Föreningen Jemensolidaritet besöker UD


Denna artikel som publicerades precis för ett år sedan är lika aktuell idag och återpubliceras därför. DN:s Erik Ohlsson skriver också idag att Hadi var president i Jemen då Saudiarabien anföll i mars 2015, exempelvis. Och nu rapporteras att rika USA:s bombningar av Jemen har ökat med 6 gånger sedan Trump blev president. USA sexdubblar bombningen av Jemen. Jag har just mailat Erik Ohlsson med synpunkter på detta.

Idag skriver DN:s Erik Ohlsson om Jemen Trump kritiseras för att mörka dödsoffer. Men Erik Ohlsson mörkar viktiga fakta om kriget själv. Det handlar inte om en konflikt mellan Iranstödda houthi-rebeller och ”landets regering” utan om ett brutalt angreppskrig av Saudiarabien med aktivt stöd av USA och Storbritannien. Den Saudiledda interventionen i Jemen står inte i överensstämmelse med FN-stadgan, eftersom president Hadi INTE var någon legitim president, när han tvingades avgå. Hadi var en interimspresident och hans mandat tog slut år 2014.

Föreningen Jemensolidaritet kräver att Sverige omedelbart erkänner Jemens nya regering på följande grunder:
(a) En majoritet av parlamentet, som valdes innan kriget började, har återsamlats och godkände den 17 augusti 2016 den nya regeringen under ledning av Saleh Al Samad som är ställföreträdande president i avvaktan på det nyval som krävs enligt Jemens konstitution;
(b) Regeringen har den administrativa kontrollen av landets ministerier och myndigheter, inklusive Jemens nationella försvarsstyrkor, och mer än huvuddelen av befolkningen;
(c) Folket har visat ett brett stöd för presidenten och regeringen med makalösa demonstrationen i Sana´a den 20 augusti 2016 där två miljoner jemeniter deltog trots att de blev bombade;
(d) Regeringen och dess myndigheter är de enda som kan ta emot nödhjälp utifrån, eftersom hamnstaden Aden och dess omgivning är enbart under kontroll av miliser och terrorister och är för osäkert för att FN skall kunna komma i land;
(e) Regeringen har en plan för landets återuppbyggnad och framtida utveckling;

Stöd till Saudi är stöd till terrorism!

Saudiarabien har öppet samarbetet med både AQAP och Daesh i kriget mot Jemen.

Ingenting i Resolution 2216 säger något om att Jemen skall angripas militärt. FN-stadgan tillåter inte de krigsbrott som den Saudiledda koalitionen åsamkat Jemen. Bombkriget är illegalt

Dessa var några av de frågor som diskuterades torsdagen 2/2 då Föreningen Jemensolidaritet var inbjuden till Sveriges Utrikesdepartement för att samtala med handläggaren för Jemenfrågor, och fyra medlemmar i styrelsen kunde delta då. De framförde oro för utvecklingen i Jemen och presenterade våra grundläggande krav: Rapport på Facebook

* Jag ingår i styrelsen för föreningen Jemensolidaritet men kunde inte delta denna gång.

Jemen 170202Styrelsemedlemmar från Sverige,Jemen och Syrien

Föreningen Jemensolidaritet har parollerna.


* Stoppa utsvältningen av Jemen – Häv blockaden nu!
* Stoppa angreppskriget mot Jemen!
* Inga svenska vapen till Jemens bödlar!
* Stöd till Saudi är stöd till terrorism!
* Erkänn Jemens nya regering! Återuppbygg Jemen!

Andra frågor som togs upp.


Vi betonade att svenska regeringen genom sin plats i FN:s säkerhetsråd omedelbart måste ta upp:


* Behovet att ersätta FN-resolution 2216 med en ny resolution som inte som den nuvarande är jävig och redan i utgångspunkten ger fullt stöd åt den ena sidan i en intern konflikt, medan den andra sidan får ta hela skuldbördan för krisen och konflikten. Resolution 2216 rimmar illa med FN:s anda och intention vid internationell konflikthantering. Problemet är att det är Storbritannien, som i FN:s säkerhetsråd, har ansvar för skrivningen av både den existerande resolutionen 2216 och en ändring av den.

