Obama ”Om du tror på ett land där alla har samma möjligheter..”Barack Obama har talat. Inget särskilt nytt, som väntat. Ingen kommentar till Desmond Tutus mycket faktaunderbyggda förslag till att han (Obama) bör ställas inför krigsförbrytartribunal, förstås. Inget om de stora kränkningar av mänskliga rättigheter han gjort sig skyldig till, förstås. Men jag utgår i detta inlägg från ett yttrande som återgavs i morgonekot på radion kl 7. ”Om du tror på ett land där alla har samma möjligheter, rösta på demokraterna”

Men enligt Professor Joseph Stiglitz Nobelpristagare i ekonomi 2001, f.d. ordförande i Clintons ekonomiska råd, och f.d. vice Världsbankschef, en av mina favoriter bland ”mainstream” vänsterekonomer i neo-Keysiansk anda är USA snarast de förlorade möjligheternas land.

I sin senaste bok ”The price of inequality” -How today’s divided society endangers our future” (Ojämlikhetens pris – Hur dagens delade (ojämlika) samhälle utgör en fara för vår framtid analyserar han dagens USA, som vanligt med massor av fakta. Han påvisar att ojämlikheten har ökat även under Obama, liksom fattigdomen och arbetslösheten.

”Occupy Wall Street”-rörelsens paroll om att ”Vi är 99 % och de 1 %” ställer viktiga frågor på sin spets. Occupy Wall Street skriver 4/9 ”Vi ska dra fram motsättningarna mellan president Obamas löfte om ”hopp och ändring” och den fortsättning av en tyst kupp som storbolagens USA utför i vad som är en skam för demokratin”.
Vad har hänt?
-Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin mellan 2008 och 2010 fram till 2010 (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 93 % av ökningen av nationalinkomsten, medan motsvarande siffra under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 var 65 %.
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %.
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
-Arbetslösheten i USA är officiellt 8 %, men 22 % om man medtar även korttidsarbetslösa och långtidsarbetslösa.
-Hypotesen om att även fattigare nu får del av ökat välstånd (”trickle down”) med ökning av BNP stämmer inte med fakta.
Det är begränsad inkomströrlighet – påståendet att USA är möjligheterns land är en myt ”There is little income mobility – the notion of Merica as a land of opportunity is a myth” (Sid 25 i boken).
-Detta har samband med en långvarig relativ stagnation i ekonomin,med avregleringar och kraftigt ökad finanssektor. Där har Clinton gjort en viktig insats genom de ödesdigra avregleringarna under hans presidentperiod;
-1970 motsvarade den inhemska skulden i USA 100% av dåvarande BNP, medan den år 2007 uppgick till 346 %. Hushållens skulder ökade under samma tid från 0,5 biljoner US Dollar till 13, 8 biljoner, vilket motsvarar 100 % av BNP år 2007.

Möjligheterna till högre utbildning beror till stor del på föräldrarnas inkomst. Studenter från fattiga hem som är duktiga i skolan har mindre sannolikhet att ta examen i college än studenter från rika hem som har sämre betyg.
-Om de ändå tar examen har de sämre möjligheter på arbetsmarknaden än studenter från rika hem som har sämre studieinsatser. (Sid 19 i boken).
< Inte bara USA
-f.a. den mogna kapitalismen genererat allt fler djupa ekonomiska kriser, som ofta drabbat utvecklingsländerna;
-kriserna har medfört att enormt stora belopp från medborgare, som ej orsakat krisen, jämte inflationsdrivande nytryckning av sedlar, används för att söka rädda ett sjukt system (USA, Grekland, Italien etc);
-1/3 av jordens befolkning lever i fattigom (FN Human Development Report 2010);
-skuldsättningen hos enskilda och hos många ledande ekonomier ökat under senare år. -USA har med stöd av f.a. G7 kunnat använda IMF och Världsbanken för att motverka och störa ekonomisk utveckling i fattiga länder, och ibland sko sig på andras, svagares bekostnad;
-ekonomiska spekulationer avgjort bidragit till höga matpriser och svält;

Vi behöver ett mer demokratiskt och rättvisare ekonomiskt system!
* Kapitalismen baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett sträver efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda, affärshemligheter (hur många miljarder skulle kunna sparas, t.ex. till för lägre läkemedelspriser, om läkemedelsbolagen samordnade sin forskning har jag som läkare ofta tänkt), att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön.

Jag tror att mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser här och nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushåll i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna.
Jag hittar föga stöd för Stiglitz förhoppning att allt kan rättas till genom rejäla reformer av kapitalismen.

