Rapport från firandet av Sovjetunionens seger i Andra Världskriget mot nazisterna i Stalingrad

Den här lilla rapporten har jag fått från Parvin som deltog i firandet av Sovjetunionens stora seger i Andra Världskriget mot nazismen.

Parvin skriver:
Jag åkte till Stalingrad för att hedra sovjetiska folkets segern över Nazismen. En grupp på runt 60-70 personer från Tyskland och Österrike var också där av samma skäl. Jag blev glad att många från just dessa två länder har åkt till Stalingrad för att hylla Sovjetunionen seger. Hundratals från Kina och Mongoliet, och från andra före detta Sovjet-republiker. De som var från Mongoliet sade att de ville visa sin respekt för marskalk Zjukov som kämpade för deras land.
StalingradSegermonumentet vid Stalingrad
En beskrivning av detta avgörande slag följer längre ned.

Parvin skriver vidare ”Jag såg på tv på kvällen den 9 Maj hur neo-fascister attackerade direktören för det ryska centret för vetenskap och kultur i Kiev när han ville lägga blommor för att hylla 73 års-dagen av Sovjets seger i det stora fosterländska kriget. Jag såg även hur unga neo-fascister misshandlade äldre människor som bar foton på sina anhöriga. De misshandlades med käppar medan de låg på marken med foton i famnen. Jag finner inga ord för sådana brutala och omänskliga beteenden. Sådana beteenden tar oss tillbaka till 1930-talet. Västvärlden verkar inte ha tagit några lärdomar. Man väljer att vara blind och döv medan neo-fascister är på frammarsch och hotar hela mänskligheten.

Jag skickar ett videoklipp.” (Slut på rapporten).

Sputnik News
Ukraina högerextremister 180512Högerextremister på marsch i Ukraina 180505
Sputniknews rapporterar
Den senaste attacken på det ryska kulturcentrumet (Rossotrudnichestvo) i den ukrainska huvudstaden Kiev är ett ännu ett försök att förstöra den gemensamma kulturen för Ryssland och Ukraina, sade Rysslands utrikesministeriums taleskvinna Maria Zakharova på torsdagen.

”Det är en del av en tendens. Det finns permanenta försök att ställa oss mot varandra. Kultur används också för att uppnå det. För att tvinga Ryssland ut ur Ukraina är det nödvändigt att stänga alla ryska språkkurser, alla centrum för Rossotrudnichestvo, helt enkelt förbjuda att undervisa om rysk historia och allt som är kopplat till vårt land – att förstöra det gemensamma kulturella rummet. Är det ett behov hos det ukrainska folket? Nej, det är en politisk miljö, ideologin hos Kievs nuvarande myndigheter” berättade Zakharova för reportrar i New York.

I onsdags sade Konstantin Vorobiev, chefen för det Ryska Centrumet för Vetenskap och Kultur i Kiev, att radikaler angripit honom i centrala Kiev, när han ville lägga ner blommor till andra världskrigets till minne av 73-årsdagen av den sovjetiska segern i det Stora fosterländska kriget. Sputniknews II

Stalingrad och Andra Världskriget.

Under 1930-talet försökte Sovjetunionen på olika sätt få till stånd en försvarspakt med Frankrike och Storbritannien, vilka i praktiken visade sig ointresserade. En sådan försvarspakt hade möjligen förhindrat kriget eller begränsat det. I en helomvändning, för att spara tid ingick Stalin en non-aggressionspakt med Tyskland i augusti 1939. Tyskland lade snabbt under sig Frankrike, Nederländerna, Belgien, Norge och Danmark samt hade Italien som allierad.
Stalin untitled

Hitler untitled

Utan krigsförklaring anföll drygt 2 miljoner tyska soldater Sovjetunionen i ett noga förberett anfall 22 juni 1941. Hitler hade också i sin bok utpekat bolsjevismen till huvudfiende. Vid denna tid och under en stor del av kriget hade Tyskarna 5-10 gånger så många soldater på östfronten som på västfronten.Tyskarna hade initialt stora framgångar men hejdades utanför Moskva av Röda armén under ledning av andra världskrigets främste militär, marskalk Zjukov. Sovjetunionens militära förmåga hade ändå markant försvagats sedan ett stort antal höga officerare avrättats några år tidigare på Stalins order, och utan klara substantiella skäl. Trots hårdnande motstånd på många håll hade de tyska angriparna stora framgångar, men slogs tillbaka vid slaget om Moskva i december 1941.
Zjukov untitledMarskalk Zjukov

”Slaget vid Stalingrad utkämpades under andra världskriget mellan Tyskland och Sovjetunionen vid staden Stalingrad. Idag heter staden Volgograd, men det finns förslag att den ska återfå sitt tidigare namn, enligt radioekot 2/2. Slaget pågick mellan 21 augusti 1942 och 2 februari 1943 och är ett av världshistoriens blodigaste slag med sammanlagda förluster på nära två miljoner människor. Det slutade med ett avgörande nederlag för Tyskland och utgör den viktigaste vändpunkten under andra världskriget.” (Från Wikipedia)

* Vid mitten av november höll Röda armén endast två små brohuvuden i Stalingrad, resten kontrollerades av tyskarna.

