Peter Hultqvist felbedömer landets säkerhet och ”hotet från Ryssland”

Igår intervjuades försvarsminister Peter Hultqvist i ”Lördagsintervjun” i radio P1. Mycket handlade om krav på hans avgång från allianspartier pga. hans roll i skandalen med Transportstyrelsen.
Han kunde besvara detta bra tycker jag.
Han menade att försvaret måste stärkas, och det har jag inget emot. Likaså är hans plädering för att storleken på en satsning på önskat innehåll i försvaret bör gå före en satsning på försvaret efter andel av BNP.
Likaså kan man lätt förstå att försvaret behöver övas och att detta kan ske tillsammans med andra stater.
Han försvarade naturligtvis Aurora 17. Något militärt samarbete med Ryssland var inte aktuellt pga ”brottet mot folkrätten i och med annekteringen av Krim och då de baltiska staterna kände sig hotade av Ryssland”, ungefär. Därför värdlandsavtal och ökat samarbete med USA och Storbritannien.
Hultqvist och MatthisFörsvarsministrarna Hultqvist och Mattis

Men Hultqvists resonemang håller inte i flera viktiga avseenden


1. Det är enligt folkrättsexperter tveksamt om Krims återinförlivning med Ryssland efter demokratiska val med stort deltagande där över 90 % röstade för detta. Detta kan uppfattas som en handling av Ryssland som har starka skäl att se sig hotat (se punkt 4 nedan)
2. Jag vill påstå att den fascistinfluerade statskuppen i Kiev 22/2 mot folkvald president i av OSSE lovordade val dagen efter en överenskommelse skett mellan opposition och president var ett större brott. Man kan nog se det det mångåriga arbetet och satsningen på 5 miljarder dollar i Ukraina (bitr utrikesminister Nuland) via CIA-organet NED som en slags intervention i Ukrainas inre angelägenheter.
3. Nato och dess helt dominerande stat USA har begått och begår idag mycket värre brott mot folkrätten än Ryssland på Krim, om nu detta är ett brott mot folkrätten.
– stödet till statskuppen i Kiev
– krigen mot Serbien för att stycka Jugoslavien, mot Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien via ombud enligt Pentagonplaner med stöd till terrorister enligt officiella USA-uppgifter, Jemen.
4. Han ”glömmer” att Nato satsar 10 gånger mer på försvaret än Ryssland, att Nato eller USA i strid med tidigare utfästelser anlagt den ena basen efter den andra runt Ryssland, att man nu fört fram avancerade offensiva vapensystem nära Ryssland, att USA genomför olagliga sanktioner mot Ryssland pga. påstått men helt obevisat valfusk.
5. Några fakta som stödjer bedömningen att Ryssland utgör ett hot mot de baltiska staterna
6. Jag tror att landets säkerhet skulle vara större med militärt samarbete även med Ryssland. Man ingriper inte gärna en egen samarbetspartner som även samarbetar med morparten.
7. Om Hultqvist ska avsättas är det pga. hans farliga och de facto inkompetenta säkerhetspolitik – men det finns inget stöd för detta i riksdagen efter vad jag vet.

Det är upprörande och farligt för landets säkerhet att regeringen utelämnar synnerligen centrala fakta och aspekter Sveriges försvars- och säkerhetspolitik.

* Jag har sänt denna artikel till Peter Hultqvist via forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Aurora 17 USA-trupper i Sverige
Bild från Pål Steigan

Du kan gratis få utmärkt information om Aurora 17 och läget i världen på Stockholms fredsseminarium 2-3 september. Välkommen!

Plats: Alviks Medborgarhus, Gustavslundsvägen 168 A. Kan nås med tunnelbana till Alvik, tar 13 minuter från T-centralen med Gröna linjen.

Programmet för Stockholms fredsseminarium

Lördag 2 september 14:00–18:00, i Nockebysalen 2 trappor.

14:00-14:40 Maj Britt Theorin – Norden som fredsaktör
14:40-15:40 Jan Öberg – Fredsarbete 1989 – 2029
15:40-16:00 paus
16:00-16:40 Pål Steigan – Nato och det förändrade världsläget efter 1990. (Nato og endringene i verdenssituasjonen etter 1990.)
16:40-17:20 Pelle Sunvisson – Åland 17 – en fredsövning
17:20-18:00 Diskussion

Moderator: Eva Myrdal
RyssKrig-768954

Söndag 3 september 10:00-13:00 i Brommasalen 2 trappor.

10:00-10:30 Jan Myrdal – Folken tumlar inte ut i krig; de knuffas ut
10:30-11:00 Ola Tunander – Ubåtshotet – Den djupa staten på grunt vatten
11:00-11:30 Stefan Lindgren – Ryssland och Nato

11:30-11:45 Paus
11:45-12:15 Tine Spang-Olsen – Danmark i NATO – Danmark ud af NATO
12:15-12:45 Henrik Hjelle – Norge och Natos krig, arbetet mot Nato
12:45-13:00 Staffan Ekbom– Varför mobilisera mot Aurora 17

Moderator: Agnes Käll

Aurora 17 Stefan LindgrenBild i artikel av Stefan Lindgren

Arrangör: Folket i Bild/Kulturfront-Stockholmsavdelningen
Vi tar tacksamt emot bidrag/stöd till vårt plusgirokonto 51653-4.
Skriv Fredsseminarium vid betalningen.

