Ogillar ABF firande av seger mot nazismen och information om Syrien?!

Jag ber här att få återge ett brev till ABF:s Förbundsstyrelse och till föreningen Victor Jara – Riksförening och Roberto Muñoz, projektansvarig från ordföranden Barbara Brädefors i SKP:s Stockholmsdistrikt.
victor-jara

”Som ABF­-medlemsorganisation vill vi härmed protestera mot ABF Stockholms behandling av Victor Jara­ Riksförening i samband med föreningens evenemang Victoria 70. Att upphäva uthyrningen av Z-­salen som plats för en galakonsert med anledning av andra världskrigets slut och segern över Hitlerfascismen, när affischer är tryckta och spridda över staden, med motiveringen att galakonserten är prorysk är en skam för ABF och Sverige.

ABF Stockholm

Stockholmsdistriktet av Sveriges Kommunistiska Parti var inte medarrangör men kände till och stödde evenemanget som högst motiverat och av allmänt intresse. Även för de tiotusentals ryssar som i dag lever i Sverige och för vilka 9 maj är ett datum av nationell stolthet och glädje. Finns det något lämpligare tillfälle att vara ”prorysk” än 8 och 9 maj? Det ansåg åtminstone Sveriges statsminister när han 1945 tackade Sovjetunionen för att Sverige slapp att bli indraget i kriget.

Trots ert upprörande agerande blev konserten, förlagd till en kranskommun, nämligen Amorinasalen i Sollentuna, till en både gripande och medryckande tillställning med rysk, latinamerikansk och italiensk musik samt dokumentära filmsekvenser som förmedlade en historiebild från spanska inbördeskriget ända till segerdagen 1945.

För oss är ABF alltjämt ett bildningsförbund som borde följa en linje som är i arbetarrörelsens intresse och inte ansluta till EU:s historiefientliga politik.

Stockholm, den 18 maj 2015

* Detta får mig att komma ihåg ett och annat.

ABF stoppar antaget program om Syrien på Socialistiskt Forum.
Den 30/11 2012 var jag tyvärr nödsakad att publicera blogginlägget ”ABF vill stoppa möte om Syrien! Syriensolidaritet är inte anhängare till Assad!” Föreningen Syriensolidaritet hade tillsammans med Folket-i-Bild-Kulturfronts Stockholmsavdelningen och Clarté fått ett program antaget till Socialistiskt forum 2012. Detta stoppades dagen innan plötsligt.
Orsaken var en osann artikel i Aftonbladet dagen innan av folkpartisten Fredrik Malm om Socialistiskt Forum. Ur blogginlägget 30/11 2011:
Syrienbroschyr framsida augusti 2013
Han skriver ”Men vad som fastnar på näthinnan när jag bläddrar i programmet för Socialistiskt Forum är ett seminarium under rubriken ”Syrien: Lögner, utländsk inblandning och brott mot folkrätten”. Arrangör för seminariet är ett nätverk som kallar sig ”Syriensolidaritet”. En titt på nätverkets hemsida visar att det handlar om ett rent och skärt stödnätverk för Syriens diktator Bashar al-Assad och hans regim. På hemsidan länkas till en rad artiklar som öppet försvarar Assadregimen och som hävdar att inbördeskriget i Syrien mer eller mindre är en massmedial bluff i västvärlden. Förutom att försvara regimen i Syrien hävdas bland annat att ”flyktingströmmen till Turkiet är bara en mediemanipulering.”

Detta stämmer inte alls. Syriensolidaritet är inget stödorganisation för Assad.

Syriensolidaritets viktigaste paroller är:

* Ett fritt, enat och självständigt Syrien
* Upphäv sanktionerna mot Syrien
* Inget svenskt stöd till krig mot Syrien

Sydiensolidaritet stöder FN:s fredsplan och vill ha en fredlig lösning (liksom FN), trots alla svårigheter.