Den 19 november 1942 inleddes den sovjetiska offensiven ”Operation Uranus” från de då nordvästra respektive sydöstra fronterna med målet att innesluta 6:e armén i Stalingrad. 3:e rumänska armén som försvarade tyska 6:e arméns norra flank bröt samman efter en dag.
Slaget vid Stalingrad
Den 20 november inleddes nästa sovjetiska offensiv, nu söder om staden, ett avsnitt som hölls av 4:e rumänska armén. Denna armé bestod nästan uteslutande av kavalleri och försvaret bröt samman nästan omedelbart. De sovjetiska styrkorna avancerade nu snabbt västerut i en kniptångsmanöver och möttes två dagar senare i närheten av staden Kalatj och inneslöt de tyska styrkorna i Stalingrad. Tyska 6:e armén och delar av tyska 4:e pansararmén och sex divisioner från Rumänien var nu instängda i Stalingrad, omkring 290 000 man med utrustning. På grund av det sovjetiska motanfallet inställdes de tyska anfallen i staden, och förband började flytta för att skydda 6:e arméns bakre områden.

Det finns många böcker om detta mycket hårda slag och striderna om den stora kullen Mamajev Kurgan, och många skildringar av uppoffringar och hjältemod från stadens arbetare, enskilda soldater som prickskytten Vasilijev Zaitsev, och sergeant Jakob Pavlov som med sina män i 59 dagar höll ett strategiskt – och ideologiskt – viktigt 4-våningshus. Enligt den sovjetiska krigspropagandan stupade fler tyskar i kamp om denna byggnad än vid intagningen av Paris. Och där fanns den legendariska 62:a armén under general Tjukov ”Den sovjetiska 62:a armén hade cirka 40 000 försvarare som skulle stå emot tyska 6:e armén och två kårer ur 4:e pansararmén som bestod av cirka 330 000 man, fördelat i 20 divisioner. Detta var den största formationen i tyska armén” påstår Wikipedia. Och 62:a armén kunde med stöd av kämpande arbetare hindra tyskarna att inta hela staden och gjorde det möjligt för den sovjetiska generalstaben under ledning av Zjukov att förbereda en motoffensiv. Av Zjukovs mycket intressanta memoarer framgår att Stalin nära deltog i generalstabens arbete.
Zaitsev vasiliy-zaytsevKrypskytten Vasilijev Zaitsev
Stalingrad Pavlov sergeant-yakov-hero-sovietSergeant Pavlov

Sovjetunionen erbjöd då de tyska trupperna kapitulation under ganska generösa villkor, vilket avvisades. 2 februari 1943 kapitulerade de sista trupperna i Stalingrad. Sammanlagt 91 000 man fördes till fångenskap, där den stora majoriteten dog.

Efter slaget vid Stalingrad återfick aldrig tyskarna initiativet. Efter segern vid Kursk, världshistoriens största pansarslag, övergick initiativet definitivt till Sovjetunionen, som sedan befann sig på en nästan oavbruten offensiv ända fram till Berlins kapitulation 2/5 1945. (Från Wikipedia).
Med stor sannolikhet skulle Sovjetunionen ha besegrat Tyskland även utan invasionen 6 juni 1944, som dock säkert förkortade kriget. Då hade Sovjet fått kämpa nästan ensamt i 3 år. Det är väl självklart att Storbritannien & USA hade kunnat prioriterat en tidigare invasion i Europa om man velat.

Medan presidenterna Bush och Obama avrättade Saddam Hussein, Gadaffi (i praktiken OK säkert från USA) och Osama bin Laden utan rättegång avrättade diktatorn Stalin här inga tyska ledande militärer efter vad som är känt. Chefen för 6:e armén, fältmarskalk von Paulus, återvände efter kriget och slog sig ned i Östtyskland.

Kriget kostade Sovjet minst 20 miljoner döda, medan antalet dödade från USA uppgick till drygt 300 000 man. Landet var svårt härjat, liksom Tyskland. Mot bakgrund av detta (och mycket annat) kan man starkt ifrågasätta krigshetsen mot Sovjet efter andra världskriget.