* Behovet att, redan innan en ny resolution antas, ändra tillämpningen av resolution 2216. Resolutionen ger till exempel inget som helst stöd för de USA/UK stödda flygangreppen som begås av den Saudiledda koalitionen och givetvis än mindre för de massiva krigsbrotten som begås i denna resolutions namn. Det finns heller inget stöd för någon blockad mot import av mat, medicin och bränsle. Ändå görs dessa brott mot mänskligheten i namn av FN-resolution 2216. En samlad internationell aktion krävs nu för att få fram initiativ att genast ändra den nuvarande tillämpningen av resolution 2216.
Jemen-krigsbildFörstörelse i Jemen
* Behovet av omedelbart upphävande av den nästan totala marin- och flygblockaden mot Jemen så att mat, medicin och bränsle obehindrat kan importeras.

* Behovet av extraordinära humanitära insatser för att dämpa en kommande massvält i Jemen. Denna svältkatastrof blir mer akut för varje dag, och ledde enligt UNICEF till att enbart under år 2016 har 63 000 jemenitiska barn dött av svält!
Vårt intryck var att UD:s handläggare tog del av vårt budskap med stort intresse. Det fanns enighet om att den humanitära situationen är kritisk, den värsta i världen just nu, och att knutar måste lösas upp så att humanitär hjälp kan nå fram och kriget sluta.

Föreningen Jemensolidaritet,
c/o Hedayat, Långsjövägen 8, 131 33 Nacka,
Kontakt: info@jemensolidaritet.se, @yemensol,
Ordförande Roland Hedayat 0708180769,
Vice ordförande Walid Almufti 0735574444 och på facebook
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCILVSdMhWTzSPQZ0B7CS9GQ

För dokumentation på engelska och bilder av den fruktansvärda förstörelsen av människor och byggnader under varje månad av det nu 18 månader långa glömda kriget se: http://www.yemenwar.info

Föreningen Jemensolidaritet demonstrerade utanför svenska Riksdagen den 10 november trots snökaoset. Läs mer påhttp://jinge.se/allmant/fin-protest-mot-saudiarabiens-av-usa-och-sverige-stodda-angrepp-pa-fattiga-jemen.htm
Läs ordförande Roland Hedayats tal: SOS Jemen! http://jinge.se/allmant/sos-jemen.htm
och: http://jinge.se/allmant/destruktionen-av-jemen.htm
Tal av Roland Hedayat, Alvik, Stockholm, 22.1 2017, ”Situation i Jemen, varför svältkatastrof i Jemen?”: https://www.youtube.com/watch?v=V8RREIPwawU&feature=share
och https://www.youtube.com/user/frasse2221
jemen-161106-5
Jemensolidaritet on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCILVSdMhWTzSPQZ0B7CS9GQ
Jemensolidaritet on Twitter: @yemensol #Jemen, #Yemen
Anders Romelsjös blogg: http://jinge.se/tag/jemen
Svenska Jemenaktivister i Facebookgruppen ”Information om kriget mot Jemen”: https://www.facebook.com/groups/1425766167724972/
Pål Steigans blogg: http://steigan.no/tag/jemen/
International Yemen activists on facebook: https://www.facebook.com/StopTheWarOnYemen/

Andra länkar om Jemen:
Unicefs rapport den 12.12.2016: https://www.unicef.org/media/media_93868.html
Oxfam kräver omförhandling av Resolution 2216: http://www.oxfam.org.uk/media-centre/press-releases/2016/12/yemen-running-out-of-food

Al Masdar news in English: https://mobile.almasdarnews.com/article/category/yemen/
Sanaacenter skriver ”neutralt” varje månad en rapport om Jemen och FN:
http://sanaacenter.org/publications/item/68-yemen-at-the-un.html

Svenska regeringens dokument om Jemen
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/mellanostern-och-nordafrika/jemen/
http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_21962/cf_347/Landrapport_Jemen_2014.PDF
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes–och-sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-jemen/

Sidas bistånd till Jemen
http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/vara-verksamhetsomraden/humanitart-bistand/pagaende-humanitara-kriser/vart-humanitara-stod-i-jemen/
http://www.sida.se/globalassets/sida/sve/sa-arbetar-vi/humanitart-bistand/yemen-humanitarian-crises-2016.pdf
http://www.sida.se/globalassets/sida/sve/sa-arbetar-vi/humanitart-bistand/yemen—humanitarian-crises-analysis-2015.pdf

Några artiklar om Jemen på bloggen.
USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:
, , , , , , , ,


5 svar till “Föreningen Jemensolidaritet besöker UD”