Ökad land grabbing i Brasilien bra för svenska pensionsfonder?

Temers regering har underlättat ”land grabbing”, sedan den kom till makten genom en parlamentarisk för drygt två år sedan. Redan tidigare har möjligheten till detta tagits till vara av svenska pensionsfonder, en slags imperialism kan man kanske säga.

Åter publiceras denna artikel som släpptes första gången 4/6 2016. Med tillägg av en kort video om ”land grabbing”

Jag beklagar att jag inte funnit nyare information i frågan – men ämnet är så viktigt att återpublicering synes relevant.

Democracy Now rapporterade förra veckan att interrimsregeringen i Brasilien har annonserat planer på att ta bort hinder för utländskt ägande av land i Brasilien. Regeringen banar därmed vägen för ”land grabbing” av multinationella bolag. Maktövertagandet i Brasilien har av många bedömts som en kupp, och 8 länder i Latinamerika vill inte erkänna den nya regimen. Beslutet kom sedan Brasiliens mäktiga Landless Workers Movement, (MST) har proklamerat en ny våg av markockupering. Brasilien är ett mycket ojämlikt land och 1 % av befolkningen äger nästa hälften av allt land. Land grabbing i Brasilien

Vad är ”Land grabbing”? Utdrag ur boken ”USA som världspolis”.

”Det pågår en kapplöpning om billig jordbruksmark i fattiga länder. Mellan år 2000 och 2010 köpte eller hyrde utländska investerare över 200 miljoner hektar jordbruksmark i utvecklingsländer. Det motsvarar en yta mer än åtta gånger större än Storbritannien. En stor del av denna mark används för produktion av biobränslen.

Omfattningen av utländska direktinvesteringar i jordbruk har femdubblats mellan 1989-1991 och 2005-2007, dvs. på drygt 15 år (Gregow, Hermele, Johansson, Nhampossa & Wolpher (2012). Investeringarna sker ofta under mycket förmånliga villkor för de utländska företagen i länder där de styrande starkt påminner om en kompradorbourgeoisi
som stöds och gynnas av utländska investeringar i sin maktställning och ibland även själva rent ekonomiskt.
Kompradobourgeoisi är en del av en medelklassen i ett land, vilken är allierad med utländska investerare, multinationella företag, banker och militära intressen. Vanligen är skiktets verksamhet begränsat till handel eller att vara mellanhand. (Ordförklaring från boken).
Denna ”land grabbing” drabbar lokalbefolkningen i fattiga länder hårt. Fattiga bönder berövas sin mark och står utan försörjning. Ofta är det den bördigaste marken som säljs eller hyrs ut billigt. Man kan se detta som en ny form av kolonial exploatering.
Land grabbing III

“Det är brottsligt mot mänskligheten att omvandla jordbruksmark till produktion av biobränsle” enligt Jean Ziegler, FN:s särskilda rapportör on the Right to Food, oktober 2007 (Toussaint & Millet 2010).
”Ytterligare utveckling och expansion av biobränslesektorn kommer att medföra högre matpriser på medellång sikt och till osäker tillgång till mat för de mest sårbara befolkningsgrupperna i utvecklingsländerna” (OECD, 2008).

Särskilt u-länderna har blivit särskilt utsatta av matkrisen då de saknar det nödvändiga skyddet till följd av policy från Världsbanken och IMF: Minskning av arealen för produktion av föda, specialisering på ett fåtal exportområden; prisinstabiliteten; minskning av spannmålsreserver; tilltron till marknaden trots dess fluktuationer; stora nedskärningar i den sociala budgeten; avskaffande av jordbrukssubventioner under tvång; tvånget att i dåligt läge tvingas öppna marknaden för TNC till nackdel för lokala producenter (Toussaint & Millet, 2010:123).

I artikeln av den lilla organisationen ”GRAIN” (spannmål) och av Globalresearch med titeln ”Top Swedish, US and Canadian Pension Funds Linked to Brazilian Land Grabs, Displacement of People” diskuteras land grabbing i Brasilien Grain:Land grabbing i Brasilien. Ett utdrag från ett blogginlägg följer: Svenska pensionsfonder deltar i Land grabbing och fördrivning av människor

Sammanfattning
◾En jordbruksfond som investerar i Brasilien förvaltas av TIAA-CREF i New York
◾Farmförvärv är kopplade till brasilianska affärsman anklagade för våldsam beslag av mark och inblandning i penningtvätt
◾Farmer förvärvat i Brasilien med hjälp av en bolagsstruktur som går vid sidan av bestämmelser om utländska investeringar
◾TIAA-CREF och pensionsfonds-investerare bryter mot internationella principer för investeringar i jordbruksmark