En central lärdom är att eftergiftspolitiken kan få de mest förödande konsekvenser. Detta är mycket aktuellt idag, då världen och massmedia kommit att mer eller mindre acceptera främst USA:s brutala och folkrättsvidriga utrikespolitik i brott mot FN-stadgan och annan internationell rätt. Omfattande protester förekom inför kriget mot Irak för 15 år sedan. Protesterna mot NATO:s bombkrig i Libyen med tiotusentals dödade civila, i Syrien, i Afghanistan är betydligt svagare. Massmedia avstår från kritisk granskning, från försvar av freden och FN-stadgan. Likheten med eftergiftspolitiken mot Hitler är stora. Och resultatet torde inte bli bättre än Andra Världskriget, snarare tvärtom.

i Andra om: , , ,, , , , , , , , , ,, , , , ,

  38 comments for “Rapport från firandet av Sovjetunionens seger i Andra Världskriget mot nazisterna i Stalingrad

 1. Mats Larsson
  13 maj, 2018 at 14:48

  Stalingrad heter numera mycket riktigt Volgograd och är en av Sovjetunionens tolv
  Hjältestäder. Fästningen i Brest (Vitryssland) har samma status som en Hjältestad.

  Jag har sett åtskilliga monument där man kan avläsa Hjältestädernas namn. Vad som
  stör mig är att man även där använder Volgograd och inte Stalingrad. Däremot
  Leningrad och inte St Petersburg, vilket är helt korrekt.

  • arbetarklass
   13 maj, 2018 at 19:33

   Jag har för mig jag läst att Stalin är föremål för rehabilitering i Ryssland så det är nog inte otänkbart att Volgograd får tillbaka namnet Stalingrad från kommunisternas tid vid makten. Det tar nog lite tid bara. Jag tror det är så att regimen både vill modernisera Ryssland samtidigt som de värnar traditionen. Allt för att tillgodose folkets önskemål.

   • AK
    14 maj, 2018 at 16:28


    Vad då ”regimen”, bäste arbetarklass?
    :-)

 2. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  13 maj, 2018 at 17:58

  På webbsidan ’in defence of communism’ hittade jag den här mycket fina videon med engelsk text:
  https://youtu.be/XC5Xubnj6cY

 3. Christian
  13 maj, 2018 at 19:45

  ”En central lärdom är att eftergiftspolitiken kan få de mest förödande konsekvenser. Detta är mycket aktuellt idag”

  Håller helt med dig Anders att det är oerhört viktigt att man kraftfullt agerar mot Ryssland och landets olagliga annektering av Krim och att man inte bara låter det passera. Hitler lät man annektera bit för bit av sina grannländer och därför är det ju oerhört viktigt att man stoppar Putin innan han börjar med samma sak. Håller helt med dig Anders att eftergift politiken mot Hitler var förödande och därför är det viktigt att man inte gör samma sak mot Putin. Kul att vi för en gangs skull tycker lika.

  • 13 maj, 2018 at 20:25

   Ja, bra att Ryssland reagerade mot den av USA och Eu stödda fascistinfluerade statskuppen mot folkvald president (i av OSSE lovordade val) och att man snabbt genomförde en folkomröstning där folk visade att man ville återinförlivas med Ryssland. Eftergiftspolitiken mot USA/Nato knäckte Jugoslavien som land, senare Irak 2,4 milj döda), Libyen, Afghanistan.

  • Håkan Bylund
   13 maj, 2018 at 21:27

   Sovjet ville från 1935 ha en alliansmed Frankrike och England mot Hitler men England var inte intresserat och detta ledde fram till andra världskriget. Sovjet var ensamt internationellt att protestera mot annekteringen av Tjeckoslovakien. Dina insikter i historia är knappt rudimentära utan liknar blott en pavlovsk reflex på kalla krigets retorik. Historia är intressant men aldrig svart-vit, käre vän, däremot olika nyanser av grått.

  • arbetarklass
   14 maj, 2018 at 00:30

   Ryssland hävdar sina intressen om de blir utmanade. Det är plikt för varje stat. Om dom kan alltså. Kan Sverige? Nu börjar Ryssland och gå lite längre och skaffa sig inflytande i Mellanöstern och det är bra för den multipolära världsbilden. Vi kan inte sträva mot en enda supermakt för då är både demokratin och kulturernas oberoende förstörd. Bäst är en balanserad värld och den måste ju inte bygga helt och hållet på en terrorbalans liknande den vid kalla kriget. Mera samarbete och samförstånd. Vi får se hur det löser sig i Nordkorea.

  • Benny
   14 maj, 2018 at 06:37

   Det finns inte minsta likhet mellan Hitlers Tyskland och Ryssland av idag. Det komiska är att det är USA som agerar som Hitler.

