbart vissa håll.

  • 14 maj, 2017 at 17:46

   Vi protesterar mot att Sverige gör sig beroende av NATO och minskar Sveriges säkerhet och risken för att Sverige dras in i krig av NATO som satsar 10 gånger mer på det militära än Ryssland. Motsats till klok neutralitetspolitik och fredlig politik. Det är USA/NATO som bedriver de brutala krigen i Mellanöstern – inte Ryssland. Rysslands krig efter invit av Syriens lagliga regering är förenligt med folkrätt och FN-stadgan – inte USA:s krig (utom formellt i Irak, där deras krig dödat någon miljon).

   • Anders
    14 maj, 2017 at 20:13

    Du svarade inte på frågan!

  • Micke
   14 maj, 2017 at 17:59

   Per,
   Frågan ställs till dig med då, protesterar DU mot Aurora eller är de bara dubbelmoral av dig själv? Ja jag tror det va, du själva ”tappar alltså i trovärdighet”.

 7. arbetarklass
  14 maj, 2017 at 18:47

  Per
  14 maj, 2017 at 16:17
  ”Protesterar ni även mot ryska övningar i vår närhet?”

  Nej, varför skulle jag göra det? Snarare känner jag en stolthet att de kan försvara sig mot liberalismens penningekåta hundar som runt jorden roterar i sin ständiga jakt på guld och land. Det intressanta är att Ryssland är en makt att räkna med, en politisk jätte men kanske ekonomisk dvärg i jämförelsen. Men hellre det än tvärt om och bli lydstat åt förtryckarna.

 8. Andersson
  14 maj, 2017 at 19:37

  Problemet är att Ryssland ser NATO som offensivt. Med NATO på svensk mark var tror ni slagfältet hamnar?

 9. Hasse
  14 maj, 2017 at 21:12

  Har funderat lite. Det som framkommer av värdlandsavtalet och övningens parter är ju knappt ens en teoretisk möjlighet till kärnvapen. Så det ska vi lägga kraft att demonstrera mot?

  En mycket mer angelägen och tydlig fråga är väl om det ska bogseras ett fulladdat flytande kärnkraftverk genom Öresund. Ett Tjernobyl som svajar på vågor känns ju sådär! Borde faktiskt nämnas av de som arrangerar detta.
  Googla ”flytande kärnkraftverk” så får ni se.

  • 14 maj, 2017 at 21:51

   Kärnvapen kan finnas i USA:s skepp och flyg i övningen. USA rapporterar inte om där finns kärnvapen eller inte. Värdlandsavtalet innebär starkt beroende av NATO och ökar risken att Sverige blir krigsskadeplats.

 10. 14 maj, 2017 at 21:58

  Omkring 100 personer deltog i denna första demonstration under parollerna som ropades i talkörer:

  Stoppa Aurora

  Nej till Nato – Nej till krig

  Nej till Nato – Ja till fred

  Nästa alla var kvar under mötet på Medborgarplatsen. Nedan en bild från demonstrationen, där bl.a. en bloggare deltog, upptill höger i bilden. En bild visar talaren Pelle Sunvisson, ordförande i Folket i Bild Kulturfront, och den andra talaren Agneta Norberg ordförande i Sveriges Fredsråd. Bilderna har tagits av Gunnar Thorell.

  Längst ned en bild från demonstrationen av Bernt Lindgren.

  Aurora dem 3.

  Aurora Pelle s

  Aurora Agneta

  Aurora Bernt L bild 1Bild Bernt Lindgren

Comments are closed.