Befolkningen mer beredd än Du tror!
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall/) menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över tillgångarna, en förutsättning för rättvis och rationell användning av våra gemensamma tillgångar.


intressant.se, , , , , , , , , , , , , ,

DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
SvT 7/9
Sveriges Radio 7/9
DN 6/9 ,
Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer


11 svar till “Obama ”Om du tror på ett land där alla har samma möjligheter..””

 1. Mycket kunde rättas till genom reformer av kapitalismen på 30-40-talen, även om många inte trodde det då heller. Kapitalismen är otroligt flexibel och har fler liv än en katt. Och en reformerad kapitalism är bättre än en oreformerad.

  Jag tror att vi inte ska stirra oss blinda på -ismer här, utan att vi ska tänka i termer av maktpositioner. Vad som krävs är att kapitalisternas maktpositioner ska trängas tillbaka. Detta kommer att upplevas som ”reformer av kapitalismen” – men om de trängs tillbaka tillräckligt mycket har vi plötsligt ett annat system.

  ”Felet” som gjordes förra gången var att man trodde sig ha uppnått himmelriket med Saltsjöbadsavtalet och Bretton Woods. Fortsatta tillbakaträngningar ansågs onödiga och skadliga. Så dumma får vi inte vara nu.

  • ”Felet” var väl att reformismen bjöd upp kapitalet till himmelriket, i utbyte mot visst utrymme för något decenium av vällovliga ”reformer”.
   Nu upplever vi Pay back time för det. Reinfeldt och Löfven hand i hand efter nästa val?

    • Ja, tyvärr är det nog det scenario som väntar oss efter nästa val, ingenting i dagsläget tyder på något annat. MEN hur kommer folk att sedan reagera efter något års mer eller mindre organiserat samregerande mellan ”vänstern” och högerpartierna? Vilka politiska uttryck kommer svikna och resultatlösa förhoppningar och förväntningar bland vänsterväljarnaatt ta sig? Tja, det bör ju diverse nu aktiva ”vänster”- ledare fråga sig när de ser sig i sina speglar.

 2. Om de flesta inte har någon chans längre så kan man ju med visst berättigande säga att alla har samma chans. ”No future for you” som Sex Pistols tjoade i forntiden.

 3. I det ljus som kapitalismen här beskrivs påminner den om Sauron i sagan om ringen. Han/den strävar efter att suga ut allt och utnyttja alla till sista rest och man kan inte låta bli att fråga sig; men sen då? vad är i slutändan poängen med denna strävan? Den tycks vara sig själv nog; något som egentligen är absurt.

 4. Vinstmaximering för varje enhet. Då är få anställda, låga löner, affärshemligheter, möjligheter att försköna beskrivningen av egna produkter, inbyggd begränsad livslängd, undvikande av miljöutgifter, svaga/obefintliga fackföreningar bra. Kapitalismen gick för 100 år sedan in i sitt imperialistiska stadium, där marknader utomlands spelar större och större roll, grovt uttryckt. Fakta visar att en väldig koncentration skett av ägandet. Har skrivit mycket om detta i manusform.
  Det är en väldig motsättning mellan det kapitalistiska systemet samt en verklighet där mänskligheten i samarbete på ett klokt sätt använder jordens gemensamma resurser.

 5. Pengarnas förstörande och förgörande makt.
  Mammon härskar och förblindar allt och alla.
  Den som har mest när han eller hon dör vinner.

  Hur kan det komma sig att kraften i samlandet av pengar kan vara så destruktiv i sin inverkan på människor? Alla är som förblindade av detta och kan inte tänka klart så snart det finns en chans att tjäna en slant på andra människors arbete och bekostnad. Att själv _arbeta_ sig till en lön som täcker ens behov är inte lika intressant som att tjäna pengar på pengar. Hur kan mänskligheten ha sjunkit så långt? Så långt att man tex i gamla svedala hyllat rajraj och hans ideologi till den gräns att svea i likhet med det stora landet i väster är på väg att gå under. Är människorna verkligen så blåögda och dumma eller vad handlar det om? Kan någon möjligen förklara?

  • Massiv indoktrinering i dominerande massmedia spelar roll. Däri ingår undanhållande eller nedtoing av viktiga fakta. Det ligger nog mycket i Marx’ åsikt att ”Människans samhälleliga vara” är avgörande.

   • Dvs med det resonemanget är människan inte alls så intelligent som man tror sig vara, egentligen kanske inte det intelligentaste av däggdjuren som man också utger sig för att vara. Människan är då egentligen inte annat än en självgenererande robot med något annorlunda logik än de robotar man idag förmår konstruera? En del av dessa ägnar sig åt att styra andra, varav följer att förutsägbarheten inte är riktigt densamma som konstruerade robotar. Om allt så, vilket verkar mer och mer troligt, undrar man vad egentligen meningen med tillvaron är?! Och den frågan lär väl aldrig gå att besvara…