 4. Viva
  13 maj, 2018 at 22:21

  Rätt oförskämt att påstå att sovjet bekämpade nazityskland ensamt. Storbritannien är det enda land som stod ensamt mot Hitler under ett år, och de var mycket nära att bli utsvälta av ubåtskriget. Inte desto mindre skickade de stöd till sovjet, efter Hitlers angrepp. Innan dess var Hitler och Stalin allierade. Vi kan vara tacksamma att västeuropa inte ockuperades av röda armén, äran tillfaller andra världskrigets moraliska segrare, britterna och amerikanerna. För östeuropa tog andra världskriget slut med den sovjetiska reträtten 1991.

  • 14 maj, 2018 at 07:14

   Sovjet var nazisterna huvudfiende. Framgår av Hitlers bok och all dess propaganda under 30-talet. Sovjet försöket förgäves få en militärpakt med Storbritannien och Frankrike som avböjde. Moral? Om de accepterat hade det inte blivit något Andra världskrig, eller ett mycket kortare sådant. Sovjet ingick i detta läge en non-aggressionspakt med Hitler för att spara tid. Nej Storbritanniens och Frankrikes moral var först att söka lägga grund till krig mellan Tyskland och Sovjet, som då båda skulle försvagas. Detta gick i stöpet, och sedan var tydligen en del av politiken att vänta med att gå in i ett sent skede, då det var klart att Sovjet skulle vinna. Samt att slå upp betydelsen av landstigningen 6/6 1944 över alla bräddar. Mest avgörande 1944 var troligen Sovjets stora seger över den tyska centralarmén.

  • Benny
   14 maj, 2018 at 19:18

   Viva, ja visst var de andra allierade verksamma i kriget mot Tyskland men 70-80% av andra världskrigets slag och dödsoffer var på östfronten. Moraliska segrare USA? Pyttsan! Britterna ska ha en eloge däremot för att man inte gjorde som Frankrike! Utan Sovjets insats hade varken britterna eller USA stått som segrare mot Tysklands effektiva krigsmaskin. Sedan att Sovjet styrdes av en hårdhänt diktator förtar ju inte det sovjetiska folkets kamp…Ditt inlägg är däremot oförskämt mot dem som verkligen offrade sina liv i kampen mot nazismen. Du ska nog läsa på om andra världskrigets historia från riktiga historiker och strunta i ”dokumentärerna” man visar på skvalkanalerna.

   • Christian
    14 maj, 2018 at 21:41

    ”Utan Sovjets insats hade varken britterna eller USA stått som segrare mot Tysklands effektiva krigsmaskin”

    Nu är du tyvärr som vanligt helt fel ute Benny. Det var snarare så att Tyskland aldrig hade kunnat stå emot USAs industrikapacitet eller Englands flotta som kontrollerade världshaven. Tillsammans hade USA och England svultit ut Tyskland och bombat landet till grus. Och om inte det var nog hade de alltid kunnat sätta in sin atombomb. Så Benny nog hade USA och England garanterat segrat utan Sovjet och att påstå något annat är bara trams.

    • Benny
     15 maj, 2018 at 06:47

     Hade Tyskland besegrat Sovjet hade man haft all industrikapacitet och naturresurser i oändlig mängd! Vad hade då britternas flotta hjälpt? Du tror inte att tyskarna också hade utvecklat en atombomb? Läs gärna historia. Sluta läsa PK-media det kan vara skadligt för verklighetsförankringen!

     • Christian
      15 maj, 2018 at 09:35

      Som vanligt ser jag Benny att du inte har något argument att komma med i ska. Tyvärr är det så att inte ens Tysklands + Sovjets gemensamma industrikapacitet hade varit någon match for USA/England.

      https://en.wikipedia.org/wiki/Military_production_during_World_War_II
      https://www.statista.com/chart/8269/industrial-production-tanks-second-world-war/

      Samma sak gäller atombomben. 1945 när USA hade en bomb redo hade Tyskland i princip inte ens påbörjat sin utveckling. Därmed hade USA haft gott om tid att med sina atombomber förvandla Tyskland till en hög med grus.

      Så här har du helt fel. England/USA hade utan problem kunnat besegra Tyskland även utan Sovjets hjälp.

      • Benny
       16 maj, 2018 at 16:45

       Christian, hur skulle USA kunna leverera sin a-bomb om tyskarna vunnit 1941 mot Sovjet? Du snackar ju om det Tyskland som Sovjet redan besegrat 1944 och vars få illa rustade divisioner på västfronten skapade sådant oerhört besvär efter D-dagen för britterna och USA. Alla som läst historia begriper ju att hade Sovjet blivit besegrat hade britterna sökt om separatfred och USA hade bara fortsatt kriget mot Japan på sin höjd. USA skulle bara fegt (som vanligt) väntat ut det nazistiska styret i Tyskland och kanske infört ekonomiska sanktioner mot ett mäktigt Stor-Tyskland i Europa. Varken britterna eller USA hade velat offra miljoner soldater på att besegra tyskarna själva om Sovjet fallit… Och detta kan nog de flesta historiker skriva under på och inte dina tankar om USA:s ”godhet”.

