Hur USA ska censurera internet


Jag har här publicerat flera artiklar om hur yttrandefriheten minskar, ofta subtilt, och hur övervakning och censur ökar. Detta motverkar en faktabaserad information och debatt och försvårar oss att närma oss sanningen

Publicerar här en artikel om detta och nedtill flera länkar till andra artiklar i detta viktiga ämne.

Artikeln.
Detta var ett centralt tema i artikeln på DN Debatt 22/3 2017 Skolans och mediernas syn på källkritik är problematiskt. Där skriver fysikprofessorn Ulf Danielsson och andra ”I flödet av påhittade nyheter och med en faktaresistens som sprider sig är skolans träning av elever i kritiskt tänkande avgörande. Men den måste göras på rätt sätt och här finns skäl att oroa sig. Målet med källkritik är inte att få en allsidig bild av hur människor uppfattar världen utan att närma sig sanningen, skriver tre forskare och en författare.”

Detta motverkas av censur och av den mycket svaga källkritiken som är så utbredd i etablerade media. När skrev de om den faktabaserade statskuppen i Kiev 22/2 2014, om att USA enligt bl.a. ledande politiker och generaler i USA har stött framväxten av ISIS och al-Qaida. Eller låter publicera om White Helmets nära samarbete med terroristorganisationer som al-Nusra och ISI, som t.ex. i Erik Ohlssons artikel i DN 22/3, där man intervjuat talespersonen för White Helmets.

Att undvika centrala fakta i olika frågor är också att desinformera.

Denna inledande rapport från InfoWars visar hur Obama-administrationen tog avgörande steg för att stänga av ett fritt internet och ersätta det med ett kontrollerat nät styrt av ett narrativ från de stora mediakanalerna. Infowars Detta gäller även Sverige. Detta har även rapporterats av Newsvoice. USA stänger ned fritt internet

Rob Dew lägger fram exempel på att den som inte håller med rätt narrativ anklagas för att arbeta för Ryssland. Vi ser exakta samma utveckling i Sverige. Ukraina och yttrandefrihetens gränser
Den 27/2 2016 fick Oleg Mezjuev göra ett mycket kort, sakligt inlägg i radioprogrammet Konflikt, där han ifrågasatte den gängse uppfattningen av Rysslands farlighet.Konflikt om Konflikt om Ryssland En twitterstorm följde och man ifrågasattes Olegs rätt att framföra sin åsikter, som i denna fråga delas av bl.a. förre utrikesministern Hans Blix, förre biståndsministern Pierre Schori, förra nedrustningsministern Maj-Britt Theorin och förre Moskvaambassadören Sven Hirdman.

* I maj 2016 var SvT mycket tveksam över att sända en prisbelönt fransk film om Ukraina, som bl.a. visade hur högerkrafter kunde innebränna drygt 40 människor i fackföreningarnas hus i Odessa 2/5 2014 Öppet brev till SvT om ukrainska organisationers försök att påverka sändningen av dokumentären om Ukraina ”Revolutionens mörka sida. Först efter protester kunde den visas efter viss tillrättaläggning av SvT.

yttrandefrihet-2

Läs också Granskning av svenska dagstidningars rapportering om Ukraina-krisen

Flera exempel.


Dessa siter har bannlysts av anpassade forskare på Harvard: 21st Century Wire
Activist Post, Antiwar.com, Before Its News.com, Black Agenda Report, Boiling Frogs Post, Common Dreams
Consortium News, Corbett Report, Countercurrents, CounterPunch, David Stockman Contracorner, Fort Russ
Freedoms Phoenix, Global Research, The Greanville Post, Information Clearing House, Intellihub, Intrepid Report,
Lew Rockwell, Market Oracle, Mint Press News, Moon of Alabama, Naked Capitalism, Natural News, Nomi Prins, Off-Guardian.
Paul Craig Roberts, Pravda.ru, Rense, Rinf, Ron Paul Institute, Ruptly TV, Russia-Insider, Sgt Report, ShadowStats
Shift Frequency, SJLendman.blogspot.com, Solari, Sott.net, South Front, Sputnik News, Strategic Culture.org,
The Anti-Media, The Duran, The Intercept, The People’s Voice, The Saker, The Sleuth Journal, Third World Traveler,
Voltairenet, What Really Happened, Who What Why, WikiLeaks och Zero Hedge.

Jag har med glädje citerat flera av dessa pga. dess faktabaserade framställningar och höga kvalitet – klart över etablerade media som ofta utelämnar viktig information då de behandlar olika frågor.

De flesta har jag inte citerat, och kvaliteten varierar hos dem jag citerat. Jan Nybondas skriver bl.a. detta i en kommentar om detta på Nyhetsbanken ”Man kunde ta det med en klackspark och notera att det är en kvalitetsstämpel att hamna på den nya inkvisitionens lista. En snabb genomgång visar att bakgrunden är varierad hos dem som kommit med. Det finns folk som tidigare befunnit sig på de mest skilda ställen av den politiska skalan och som fortfarande har olika preferenser. Det som förenar dem är att de motsätter sig den amerikanska interventionspolitiken som varit den riktgivande ända sedan Andra världskriget. Och att de förmår att konkret beskriva aktuella händelser.
Det bekymmersamma med den nya mccarthyismen är att den är en mycket bredare rörelse som är alltigenom ideologiskt genomsyrad och oförmögen att analysera konkreta händelseförlopp.”
Läs även Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism

Yttrandefrihet
Newsvoice-artikeln igen: Den amerikanska kongressen meddelade i december 2016 att en ny lag signerats av president Barack Obama, en lag som lägger grunden för ett ”Global Engagement Center”, vilket ska hantera avvikande nyhetsrapportering som Centret anser ska konfronteras med ”true narratives” dvs. ”sant berättande”. Torbjörn Sassersson

Andra artiklar om inskränkning i yttrandefrihet.


Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Censurerat om massakern i Odessa
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Facebook censurerar Jill Steins kritik av Hillary Clinton
* Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet
* Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube

i Andra om: , , ,, , , , , , ,


20 svar till “Hur USA ska censurera internet”

 1. Det är tecken på att eliternas eliter är väldig skraja. De blir mer och mer genomskådade.

 2. Visar ju att demokrati och yttrandefrihet är under stort hot, svenska journalister/etablissemang verkar vara de värsta censurgrupperna i hela europa.
  Deras egna propaganda ska man dock behöva lyssna på!

 3. Håller helt med dig Anders att all censur måste bekämpas men vad gör du själv för att dra ditt strå till stacken? Du sitter och förfasar dig över minskad yttrandefrihet men censurerar själv kommentarer här på bloggen?

  • Jag släpper inte fram alla kommentarer och tar ibland bort helt oriktiga påståenden, det som inte hör till ämnet och personangrepp.
   Bloggen har Regler som man hittar i högerspalten. Ett utdrag återges:
   ” Osakliga personangrepp eller provocerande texter stryks.
   Rasistiska, sexistiska, homofoba och liknande texter raderas.
   Okontrollerbara faktauppgifter accepteras inte.
   Kommentarer utanför ämnet, sk META-kommentarer stryks.”

   Reglerna övertog jag direkt från Jan-Inge Flücht (Jinge) som startade och tidigare hade bloggen under flera år. Kan komma att ändras.

   Detta är en orsak till att jag ibland inte släppt fram kommentarer av dig, som är den som fått flest kommentarer strukna. Kan tillägga att upprepningar av påståenden i stället för bemötanden av andra kommentarer kan ha medfört strykning.

 4. Yttrandefriheten är till för de som äger yttrandets kanaler (radio, tv, böcker, tidningar, magasin, tidskrifter, filmer och numera digitala medier). Vi vet vilka de är. Vill du vet vem som styr dig? Kolla vem du INTE kan kritisera. Där har du svaret.

   • ”Och för många icke-stalinister (som torde vara betydligt fler).”

    I världen ja, kring den här bloggen förmodligen nejd

  • Stalin torgförde sin direktdemokratiska sanning:

   “Ni är förbryllad över att bara ett parti kommer att delta i valen. Ni kan inte se hur ett val med motkandidater kan äga rum under dessa omständigheter. Men nu förhåller det sig så att kandidater inte bara kommer att ställas upp av Kommunistiska Partiet, utan av alla sorters folkliga, icke partimässiga organisationer. Och vi har hundratals sådana. Vi har inga stridande partier längre eftersom vi inte har en kapitalistklass som strider mot en arbetarklass som är exploaterad av kapitalister. Vårt samhälle består uteslutande av arbetande människor i stad och på land, av arbetare, bönder och intellektuella. Var och en av dessa grupper kan ha egna speciella intressen och de kan uttrycka dem genom den mängd av folkliga organisationer som finns.”
   /Josef Stalin Källa: Citat om Demokrati

   Pravda eller inte Pravda? Sanning eller inte sanning? Man får fråga några gamla ryssar, kommunister och icke-kommunister, annars lär man få leva i ovisshet.

   Att de mentalt sjuka psykopaterna vill kontrollera vad som är sanning och vad som är ”fejkade nyheter” är ingen nyhet. Så har det alltid varit. Det är vår uppgift att se till att de inte kommer undan med det när de försöker.

   • Så du och Fib/K anser att Margareta Zetterströms artikel inte var värd att publicera? Hon har haft artiklar i FiB/K tidigare, och så mycket debattartiklar finns det inte på FiB/K (tror det är en per vecka) som säger att man måste sålla bland artiklarna.
    Dessutom är MZ en långvarig medlem, och att man negligera sanningen om Myrdal och om främlingsfientlighet, kallar jag för att försöka tysta kritiska röster!

 5. citat ur text av Eva Barlett – blog.
  Addressing “the propaganda that is so often disguised as journalism,”award-winning journalist and film maker, John Pilger, said (emphasis added):

  “Edward Bernays, the so-called father of public relations, wrote about an invisible government which is the true ruling power of our country. He was referring to journalism, the media. That was almost 80 years ago, not long after corporate journalism was invented. It’s a history few journalists talk about or know about, and it began with the arrival of corporate advertising.
  As the new corporations began taking over the press, something called ‘professional journalism’ was invented. To attract big advertisers, the new corporate press had to appear respectable, pillars of the establishment, objective, impartial, balanced. The first schools of journalism were set up, and a mythology of liberal neutrality was spun around the professional journalists. The right to freedom of expression was associated with the new media.
  …The whole thing was entirely bogus. For what the public didn’t know, was that in order to be professional, journalists had to ensure that news and opinion were dominated by official sources. And that hasn’t changed. Go through the New York Times on any day, and check the sources of the main political stories, domestic and foreign, and you’ll find that they’re dominated by governments and other establishment interests. That’s the essence of professional journalism.”