Jag återger nedan viss dokummentation om föreningen Syriensolidaritets uppfattning, som jag finner i den nya broschyren:

”Inför hotet att Sveriges regering, med stöd av en majoritet av oppositionen i riksdagen, skulle dra in Sverige i ännu ett orättfärdigt angreppskrig under USA:s och Natos ledning startade Föreningen Syriensolidaritet.

Vi menar att det bara finns en väg ut ur krisen i Syrien och det är vapenstillestånd och en förhandlingsprocess, som inte blir lätt. Syrien är en sekulär stat, kanske Mellanösterns enda vid det här laget, ett land med flera religiösa samfund och etniska grupper som måste samsas om makten. Det säger sig självt att motsättningar mellan stora folkgrupper inte kan lösas med militära medel, vilket skulle kunna medföra den ena gruppens övergrepp eller folkmord på den andra eller den andra på den tredje.
Ett maktövertagande i Syrien av de fundamentalistiska grupper som idag driver upproret med utländskt militärt och ekonomiskt stöd skulle med all sannolikhet betyda slutet på den sekulära staten och början på ett allmänt religionskrig. Är det just detta USA och Israel önskar uppnå? En viktig arabstat i totalt kaos, vilket kanske skulle underlätta det militära angrepp på Iran.

I veckan berättade massmedia att al-Qaida värvar rebeller i Sverige medan DN igår berättade att 20 rebeller från Tripolis, Libyen dödades i Syrien. USA-stödda rebeller från extrema politiska organisationer utgör av allt att döma en central del av rebellerna – se andra referenser nedan, och Syrienbroschyren!

Föreningen Syriensolidaritet är en religiöst, etniskt och partipolitiskt oberoende ideell förening. Som medlem arbetar du för solidaritet med det syriska folket och dess rätt att demokratiskt utforma sin framtid fritt från militära påtryckningar från USA/Nato och dess allierade i enlighet med det generella aggressionsförbudet i artikel 2(4) av FN-stadgan.

Men det är värre än så! Fredrik Malm kritiserar ABF för att Syriensolidaritet ska få framföra sina synpunkter på ett mötet på Socialistiskt Forum som tidigare godkänts och finns med i programmet!. Och Göran Eriksson svarar snabbt i Aftonbladet att han genast ställer in mötet!
Leve åsikts- och yttrandefriheten!

Föreningen Syriensolidaritet säljer nu en broschyr ”Vad händer i Syrien”, som täcker flera områden. Läs den och bilda Dig en egen uppfattning!”

* Men sedan har ABF avslagit föreslagna programpunkter av föreningen Syriensolidaritet till Socialistiskt Forum 2013 och 2014.

* Trots att utvecklingen visat att vår bedömning av Syrienkonflikten visat sig riktig, vilket beskrivits i olika blogginlägg här, med många referenser:
* Det är en sedan länge planerad intervention av USA & Co
* Rebellerna hade från början föga stöd i Syrien, och dess talesmän var av USA handplockade utlandsboende syrier.
* Interventionen har främjat tillväxten av extremistiska organisationer som al-Qaida, al-Nusra och IS.

När ska ABF börja intressera sig för fakta, debatt och fri opinionsbildning även i Syrienfrågan:

http://www.nyhetsbanken.info/news/view.asp?ID=2248
http://jinge.se/allmant/syriensolidaritet-ar-inte-anhagnare.htm

  1 comment for “Ogillar ABF firande av seger mot nazismen och information om Syrien?!

 1. Alex
  3 juni, 2015 at 08:34

  Bra artikel.

  Det är väl bara att konstatera att ABF är en politiskt styrd förening och tillåter/tillämpar förbud mot yttrande av opositionella frågor.

  Detta är inget nytt i sig, det är ingen rättighet att bli behandlad opartiskt och opolitiskt i Sverige.

  Föreslår att vi tillför en pinne till HRC kring ABFs agerande med förbud till möte eftersom de har koppling till Sveriges regim.

  Dessutom har de profilerat ”Genom en fri och frivillig folkbildningsverksamhet vill ABF ”främja, och själva delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderinga”

  Ett regimstyrt organ i mina ögon.

Comments are closed.