       • Christian
        17 maj, 2018 at 17:55

        Diskussion handlar om USA/England hade kunnat besegra Tyskland utan hjälp från Sovjet. Du har inte presenterat någon fakta som stödjer din tes att de inte skulle klara av det. Att spekulera hur utvecklingen hade sett ut ligger utanför denna diskussion.

 5. Kandinsky
  14 maj, 2018 at 08:21

  Du läser inte innantill något vidare. Det var britterna som stod ensamma mot Hitler. Inte ryssarna, som dessutom mottog omfattande stöd från de allierade, efter att ha varit allierade med Tyskland.

  De allierade sinkade inte D-day, de var tvungna att bygga upp kapaciteten under flera år. Att föreställa sig hela västeuropa ockuperat av röda armén 1946 är inte upplyftande, då skulle alla ha varit i östeuropéerna situation.

  Hitler och Stalin är moraliska ekvivalenter.

  • 14 maj, 2018 at 09:11

   Hitler satsade inte särskilt hårt i krig mot England, desto mer mot huvudfienden Sovjet.

   • Kandinsky
    14 maj, 2018 at 17:36

    Hitler hade inte skepp att frakta över sin överlägsna armé till brittiska öarna, han satsade på bombningar och utsvältning via ubåtskrig. Krig till sjöss västerut, krig på land till öst. Olika villkor för krigföring. De enda som stod ensamma mot Hitler var britterna. Sovjetunionen fick massiv militärhjälp av britterna och amerikanerna via Murmansk.

    • 14 maj, 2018 at 21:08

     Han kanske inte ville satsa på det utan fokusera på attack mot huvudfienden. Britterna kunde transportera tillbaka en armé på 300 000 man från Frankrike till England och sedan använda 3 år för att se hur kriget Tyskland-Sovjet gick innan man landsteg i Frankrike. Sovjet anfölls överraskande av drygt 2 miljoner väl förberedda tyska soldater. Villkoren var mycket olika.

     • Benny
      16 maj, 2018 at 16:56

      Nu var ju inte det tyska anfallet på Sovjet överraskande. Stalins spioner hade i veckor försökt få honom att förstå att Hitler förberedde en attack senast juni 1941. För övrigt var det nog svårt att dölja tyskarnas krigsförberedelser i de ockuperade områdena. Så överraskning? Nej! Stalins paranoia och välgrundade misstänksamhet mot britterna och USA? Ja, vilket bidrog till katastrofen i början av kriget. För övrigt så gick kriget mycket bättre när Stalin lät militären sköta kriget i stället för han själv som inte begrep något av militär taktik.

  • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
   14 maj, 2018 at 10:26

   Det här borde stå i varenda historiebok, och skyltar över sängen:
   ”Hitler ansåg att tyskarna i synnerhet och germanerna i allmänhet utgjorde ett herrefolk och därigenom var överlägsna undermänniskorna. Slaver (ryssar, polacker med flera) var undermänniskor i den nazistiska ideologin. Enligt Hitlers ideologi förtjänade herrefolket ’livsrum’ på bekostnad slaverna.”
   ”Det tyska livsrummet skulle erövras österut, främst i Sovjetunionen.”
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Lebensraum

   • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
    14 maj, 2018 at 10:57

    Wikipedia, Mein Kampf, engelska: ”In Mein Kampf Hitler openly stated the future German expansion in the Est, foreshadowing Generalplan Ost: ’And so we National Socialist consciostly draw a line beeath the foreign policy tendency of ou pre-War preiod. We take up where we broke off six hundred years ago. We stop the endless German movement to the South and west, and turn our gaze toward the land in the East. At long last we breake off the colonial and Commercial policy of the pre-War period and shift to the soil policy of the future. if we speak of soil in Europé today, we can primarily have in mind russia and her vassl border states.”

    Här är förklarar Wikipedia vad General Plan ost menas:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Generalplan_Ost

   • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
    14 maj, 2018 at 11:27

    Det tyska riket, allt enligt Hitler och naziideologin:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Germanic_Reich#Role_of_the_British_Isles_in_the_Germanic_order
    Storbritannien finns inte med! Men Sverige skulle ockuperas.