Information om tidningen och föreningen Folket i Bild/Kulturfront.
* Folket i Bild/Kulturfront är en av de få tidningarna som inte tar emot mot presstöd. Tidningen lever på prenumeranter (knappt 2000), lösnummerförsäljning och ideellt arbete. Dock finns sedan ett par år en särskild fond för att kunna avlöna skribenter av inrikes reportage. Det vill inte vara någon”vänstertidning”, och vill nå ut brett.
* En startprenumeration på 4 nummer kostar bara 100 kr!!! (Postgiro 704588-3). Lösnummerpris är 49 kr.
* Tidningen har kommit ut sedan 1972 och ägs av föreningen med samma namn.
* § 1 i stadgarna säger ”Föreningens uppgift är att agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet, främja en folkets kultur och stödja de antiimperialistiska krafterna.”
* ”Tidningen tar inte partipolitisk ställning. Kring parollerna kan människor ur olika partier och grupper enas. Varje medarbetare redovisar sina egna åsikter och tidningen bör inte innehålla osignerade artiklar.”
* En utmärkt hemsida med flera artiklar varje vecka och ofta intressant debatt.
* Tidningen finns sedan 1972 med denna plattform, men replierar på en tidigare tidning med samma namn.

Några artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , ,

  9 comments for “Peter Hultqvist felbedömer landets säkerhet och ”hotet från Ryssland”

 1. Leif Elinder
  27 augusti, 2017 at 07:55

  Peter Hultqvist och Sveriges säkerhet –
  Donald Trump och världens säkerhet
  – det är frågan.

  https://www.bostonglobe.com/opinion/2017/08/18/far-too-easy-for-donald-trump-start-nuclear-war/w6xhPtWuOidBtquVWujvJP/story.html

  U.S. admiral says he would launch a nuclear strike on China if Trump ordered.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-4734350/US-admiral-stands-ready-obey-Trump-nuclear-strike-order.html#ixzz4qhAKVSZi

  The Man Who Saved the World review – how nuclear armageddon was averted .
  https://www.theguardian.com/film/2015/may/14/the-man-who-saved-the-world-review

 2. Martin
  27 augusti, 2017 at 08:16

  ” Han kunde besvara detta bra tycker jag. Han menade att försvaret måste stärkas, och det har jag inget emot. Likaså är hans plädering för att storleken på en satsning på önskat innehåll i försvaret bör gå före en satsning på försvaret efter andel av BNP. Likaså kan man lätt förstå att försvaret behöver övas och att detta kan ske tillsammans med andra stater.”

  Oj Anders var det så lätt att lura dig? Tragiskt faktiskt hur du verkar acceptera sossarnas krigshets.

  • 27 augusti, 2017 at 09:18

   Lurad på vad?

 3. kompetens
  27 augusti, 2017 at 12:57

  Eftersom det hela egentligen gäller den ensidiga svenska nedrustningen, inte Rysslands aggressivitet eller Natos utvidgning, så är hela debatten skev.

  Svenska väljare har valt ”fredsälskande” nedrustare i decennier, och står nu med ändan bar. Som att rösta för att inte ha hemförsäkring. Alla kostnadsförlag som offentliggörs saknar samband med försvarets egentliga pris. Det saknas i storleksordningen minst trettio miljarder årligen, inte sju extra miljarder på fem år. Varje upprustningsförslag som läggs är ännu ett nedrustningsförslag. Nedrustning leder till Nato, det är själva vägen dit. Stora länder skyddade av hav kan ha yrkesarméer, då har de i gengäld en flotta med ett flygvapen ombord. Små länder måste ha värnplikt.

  Sverige bestämmer inte över vare sig Nato eller Ryssland, men än så länge en smula över sig självt. Det självbestämmandet har alla riksdagspartier använt till att avhända sig det. Faktum är att hela den svenska politikerstammen är helt ur fas med verkligheten.

 4. 29 augusti, 2017 at 15:43

  Med tanke på vem som styr USA och att detta styre inte verkar stå under kongressens kontroll och hur dessa organisationer fimpar människor på eget initiativ runtom i världen kan Hultkvists agerande vara logiskt.

  Han kanske fruktar för sitt eget liv. Han kan ev. också få någon form av belöning såsom politiker brukar få efter utfört uppdrag för CIA och NSA. CIA och NSA och resten av den militära apparaten har, minst sagt, en ganska rejäl budget på det amerikanska folkets bekostnad.

  http://newsvoice.se/2017/08/29/cia-insider-kevin-shipp-deep-state/

  • Benny
   29 augusti, 2017 at 17:40

   Ja, det börjar väl gå upp för den mest inbitna USA-Nisse att mycket inte står rätt till i USA. Kanske bryr sig inte de verkliga makthavarna i USA längre om att dölja sin makt längre för så här öppet har man väl inte visat sitt förakt för skendemokratin i USA tidigare. Kanske tror man sig kunna komma undan med avskaffandet av Trump och öppet visa sitt förakt för folkets val av president på ett så flagrant sätt! Börjar det kugga lite långsamt även i den svenska maktens boningar om hur farlig ”bundsförvant” man har i USA som i Tyskland, Turkiet etc? Att vara vasallstat till ett sönderfallande imperium har historiskt sett visat sig vara farligt men man kan misstänka att historia inte är något ämne som står högt i kurs i regering och riksdag. Kanske är det så att svenska politiker i själva verket lierat sig med ”the deep state” i USA snarare än den av folket framröstade presidenten? Visserligen verkar Trump galen men som vanligt ska man inte lita på den bild som förmedlas av MSM, den kan lika gärna vara ”fake news” utan försöka ta reda på fakta i målet förutsättningslöst.

Comments are closed.