Ett företag i New York som hanterar pensionssparande för arbetstagare i Sverige, USA och Kanada kringgick redan för några år sedan brasilianska lagar om utländska investeringar för att förvärva jordbruksmark från en affärsman som är anklagad för att våldsamt förskjuta och behandla lokalsamhällen, enligt en ny rapport, som släpptes 16/11 2015 av Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, GRAIN, Inter Pares, och Solidarity Sweden – Latin America (Solidaritet Sverige – Latinamerika.)
Land grabbing
Rapporten med titeln ”Utländska pensionsfonder och landgrabbing i Brasilien (“Foreign Pension Funds and Land Grabbing in Brazil”) avslöjar hur svenska, amerikanska och kanadensiska pensionsfonder förvärvat jordbruksmarker i Brasilien med hjälp av en lokal affärsman anklagad för att använda våld och bedrägeri.
Pensionsfonderna har investerat i Brasilien genom ett fond för jordbruksmark globalt som kallas TIAA-CREF Global Jordbruk LLC (TCGA).

”Under många år har dessa pensionsfonder vägrat att offentliggöra detaljerna om sina markaffärer i Brasilien, säger att vi borde lita på sina deras förfaranden”, säger Annelie Andersson i Solidaritet Sverige – Latinamerika.

Det tog tre år av utredningsarbetet för att hitta platsen för några av de jordbruksfastigheter som pensionsfonder förvärvat och vad vi hittade är i strid med principerna för ansvarsfull investering i jordbruksmark som dessa företag hävdar att de följer.
TIAA-CREF är en av grundarna av principer för ”the Principles of Responsible Investment in Farmland” (ansvarsfulla investeringar i jordbruksmark) och den största institutionella investerare i jordbruksmark globalt.
Rapporten visar hur TIAA-CREF och andra pensionsfonder förvärvat flera gårdar i de södra delarna av delstaterna Maranhão och Piauí, där markkonflikter och land grabbing är utbredd och att dessa förvärv skett av en affärsman som anklagas för att använda våld och lönnmord att förvärva landområden där.
Brasiliansk lagstiftning hade utvecklats för att förhindra utländska investeringar i jordbruksmark i denna skala. En rapport visar i detalj hur pensionsfonderna använde en komplex företagsstruktur och ett system av skuldebrev som tillåter dem att kringgå brasilianska föreskrifter.
* Genom lagändringen förvärras alltså situationen för fattigbönderna.
Land grabbing II
”Människors hårt intjänade besparingar i Sverige, Kanada och USA används för att ta mark från småbönder i Brasilien för att bygga upp stora industriella jordbruk som förgiftar samhällena med bekämpningsmedel och beröva dem deras lokala vattenkällor”, säger Devlin Kuyek i GRAIN. ”Dessa samhällen får ingenting tillbaka: inga anständiga jobb, ingen ersättning, och ingen mat eftersom allt det exporteras någon annanstans.”

Tillägg: En kort video om ”land grabbing”

intressant.se, , , ,, , , , , ,, , , , , , , , ,, ,

Globalresearch GRAIN Vatten – Globalresearch

  3 comments for “Ökad land grabbing i Brasilien bra för svenska pensionsfonder?

 1. 4 juni, 2016 at 10:54

  Kan vara intressant att se hur/om andra BRICS-länder agerar i det här läget. Finns det någon solidaritet inom gruppen? Indiskt kapital köper afrikansk jord exempelvis, kan man tänka sig att indier även försöker ta över brasiliansk mark när det verkar extra förmånligt? Hur det är med Kina och jordköp vet jag inte, men kineserna exporterar ju kapital även till Sydamerika. Om B faller bort borde det vara skadligt även för RICS, men kommer RICS-regeringarna att tänka så?

 2. M
  4 juni, 2016 at 19:50

  Glenn Greenwald:
  Just weeks ago, Dilma’s impeachment appeared inevitable. Brazil’s oligarchical media had effectively focused attention solely on her. But then, everyone started looking at who was engineering her impeachment, who would be empowered, what their motives were — and everything changed. Now her impeachment, though still likely, does not look nearly as inevitable: Last week, O Globo reported that two senators previously in favor were now re-considering in light of “new facts” (the revealed tapes of Temer’s ministers), and yesterday, Folha similarly reported that numerous senators are considering changing their minds. Notably, Brazilian media outlets stopped publishing polling data about the public’s views of Temer and Dilma’s impeachment.
  https://theintercept.com/2016/06/03/credibility-of-brazils-interim-president-collapses-receives-8-year-ban-on-running/

 3. Två Länkar
  7 juni, 2018 at 18:17

  Gates Foundation is spearheading the neoliberal plunder of African agriculture :
  https://theecologist.org/2016/jan/21/gates-foundation-spearheading-neoliberal-plunder-african-agriculture

  The Hidden Agenda of Genetic Manipulation, F. William Engdahl

Comments are closed.