 6. Korp
  14 maj, 2018 at 10:24

  https://www.vaken.se/artikel-mannen-bakom-hitler
  Dr Jacques R. Pauwels, som är professor i historia avslöjade i sin artikel ”Profits über Alles! American Corporations and Hitler,” att en elit bestående av ca 20 av de största amerikanska företagen hade tyska förbindelser under 30-talet.
  Bland dessa var bl.a:Union Carbide, General Electric, Gilette, Singer, eastman Kodak, Coca-Cola, IBM och ITT. Dessutom var många amerikanska juristfirmor, investeringsföretag och banker djupt involverade i att satsa pengar i Hitlertyskland.
  Orden står att läsa i Professor Charles Highams avslöjande bok ”Trading with the enemy – The Nazi American Moneyplot” som byggde på dokument ur US National Archives och bevisade hur eliten i väst, finansierade och stöttade Hitlers regim.
  ”En grupp industrialister i USA har gett sig fasen på att skapa en fasciststat som ersätter vår demokrati och har ett nära samarbete med fascistregimerna i Tyskland och Italien. Jag har haft gott om tid under min tid i Berlin att bevittna hur nära några av USA:s mäktigaste familjer står nazisterna”. Dodd, som tidigare arbetat som professor i historia, berättade också att när den amerikanske tidningskungen William Hearst kom till Bad Nauheim i September 1934 skickade Hitler dit två av sina propagandister, Hanfstangel och Rosenberg, för att få råd om hur de bäst kunde saluföra nazismen i USA.
  Den legendariske journalisten George Seldes avslöjade att ett avtal på 400.000 dollar om året slöts mellan Hitler och Hearst. Seldes beskrev hur Hearst så fort han fått pengarna omedelbart ändrade policyn i sina 19 dagstidningar. Efter första världskriget var Tyskland ett krossat land. Landets försvarmakt var i spillror och armén utgjordes av endast 100 000 man. Man hade 36 fartyg och flygvapnet och ubåtarna var obefintliga. Landets ekonomi var katastrofal, bl.a eftersom Tyskland tilldömts att betala 6,6 miljarder pund i skadestånd till de länder de krigat med och hade förlorat viktiga landområden till Frankrike. Inflationen som drabbade landet under 20-talet gjorde tyska marken värdelös och den ekonomiska kris som svepte över världen i början av 30-talet förvärrade situationen och runt 6 miljoner tyskar drabbades av arbetslöshet. Trots detta lyckades man alltså bygga upp ett statsapparat som tillhörde de ledande inom industri och teknologi och en armé som nästan tog makten i hela världen.
  Även de mest rabiata ”realisterna,” de som effektivt drillats till att stämma in i den politiskt korrekta konsensustrans de fostrats till genom den vinklade och manipulerade historiebeskrivning de götts med via skolan och TV:n i så många år, torde kunna ställa sig frågan: Hur var detta möjligt? Var kom pengarna ifrån? Vilka ville sponsra nazisterna och varför? För utan de enorma summor som östes in i nazisternas kassa ur välbärgade företags och bankirers bankfack så hade Hitler och hans gelikar aldrig kunnat göra det de gjorde.
  Professor Sutton länkar ”The Order” till den brittiska motsvarigheten ”The Group” eller Round Table Group, vars mest prominenta medlemmar var Cecil Rhodes, Lord Alfred Milner och Lord Nathan Rotschild vars bank tillsammans med Lazard Freres banken samarbetade med sina fränder i USA. Sutton berättar att de hade kontakter med en motsvarande judisk grupp, (sionisterna, min anm.) vilka spelade en stor roll i lobbyarbetet att skapa en israelisk stat i Palestina. I ”Wall Street and the rise of Hitler” visar professor Sutton kopior på dokument ur nationella arkiv som avslöjar samarbetet som amerikanska företag och banker hade med nazisterna.

  • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
   14 maj, 2018 at 13:08

   Antony Sutton var anställd vid Hoover Institution. HI är en amerikansk konservativ tankesmedja och ett forskningsinstitut. Och deras mål är ’ … to advace ideas of supporting freedom and free enterprice.”
   ”The institution has been Place of scholarship for individuals who previously held hogh-profile positions in a goverment, such as George Shultz, Condoleezza Rice, Michael Boskin, […].”
   Alla vet nog vem Condoleezza Rize är. Men Michael Boskin sitter som direktör för Exxonmobile sedan 1996. Och Exxonmobil har täta ekonomiska kontakter med Ryssland, Gazprom och Rosneft.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Hoover_Institution

