När går Kina om USA? – som förbereder krig mot Kina


Det här inlägget har inspirerats av ett inlägg på Pål Steigans förträffliga blogg ”Höyt spill i Østkinahavet” där han beskriver Kinas stärkta ställning i världen. Nedan presenteras delar av Steigans inlägg, en bedömning av Samir Amin, men vi inleder med ett utdrag av den nya boken ”USA som världspolis. Amerikansk utrikespolitik och ekonomi sedan 1945” av Ulf Karlström och mig.

Vi berör bl.a. relationen mellan Kina och USA i kapitel 11 ”Motsättningar och konflikter” som har följande disposition:
11.1 Inledning; 11.2 Den bipolära världen 1945-1990; 11.3 Europeiska protester – Frankrike; 11.4 Den unipolära världen 1990-2007
11.5 BRIC, BRICS och G20; 11.6 En multipolär värld; 11.7 Sammanfattning och 11.8 Litteratur.
BRICS Durban untitled

BRICS – utdrag ur avsnitt 11.5.
”Med BRIC-länder och senare BRICS-länderna menar man gruppen Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. De representerar mer än en femtedel av världens BNP, två femtedelar av dess befolkning och 1/3 av världens landmassa. Dessa länder ingår också i G20-gruppen… Under 2011 passerade Brasilien England som världens 7:e största ekonomi, med USA, Kina, Japan, Tyskland, Indien före sig. Gruppen är ingalunda homogen, med t ex Indien som har en negativ handelsbalans och offentligt redovisade handelsmotsättningar mellan Brasilien och Kina (Lagerkvist 2011). Kanske bör man betrakta Kina som en klass för sig? Oavsett hur det förhåller sig med detta så markerar den starka ekonomiska tillväxten i dessa länder att en ny världsordning är under uppsegling. Vid sitt senaste möte, i Durban i mars 2013 beslöt BRICS att inrätta en ny utvecklingsbank för långsiktig infrastruktur för att utmana västerländsk politisk och ekonomisk dominans och i synnerhet dominansen i Internationella valutafonden och Världsbanken, som inte har tjänat fattigare länders utvecklingsbehov

Och BRICS gör också politiska ställningstaganden. De uttalade de sig mot utländsk intervention i Syrien och anklagar väst för att försöka tvinga fram en regimförändring. BRICS ledare uttalade även sitt motstånd mot USA:s och Israels hot om militära åtgärder mot Iran, under förevändning av att landet håller på att skaffa sig kärnvapen.
BRICS har inviterat Iran och Indonesien till medlemskap. Indonesien, som har världens fjärde största befolkning, är en snabbväxande ekonomi (c:a 7 % per år) och har också enorma naturresurser. Iran har en ung befolkning, enorma naturresurser och gör stora tekniska framsteg. Den illegala sanktionspolitiken (enligt FN-stadgan) av USA och EU hindrar snabb tillväxt. Kanske kommer andra länder som Venezuela, Turkiet, Egypten, Pakistan och Malaysia att ansluta sig till BRCIS.”

Steigan diskuterar inledningsvis den aktuella konflikten mellan Kina och Japan om ett par öar, med potentiella olje-och gas resurser under havsbottnen. Han nämner att USA ingripit i konflikten genom att sända militära flygplan över den omstridda området och därmed förolämpade Kina. Kina har medvetet valt icke – konfrontation med USA även vid bombningen av den kinesiska ambassaden i Belgrad 1999, vilket var en allvarlig provokation. Vad hade hänt om Kina eller något annat land hade bombat USA:s ambassad? I FN:s säkerhetsråd har Kina upprepade gånger låtit bli att lägga in veto mot amerikansk aggression, senast när Västs krigsorganisation NATO missbrukade säkerhetsrådet genom att starta bombkriget mot Libyen, vilket förstörde landet, skapade en frizon för extrem jihadism, varjämte Kina närmast gick miste om möjligheten till fortsatt oljeimport från Libyen.

Men vid budgetdebatten i Washington gav Kina helt oväntat en skarp varning till USA. Som USA:s största utländska fordringsägare och med stora dollarinnehav kan Kina drabbas hårt om USA misslyckas med sina skyldigheter.

I nyhetsbyrån Nya Kina (Xinhua) skrev en ledarskribent ”Under det som kallas Pax Americana, ser vi inte en värld där USA försöker hindra våld och konflikter, minska fattigdomen och hjälpa flyktingar för att få varaktig och verklig fred. I stället för att fullgöra sina förpliktelser som ledande supermakt har ett själviskt Washington missbrukat sin status som supermakt och skapat mer kaos genom att flytta över finansiella risker till andra länder, bidra till regionala spänningar och konflikter i andra länder och har dessutom också fört orättfärdiga krig under en härja av rena lögner.”

