Hotet mot livet – den genetiska manipulationens dolda agenda.


Ulf Karlström har skrivit detta gästblogginlägg. