Den förfärlige Bashar al-Assad – en intervju


Mycket sällan har åsikterna hos Syriens president Bashar al-Assad kommit fram i den pågående kriget mot och i Syrien. Nyligen skedde en TV-intervju som publicerats av Globalresearch 6/4 och den syriska nyhetsbyrån SANA under titeln ”President Bashar Al-Assad: Foreign Interference is a “Red Line”. Danger of “Domino Effect” throughout the Middle East (Utländsk intervention är en röd linje, en skiljelinje. Det är en fara för domimnoeffekt i hela mellanöstern). Jag återger det då den rimligen är av intresse för alla som är seriöst intresserade av denna oerhört viktiga konflikt. Den fullständiga texten av intervjun är på drygt 5000 ord, och jag återger här början av intervjun, och kommer kanske att publicera från den omfattande intervjudelen om relationen mellan Syrien och Turkiet senare. Jag tycker man för förståelse för varför USA & Co utmålar al-Assad som en blodig, farlig diktator då man läser intervjun. Är han inte alldeles för självständig?
Assad 8al-assad

al-Assad sade att utländsk inblandning är en röd linje, och tillade att om oroligheterna i Syrien leder till uppdelning av landet eller om de terroristiska krafterna ta kontroll över Syrien eller båda av ovanstående situationen kommer detta att spilla över till grannländerna och sedan skapa en dominoeffekt i hela Mellanöstern och bortom.

Intervjun
Fråga: Herr president, välkommen till Ulusal TV-station. Min första fråga kanske är lite konstigt, men massmedia i Turkiet och runtom i världenhar publicerat en hel del information som publiceras om att ni dödats eller lämnat landet. Kan ni bekräfta att du fortfarande lever i Syrien?

President Assad: Först vill jag välkomna dig och ditt team till Syrien. Det är ett nöje för mig att prata med dig idag och genom din station till broderliga turkiska folket. Du kan se att jag gömmer mig i en underjordisk bunker. Dessa rykten syftar till att underminera moralen hos det syriska folket. Jag bor varken på ett rysk krigsfartyg eller i Iran. Jag bor i Syrien på samma plats där jag har alltid levt.

Fråga: Som ni vet, i det senaste mötet i Arabförbundet diskuterades öppet din legitimitet. Betyder det att ditt legitimitet har dragits tillbaka genom att du inte längre representerade i Arabförbundet?

President Assad: Ärligt talat, Arabförbundet själv saknar legitimitet. Det är en organisation som representerar arabstaterna och inte de arabiska folken sedan många år då deras olika positioner inte återspeglar viljan och intressena hos de arabiska folken. Även när vi var med i Arabförbundet var vi medvetna om detta. Därför kan de inte ge legitimitet eller dra tillbaka det. Det steg som tagits är mer symboliskt för att skapa en illusion av illegitimitet.
Syria gulf-states-logic

Verklig legitimitet kan inte beviljas av internationella organisationer eller av andra stater. Endast det syriska folket kan bevilja eller återkalla legitimitet. Om de dra tillbaka den, då blir din legitimitet blir olaglig. Om de ger dig sitt stöd, då är du en legitim president.

Fråga: Det finns beslut, åtgärder och insatser som vidtagits mot ditt land av vissa arabländer och västvärlden. Å andra sidan har BRICS-länderna fattat beslut som skiljer sig från de som tagits av de arabiska länderna och västländerna. Hur bedömer du de aktiviteter, politik och beslut i BRICS-länderna.

President Assad: Du nämner en viktig punkt. Från början var konflikten i Syrien inte helt inhemsk. Det finns en intern syrisk dynamik i spel, men den underliggande frågan i dag är mer inriktad på att rita om kartan i regionen. Tillkomsten av BRICS innebär att USA inte längre är den enda globala makten i världen.
BRICS-gruppen stöder inte president al-Assad och den syriska staten utan stabiliteten i denna region. Alla vet att om oroligheterna i Syrien leder till uppdelning av landet eller om de terroristiska krafterna tar kontroll över Syrien eller om båda dessa situationen sker, så kommer detta att sprida sig till grannländerna och skapa en dominoeffekt i hela Mellanöstern och på flera andra håll. Detta kommer att leda till ett tillstånd av instabilitet i flera år och kanske decennier. På dessa grunder stödjer BRICS-gruppen en politisk lösning i Syrien mot västmakter.

När det gäller vissa av de arabiska eller regionala ledare som stod mot Syrien, är det väl känt att de flesta av dessa länder inte är oberoende i sina politiska beslut. De verkar på utländska diktat. Internt kan de stödja en politisk lösning, men när de får sina order från väst, måste de uppfylla. Generellt sett är detta verkligheten i regionen och internationellt.

Fråga: Under de senaste två åren har vi bevittnat väpnade konflikter inom Syrien som stöds av bl.a USA, Frankrike, Turkiet och vissa Gulfstaterna. Dessa länder säger att folket bekämpar din regim och mer än hundra länder har sagt att du ska avgå. Tänker du avgå och låta någon annan att ersätta dig?
President Assad: Om en president ska tillträda eller lämna sitt ämbete är en nationell syrisk angelägenhet där beslut endast kan fattas av det syriska folket.

Är dessa stater intresserade av demokrati i Syrien?Låt oss vara uppriktiga. USA har stött de brott som begåtts av Israel i årtionden, sedan Israel bildades. USA har begått massakrer i Afghanistan och Irak som medfört att miljontals dödats, sårats eller blivit handikappade. Frankrike och Storbritannien har begått massakrer i Libyen, med stöd och skydd från USA.
Hillary Clinton hil_2153539b

Fråga: Du sa att vad som sker i Syrien främst stöds utifrån, men i Damaskus kan vi höra ljudet av explosioner och beskjutningar. Varför händer detta i Syrien?

President Assad: Vi är omgivna av en grupp av länder som hjälper terrorister in i Syrien. Alla dessa länder gör inte detta avsiktligt. Irak låter terrorister komma till Syrien, men kan inte fullt ut kontrollera sina gränser. I Libanon är uppfattningarna delade. Turkiet hyser officiellt terrorister och skickar dem till Syrien. Vissa terrorister kommer till Syrien genom Jordanien, och det är oklart om det är avsiktligt eller inte.

Så länge terrorister fortsätter att smugglas in i landet, kommer vi att fortsätta att kämpa mot dem – det är helt normalt. Det är faktiskt ett krig i varje bemärkelse. Terrorister kommer in Syrien i tusental, och kanske i tiotusentals. Så man kan höra ljudet av strider i många syriska regioner.

Fråga: Ni sa en lösning på det kurdiska problemet är en av de viktigaste frågorna för regionen.

President Assad: Vi måste skilja nationalism från etnicitet. Vi lever i en blandad region, det faktum att du är turk betyder att du inte vara kurd eller armenier eller ha arabiskt ursprung, med din egen kultur och språk. Sådan är situationen i Turkiet och i Syrien. Både den turkiska och arabiska nationaliteten exemplifiera mycket civiliserade nationalistiska modeller som kan inkludera alla. Jag tror den vackraste aspekten av denna region är dess mångfald och den farligaste aspekten är att vi inte ser denna mångfald som berikande. När vi ser det som en svaghet, inbjuder vi utländska styrkor för att spela ut oss mot varandra och skapa konflikter. Vår uttalade ståndpunkt är att stödja en lösning mellan turkar och kurder eftersom vi inte vill se mer blodsutgjutelse i Turkiet, vilket utan tvivel skulle ha negativa konsekvenser för regionen.


i Andra om: , , , ,,, , , , , , , , , , ,, , ,

Globalresearch 6/4 Proletären 2/4 DN 6/4 SvD 6/4 DN 6/4 DN 9/4 SvD 11/4 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  7 comments for “Den förfärlige Bashar al-Assad – en intervju

 1. NSUN
  14 april, 2013 at 16:40

  Om inte annat visar detta blogginlägg att denna blogg ligger mycket nära regimen i Syrien i synen på det Syriska inbördeskriget.

 2. 14 april, 2013 at 18:21

  Liksom många andra. Då det gäller ett dominerande inflytande av utländska rebeller, som kan använda terrometoder, har detta också rapporterats i stora utländska massmedia som New York Times, Washington Post och Guardian.
  Ang Arabförbundets påstådda (av Assad) illegitimitet har denna blogg ej kommenterat detta. När det gäller BRICS ställningstagande baseras detta på uttalande vid senaste BRICKS-mötet

  • NSUN
   15 april, 2013 at 07:15

   Att New York Times, Washington Post och Guardian skriver om rebellernas övergrepp och krigsförbrytelser är inte det samma som att de stöder regimens syn på inbördeskriget. Du väljer verkligen ut information som passar in och bekräftar din världsbild.

 3. 15 april, 2013 at 09:35

  Jag har inte påstått att dessa tidningar stödjer regeringens syn på inbördeskriget. Men de och andra massmedia har sedan över 1,5 år då och då rapporterat om att USA & Co stödjer oppositionen ekonomiskt och militärt, att religiöst extremistiska grupper med ibland al-Qadia-anknytning och terrormetoder strider i Syrien, att en hel del av dessa rebeller är av utländska bakgrund och att de kan begå krigsförbrytelser. Att dessa tidningar, som inte stödjer Syriens regering, för fram denna information stödjer informationens trovärdighet. Fakta är väl så uppenbara att de inte kan/vill låta bli att publicera det, vilket är bra. Vore fint om t.ex. DN hade samma bevakning och samma öppenhet.

 4. 15 april, 2013 at 18:03

  NSUN:
  Man kan ju stödja det minst onda också, utan att tycka att det är något ideal. Även om Basharregeringen inte är änglalik så är alternativet mycket, mycket värre, som vi sett i Irak och Libyen redan. Eller tycker du att massmördande ungdomsgäng, oregerliga mördande och terroriserande miliser och/eller islamitiska despoter är bra, kanske?

  • NSUN
   15 april, 2013 at 18:48

   Varför skulle man välja mellan pest och kolera om man inte behöver. Varför ta en massa mer eller mindre hemska diktaturer i försvar bara för man tycker USA är ett förfärligt land?

 5. 19 april, 2013 at 03:31

  NSUN:
  Du har alltså inte förstått att det är USA, med stöd från Nato, som ligger bakom krigen i Irak, i Afghanistan, i Libyen och nu i Syrien, och inte alls för att dessa länder styrdes av diktatorer utan av helt andra skäl. och tydligen vet du inte hur det ser ut i dessa länder idag, när de diktatorer som man störtat är bort. Det är 7 resor värre nämligen. USA har inte alls som första målsättning att skapa demokratier i de stater man börjar bomba eller krigar i med hjälp av legoknetar.

  Läs ex: http://riverbendblog.blogspot.se/2013_04_01_archive.html#3554538807908354245#3554538807908354245

Comments are closed.