Kanske börjar Kina ta ”Bladet från munnen”?

Hur är Kinas ställning idag?
* Kina är världens näst största ekonomi, med BNP på 12,3 biljoner (”trillions” i USA:s vokabulär) US dollar 20112, jämfört med 16,2 för USA och 4,7 för Japan på tredje plats enligt IMF. Kommer Kinas:s BNP att överträffa USA:s före 2012? Glöm dock inte att Kina har ungefär 4 gånger större befolkning än USA.
* Kina är världens största industrination med en industriproduktion som låg 26 % över USA:s år 2012, jämfört med 38 % under5 år tidigare.
* Kina har världens reserver av utländsk valuta till följd av en stor obalans i handeln mellan USA och Kina. Detta förklarar Kinas upprördhet över att USA manipulerar dollarvärdet genom att trycka på 85 miljarder dollar i månaden för att hålla ekonomin flytande.
* Kineserna publicerar näst flest artiklar i vetenskapliga tidskrifter med granskningsförfarande (refereeförfarande) efter USA och har på 10 år avancerat från sjätte till andra plats. Medan antalet vetenskapliga artiklar från USA ökat med c:a 40 % mellan 2002 och 2012 har antalet sådana artiklar från Kina ökat med c:a 1000 % (tiodubblats). USA spenderar 400 miljarder dollar per år på forskning och utveckling, Kinas nästan 300 miljarder.

* Är Kinas världens starkaste ekonomiska makt?Bankerna i USA hade 2012 intäkter på 10 079 miljarder mot 9 895 för Kinas banker. Men vinsten för de kinesiska bankerna var 105 miljarder jämfört med 68 miljarder (35 % mindre) för bankerna i USA. De kinesiska bankerna hade ett aktievärdepå 992 miljarder dollar jämfört med 847 miljarder (15 % mindre) för USA:s banker.
Kina Clarte 2009-3

* Kina producerar mer cement än resten av världen tillsammans och -mer stål än de närmaste 20 konkurrenterna tillsammans;
* I Kina säljs flest bilar i världen;
* Kina är det enda land med över en miljard mobiltelefoner;
* Kina har mer än dubbelt så många internetanvändare som USA ;
* Kina har sju av de tio största hamnarna i världen.

En av-Amerikanisering pågår
Det enda område där USA ligger klart främst är som militärmakt. Men detta väl egentligen främst i framtida krig med kärnvapen och liknande, där USA lär ha allra störst chans att utrota mänskligheten. Men USA har förlorat kriget mot på pappret oändligt svagare motståndare i Afghanistan. I Irak har hubdratusentals dödats, och man har en instabil brutal regering som gärna lierar sig med Iran, samt en väldig anti-amerikanism i befolkningen. Libyen har man förstört, men en framgång har hittills uteblivit i Syrien.

Kina arbetar mycket medvetet för en ”av-amerikanisering” i världen då Kina:
* har slutat köpa upp dollar;
* tecknar nya oljekontrakt i sin valuta renminbi och inte i dollar;
* hamstrar guld;
* använder valutaöverskottet i dollar för inköpa utomlands;
* stärker alliansen med Asean, Ryssland och Centralasien.
* är världens största oljeimportör.

Himmelska fridens torg imagesCAVG6NPT

Andra intressanta frågor: I vilken utsträckning beror Kinas framgångar på dess tidigare socialistiska politik och ekonomi? Är Kina ett (stats-)kapitalistiskt land eller är det trots allt ändå socialistiskt? Den kände inflytelserike marxisten Samir Amin reser denna fråga i marsnumret av Monthly Review.

USA laddar för krig mot Kina.
Om amerikanska ledare tolkar Kinas brist på militära respons som svaghet är det farligt. Uppgifter visar att USA har förstärkt sin militära styrka i allierade länder runt Kina och till sjöss. USA:s militärutgifter är ungefär 5 gånger större än Kinas, trots viss reell minskning 2011 och 2012. USA har flera hundra militärbaser utomlands och har förstärkt baser runt Kina, medan Kina inte har baser utomlands. USA har enligt SIPRI c:a 7 700 kärnstridsspetsar, medan Kina har 250. En rapport från Centre for Strategic and Independet Studies (CSIS) beskriver hur USA laddar upp för krig mot Kina. Detta behandlas i kommande bloggavsnitt.


i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , ,, , , ,

Pål Steigans blogg Vetenskapliga publikationer CSIS rapportSipris Årsbok 2013
Knut Lindelöf
BRICS möte New Indian Express Business Standard om BRICS NY Times om BRICS Nyhetsbanken Nyhetsbanken 2
24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör