Ska USA bomba USA ?


Lennart med Det Progressiva USA skriver som kommentar till George W Bushs installationstal:

”Ett bra ställe att börja införa frihet vore USA, ett land som sannerligen skulle behöva det. USA skulle t.ex. kunna införa demokratiska majoritetsval, något som det som enda västerländska land saknar. Jag borde t.ex. vara fri att låna böcker på bibblan utan att få det rapporterat till FBI. Kvinnor borde vara fria att bestämma om de behöver utföra abort. Homosexuella par borde vara fria att gifta sig. Fattiga svarta ungdomar borde vara fria att få en utbildning som skulle ge dom en chans till ett drägligt liv. Fattiga familjer borde få tillgång till medicin och mat för dagen. USA skulle också kunna börja respektera Genèvekonventionen, göra något år den globala uppvärmningen, gå med i den internationella brottsmålsdomstolen , inte försöka förhindra den moderna vetenskapens landvinningar. Börja befria USA så kommer resten av världen att följa.”

Jag har räknat upp alla länder som USA bombat efter andra världskriget. (Se Listan) Ser man på den listan så inser man att majoriteten av dessa bombningar har skett i ”frihetens namn”.

Så skulle Bush ta Lennarts tips på allvar så är det bara att kommendera hem alla bombplan och bomba den egna befolkningen…