Obama vann – orättvisorna och krigen fortsätter


Presidentvalet i USA är nu avgjort och Obama vann. Som många tror jag att Obama är det minst dåliga av två dåliga alternativ, men det vet vi inte. Men samma orättvisa samhälle och samma aggressiva och folkrättsvidriga utrikespolitik med krig, destablisering via CIA och jihadister, med tortyr och drönare som dödar civila kommer att bestå. Fortfarande gäller devisen från Occupy Wall Street ”We are the 99 % – (but the 1 % control and decide).

Peter Wolodarski skrev i sin signerande ledare i DN i söndags att ”Obama är rätt man för världen”. Jag menar att detta är definitivt fel, och försöker motivera det nedan. Obama har svikit sina löften om ”change”, ändring. Med honom har den orättfärdiga ekonomiska politiken med dess stora klyftor bestått (”Occupy Wall Street”). De rika har blivit rikar och de fattiga fattigare. Detta framkommer tydligt i Joseph Stiglitz senaste bok ”The price of inequality” (Ojämlikhetens pris). Men Romney är kanske värre.

Jag har bott ett år i USA och besöker släktingar och samarbetspartner i USA vart eller vartannat år samt har övervägande positiva erfarenheter i kontakten med olika människor i USA.

Den amerikanska verkligheten består. Detta innebär bland annat att:
* De mycket stora ekonomiska skillnaderna, som ökat under senare decennier kommer att bestå.
* Trenden att den 1 % som äger mest också äger en allt större andel av den totala förmögenheten består
* Den höga arbetslösheten består
* Det stora budgetunderskottet består eller ökar
* Den mycket höga kriminaliteten består eller ökar

* Förhållandet att en stor andel av befolkningen är undanhållen högre utbildning består
* De mycket höga sjukvårdskostnaderna för samhället och för den enskilde består
* Hälso- och sjukvårdssystemet försämras
* Andelen medborgare som inte kan få acceptabel vård kommer att öka (även Obama försämrar Medicaid)
* De enorma militärutgifterna kommer inte att minska nämvärt (ej heller under Obama)
* Kärnvapensprogrammets modernisering fortsätter

* Krig och undermineringsverksamhet för att största eller försvaga alltför självständiga stater (Libyen, Syrien, Iran) i strid med folkrätt fortsätter
* Tortyr och användning av t.ex. uranvapen fortsätter.
* Kapitalismen vinner, nu i sin så kallade neoliberala, variant som även sätter egoismen i högsätet.
* Risken för nya bubblor är fortsatt hög.
* Fortsatt ingen reell, tillräcklig sanering eller reglering av bankväsendet.

* Washington Consensus kommer att bli normgivande även framöver. Washington Consensus är den neoliberala politik som väsentligen utformas av USA:s finansdepartement, IMF och Världsbanken.
* Detta innebär fortsatt hårda åtgärder mot länder med ”ekonomiska problem”, må det vara i södra Europa eller på andra håll i världen (historiska exempel är t.ex. Argentina, Polen, Mexiko, Ryssland m.fl). De rika länderna löser problemen på annat sätt, t.ex genom att låta sedelpressarna gå och genom stora stimulansåtgärder.
* De för mänskligheten avgörande miljö- och klimatfrågorna fortsätter att i praktiken sättas på undantag trots allt tal (munväder).

Man brukar tala om att välja mellan kolera och pest då valet står mellan två dåliga alternativ.

Kolera är bättre än pest, har lägre dödlighet utan antibiotika och med väteskebehandlingValet handlar om vem som ska förvalta kapitalismen och imperialismen åt USA:s härskande klass. Trots allt är det bättre att Obama vinner än Romney, som torde innebär än större försämring för människor i USA och världen. Och begränsningen i Obamas politik och det ekonomiska systemet blir då snarare än klarare. Detta är en defensiv position och jag argumenterar nedan för ett annan typ av samhälle.De senaste 2-3 decenniernas utveckling och officiell statstik talar för att det är hög sannolikhet för att denna bedömning blir riktig. Jag erinrar här bara om några siffror:

Några siffror.
-Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %. Enligt en annan källa var den genomsnittliga reallönen i USA 1974 c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.

