När sjukvården blev en marknad – Effekter och alternativ. ABF Stockholm kl 18 i kväll


Den svenska sjukvården har blivit en marknad. Vinstmöjligheter och lönsamhet snarare än behov av vård styr i allt högre grad den skattefinansierade vårdens omfattning och fördelning.

Professor Göran Dahlgren, bl.a. tidigare chef för sjukvårdsenheten vid Socialdepartementet, presenterar sin nyutkomna bok – När sjukvården blev en marknad – Effekter och alternativ. Boken redovisar både effekter av vårdens marknadsorientering och konkreta förslag som bidrar till en bättre och jämlikare vård och hälsa.
Göran Dahlgren När sjukvården blev en marknad 180828 framsida-212x300

Medverkande:
Göran Dahlgren, f.d. departementsråd och chef för sjukvårdsenheten på Socialdepartementet
Dag Larsson, oppositionslandstingsråd

Samtalsledare:
Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé

Lokal: Beskowsalen, plan 1.
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!
ABF presentation

ARRANGÖRER
ABF Stockholm, Arena Idé, Föreningen för en bättre och jämlik hälsa och Nätverket för Gemensam Välfärd

Fri entré. Ingen föranmälan krävs.

Boken kommer att på mötet säljas till nedsatt pris, 100 kronor.

Boken kan beställas här: Beställa boken

Presentation av boken.
I dag har svensk sjukvård blivit en marknad. Vinstmöjligheter och lönsamhet snarare än behov av vård styr i allt högre grad den skattefinansierade vårdens organisering och fördelning. Detta skapar en alltmer fragmentiserad och ojämlik vård. En av sjukvårdspolitikens största utmaningar borde vara att bryta marknadiseringen av vården. I denna bok redovisas både effekter av vårdens kommersialisering och konkreta förslag som bidrar till en bättre och jämlikare vård och hälsa.

Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool och har tidigare varit chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet, samt arbetat internationellt för bland annat Världshälsoorganisationen WHO. År 1994 publicerade han den uppmärksammade boken Framtidens sjukvårdsmarknader: Vinnare och förlorare, som utifrån internationella erfarenheter förutspådde just den utveckling vi sett de senaste årtiondena. När sjukvården blev en marknad kan ses som en uppföljning av den tidigare boken.

Boken är utgiven med stöd av Arena idé och i samarbete med nätverket Gemensam Välfärd.

Förord av professor emeritus Christer Hogstedt, Gemensam Välfärd.
En stabil majoritet av svenska folket vill att den sjukvård som finansieras av skattepengar ska drivas utan vinstintresse. Samtidigt pågår ett systemskifte i motsatt riktning inom vården. Det är ett skifte från behovsstyrning till marknadsstyrning, och ett skifte som innebär att vården styrs alltmer av kommersiell logik och allt mindre av vårdpolitiska beslut och lagar. Svensk sjukvård utförs i ökande grad av kommersiella vårdföretag som finansierar sin verksamhet med skattepengar. Samtidigt med denna expansion av den skattefinansierade privatiseringen av vården, har marknadsorienterade ekonomiska styrsystem införts inom den offentligt drivna vården.

Det är dags att undersöka om de senaste årens genomgripande förändringar bidragit till eller motverkat svensk sjukvårds övergripande mål: en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, som det heter i hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf. Det finns också ett stort behov av att formulera tydliga framtidsalternativ till dagens marknads- och vinststyrda vård. Tankesmedjan Arena Idé och nätverket Gemensam Välfärd vill med denna skrift, författad av professor Göran Dahlgren, bidra till ett välgrundat samtal om hur marknadiseringen av vården påverkat människors rätt till vård på lika villkor. Vår ambition är också att visa hur en god och behovsstyrd vård som drivs utan vinstintresse kan utformas. Strategiska hälso- och sjukvårdspolitiska frågor måste diskuteras i den vanliga demokratiska processen. Beslut om den skattefinansierade vårdens utveckling och lokalisering ska fattas av medborgarna och de politiska företrädare de valt till riksdag, regioner och landsting – inte av de kommersiella vårdföretagens ägare. Denna skrift ger värdefulla fakta, analyser och förslag till denna process.

ABF Stockholm

Gemensam välfärd

intressant.se, , , , , ,
, , , , , , , , , , , , ,, , , , ,


7 svar till “När sjukvården blev en marknad – Effekter och alternativ. ABF Stockholm kl 18 i kväll”

  1. Även på Flashback Forum trådar för politik finns socialister som argumenterar. Jag hittade den här kommentaren i går kväll och den är mycket lik det som Anders och övriga socialister för fram på den här bloggen.

    ”Opinionsmätningar visar att socialismen är väldigt populär i USA och det kommande inbördeskriget och påföljande revolutionen kommer att överföra makten från Wall Street till folket och USA transformeras från en imperialistisk och kapitalistisk diktatur till en demokratisk folkrepublik och hela världens befolkning kommer att jubla: Död åt imperiet! Länge leve folkets självstyre! Länge leve den demokratiska amerikanska folkrepubliken!”

    Socialisterna har en dröm om ett helt nytt samhälle som ska komma efter ”folkets revolution” och med den en helt annan och fredligare världsordning. Men någon detaljerad beskrivning finns inte. Tro på det den som vill.