   Du har blivit konservativ, Korp. Och köpt den amerikanska konservativa propagandan om kommunismen. Så i gengäld har du blivit en talesperson för den amerikanska och ryska konservatismen, och för Alt-Right högern. jag har sett att du i de senaste kommentarerna beskyllt judarna för både det ena och det andra, och för att judarna skulle arbetar för en judisk världskonspiration – ’judarna låg bakom kommunismen’, ’judarna och Wall Street finansierade bolsjevik revolutionen’, ’Trotskij var en jude’, etc.
   Men tänk efter – vem är det som säger att Rothschild, Wall Street och andra bankirer låg bakom Revolutionen 1917? Vem tjänar på att du för en konservativ och ’fake news’ propaganda? Amerikanarna har sedan revolutionen 1917 blivit experter att baka in lögner i små sanningar, t ex om den om svenska röda bankiren – och helt plötsligt blir allt sant.
   Det är kapitalet och borgarna i både Ryssland och USA som du talar för. De har en orsak att peka fingret mot någon utsatt grupp. Muslimer pekar ut judar, judar pekar ut muslimer, protestanterna pekade ut katolikerna, o s v. En orsak som försöker anklaga en utsatt grupp för allt kapitlet har som misslyckats med. eller för att stävja socialisters krav på reformer. Allt för att hindra att arbetarklassen ska ta makten.

   • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
    14 maj, 2018 at 15:16

    En av världens rikaste män, Alishen Usmanov, beskyddas av Putin. Usmanov ”… is the General Director of Gazprom Invest Holding […].”
    https://en.wikipedia.org/wiki/Alisher_Usmanov

    • 14 maj, 2018 at 21:01

     Om uppgiften stämmer, vad har den för betydelse i detta sammanhang?

 7. Korp
  14 maj, 2018 at 16:29

  Några fakta om Antony Cyril Sutton.
  https://www.vaken.se/antony-sutton-en-sann-hjalte/
  Fån och med 1968 verkade vid Stanford University i Kalifornien och blev forskare vid Hooverinstitutet där han fick tillgång till de nationella arkiven. Vad han fann chockade honom och föreföll först fullkomligt obegripligt, men dokumenten talade sitt tydliga språk och gick inte att misstolka. Dokumenten visade att USA och Storbritannien tillsammans med bankirer och affärsmän från andra länder i väst, finansierade och hjälpte kommunisterna i Ryssland och nazisterna i Tyskland. Sutton fann dokument, telegram, kvitton och redovisningar för hur man avsatte miljontals dollar till Lenin och hans hejdukar för att störta tsaren och införa kommunism och att man sedan under hela 1900-talet försåg Sovjet med ekonomisk, materiell och teknisk hjälp för att bygga upp industrier och vapenutveckling.
  Mellan 1968 och 1973 skrev han trilogin ”Western Technology and Soviet economic development” där han metodiskt visade hur väst stödde och finansierade kommunisterna från 1917 och ända in på 70-talet. Han presenterade tabeller som angav serienumren på motorer och fartyg som skeppades in och kunde bekräfta vad Major Racey Jordan redan 1942 avslöjat i en bok; nämligen att krig skapas medvetet och att USA försåg Sovjet med uranium, torium, kobolt och kadmium. Jordan berättade att USA till och med gav ryssarna data om atombomben, något som även president Roosevelts son bekräftade i sina memoarer.
  Professor Sutton upptäckte att eliten redan 1915 bildat bolaget American International Corporation med Frank Vanderlip en av Federal Reserves grundare som chef för att sponsra revolutionen i Ryssland. Sutton avslöjade också att svenske bankiren Olof Aschberg var en viktig figur i sammanhanget. Även den vitryske generalen Arsene de Goulevitch sa i sin bok Czarism and the Revolution att: ”De huvudsakliga leverantörerna av bidrag för revolutionen var varken de galna ryska miljonärerna eller Lenins beväpnade banditer. De verkliga pengarna kom från engelska och amerikanska källor”.
  Professor Sutton kunde också visa hur rysk teknologi och tillverkning som användes för att bistå Vietcong mot USA i Vietnam byggdes av amerikanska företag och finansierades av amerikanska skattebetalare. Den ansedde historikern och Rysslandexperten professor Richard Pipes är en av få kända akademiker som haft mod och ärlighet nog att ge Sutton erkännande. I boken ”Survival Is Not Enough: Soviet Realities and America’s Future” skrev professor Pipes följande om Suttons avslöjande trilogi: ”I hans tre volymer detaljerade redovisning av sovjetiska inköp av utrustning och teknik från väst kommer Sutton till slutsatser som är obekväma för många affärsmän och ekonomer. Av den anledningen tenderar hans arbeten att antingen tillbakavisas som extrema, eller ännu vanligare, helt enkelt ignoreras”.
  Få, om ens någon, forskare eller författare har som Professor Antony Sutton bidragit med så mycket värdefulla fakta och bevis för att en relativt liten grupp sedan drygt hundra år tillbaka styrt och manipulerat mänsklighetens historia på ett skrämmande hänsynslöst sätt. Med den akademiske pedantens noggrannhet gick han metodiskt tillväga och plöjde igenom tonvis av material från de Nationella arkiven, kopierade dokument och kvitton och kartlade allt.
  Efter publiceringen av ”National Suicide: Military Aid to the Soviet Union” 1973, kallades professor Sutton upp till Hooverinstitutets huvudkontor och fick veta att sådan information inte fick komma till allmänhetens kännedom. Han hotades sen av CIA-chefen Glenn Campbell och sparkades sen från Hooverinstitutet och förklarades persona-non-grata. Försök gjordes att klassa honom som tillhörande den extrema högern, men eftersom han aldrig tillhörde någon sådan valde mainstreammedia och den politiskt korrekta akademikervärlden istället att låtsas som om han inte fanns.