-Arbetslösheten i USA är officielt 8 %, men 15 % om man inkluderar även korttidsarbetslösa som slutat söka (U6 i officiell statistik) och är 22 % om man medtar även långtidsarbetslösa.
-Hypotesen om att även fattigare nu får del av ökat välstånd (”trickle down”) med ökning av BNP stämmer inte med fakta.
Det finns massor av fakta som stödjer och förstärker denna bild. Just dessa siffror kommer från Joseph Stiglitz senaste bok ”The price of inequality” -How today’s divided society endangers our future” (Ojämlikhetens pris – Hur dagens delade/ojämlika samhälle är en fara för framtiden) där han med fakta påvisar att USA tydligt börjat bli de förlorade möjligheterna land.

Kapitalismen har historiskt på många sätt varit mycket framgångsrik, men dess begränsningar och svagheter framträder allt klarare. Vi behöver en mer demokratisk och socialistisk värld nu med ett betydligt mer rättvist och ekonomiskt system.

Det finns starkare opinion för detta än många tror. I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall/) menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet “capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet “socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (“Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , ,, ,
DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9

  5 comments for “Obama vann – orättvisorna och krigen fortsätter

 1. 7 november, 2012 at 09:12

  HAHA till skillnad från Romney som ville ingripa i både Syrien och Iran (preliminär t.o.m.)? Skärp dig, det är väldigt enkelt att ta reda på att Republikanerna har saboterat politiken ända sedan Obama blev president och att Demokraterna ändå lyckats driva igenom en del positiva lagar. Dessutom avslutar han båda krigen.

 2. 7 november, 2012 at 10:06

  Det är okänt om Romneys utrikespolitik blivit ännu mer aggressiv än Obama, förstås. Obama har kraftigt ökat och sedan minskat trupperna i Afghanistan, bl.a. pga hemmaopinionen, kraftigt ökat användningen av drönare och därmed risken för civila dödsfall. I Irak har kanske 1 miljon dödats, infrastrukturen slgats i spillror, och en mycket repressiv marionettregering upprättats. Obama kunde dra tillbaka trupper där – men har lämnat kvar USA:s kanske största och mest militariserade ambassad. I Libyen har överbefälhavare Obama i NATO:s dominerande stat lyckats utvidga ett FN-mandat till oigenkännlighet, med kanske 60 000 civila dödsfall (Erik Göthes tal, se blogginlägg igår). Och i brott med FN-stadgan bedriver han via ombud i praktiken angrepp på Syrien. Krigsmakten och framför allt kärnvapenarsenalen har förstärkts under Obama. Det är inget att skratta åt.

 3. joakim
  7 november, 2012 at 21:07

  Förhoppningsvis blir amerika ”introspektivt” av sina ekonomiska svårigheter, vilket ju är en lättnad för många länder i omvärlden. ”Världspolisens” dagar kanske är över..

 4. Kamelsilen
  11 november, 2012 at 01:13

  Inrikespolitiskt har Obama lyckats göra en hel del för att minska den hiskliga ojämlikheten i USA. Detta har retat upp inte bara överklassare och många i medelklassen, utan även en och annan fattig, som inte har begripit att han är fattig, utan fortfarande tror att den den amerikanska drömmen ska gå i uppfyllelse för hans del.
  För att kunna vinna valet var det därför nödvändigt för Obama att framstå som aggressiv i utrikespolitiken. Annars hade Teapartyts kommuniststämpel på honom fastnat betydligt hårdare, och han hade säkerligen förlorat valet.
  Men om han nu inte under sin andra och sista period stoppar den omotiverade aggressionen mot länderna i Mellanöstern får han betraktas som en bluffmakare, åtminstone i internationellt perspektiv.

 5. 11 november, 2012 at 06:45

  Undrar om det finns några belägg för att Obama gjort något för att minska den stora ojämlikheten i USA. I blogginlägget står att ”Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!” Det är uppgifter som kommer från Nobelpristagare Stiglitz senaste bok vill jag minnas. Vill gärna veta vad Obama gjort för att minska ojämlikheten.

Comments are closed.