  • 14 maj, 2018 at 21:05

   Hur kan det komma sig att USA och allierade hela tiden bekämpade Sovjet politiskt?

   Hur pass tillförlitlig är Sutton och hans uppgifter? Har andra forskare granskat dem?

  • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
   15 maj, 2018 at 06:33

   Så du menar allvarligt talat att kalla kriget var en illusion?????
   https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War
   Jag har upplevt kalla kriget – och antikommunismen och antisovjetismen – på nära håll och det kriget var verkligen kallt för Sovjetunionen. Alla var emot Sovjetunionen, till och med de som var uttalade kommunister, inklusive den här bloggens ägare!

   Om du, Sutton och andra högerextrema har rätt så skulle alltså Putin även ha arbetat för Wall Street och CIA under hans tid i KGB!

  • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
   15 maj, 2018 at 06:48

   Har du, eller Sutton eller någon annan inom extremhögern, en förklaring varför nio kapitalistiska länder stödde den ryska tsaren och dom vita när de invaderade Sovjetunionen/Ryssland 1918?
   https://en.wikipedia.org/wiki/Allied_intervention_in_the_Russian_Civil_War

 8. Korp
  15 maj, 2018 at 13:20

  Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti… Du verkar måttligt intresserade av att beskriva verkligheten, men mycket mer intresserad av att energiskt upprätthålla och förmedla ett antal politiska dogmer, som du upphöjt till sanningar.
  Den världsbild vi matats med (från både vänster och höger-eliten) är till stor del manipulerad och lögnaktig. Denna hänsynslösa elit har under lång tid lyckats med tricket att skapa illusionen att vi är fria att tänka själva. Personligen misstror jag starkt dogmer och läror som binder tänkandet.

  • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
   16 maj, 2018 at 07:10

   Jag har fått för mig att det är du som är intresserad av att upprätthålla och förmedla illusioner från olika neokonservativa webbsidor. Har du inte vid upprepade tillfället refererat direkt och till och med översatt artiklar från sådana webbsidor?
   https://en.wikipedia.org/wiki/Neoconservatism
   Du kan bara gå in på Wikipedias sidor för att konformera att det är ingen hemlighet att t ex Ford 1929 signerade ett kontrakt med Sovjetunionen.
   Jag misstror också dogmer och läror som binder tänkandet. Det gjorde jag redan på 70-talet när vi sköljdes över med antikommunism och antisovjetism från hela västvärlden. Det var därför jag blev kommunist – därför att jag inte trodde på det som förmedlades av mainstreammedia.
   Det är inte Marx och Lenin som har bundit mitt tänkande. Jag var antirasist och socialist i själen innan jag ens hade läst någon artikel från dom.
   Är det kanske inte du själv som tagit till dig en annan ideolog – professor Suttons och andra neokonservativa – som binder ditt tänkande? Jag har aldrig sett dig länka till någon socialistisk och kommunistisk webbsida. Och din beundran för Putin skapar i sig själv en blindhet för Putin och det ryska kapitalets härjningar i ditt eget land.

  • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
   16 maj, 2018 at 07:38

   Det här är vad vi fick höra på 60- 70- 80- talet (från mainstream media) och fortfarande hör – men nu från Reagans talespersoner i USA och i Ryssland! Jag visste inte att du, Korp, har blivit en anhängare till Reagans antikommunism!

   VARING FÖR ANTIKOMMUNISM! Obs! Jag håller absolut inte med vad som sägs i filmen!!!!

   https://youtu.be/9xVXOomNZDs

 9. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  16 maj, 2018 at 13:37

  Lyssna sedan på den här videon från 1997 – notera året, ett år efter det valet som USA blandade sig i och ett par år före Putins ankomst på den politiska arenan i Ryssland.
  1997 höll den Konservativa Rörelsen en kongress, som anordnades av bland annat The Heritage Foundation och Hoover Institution. På kongressen erkänner William F Buckley att de har planer på att förändra Ryssland till ett konservativt gudsfruktigt land.
  Två år senare faller valet på Putin att efterträda Jeltsin.
  Exxonmobil har sedan två tre år tillbaka – 1996 – etablerat sig i Ryssland.

  https://youtu.be/syZzvY8YLg0

Comments are closed.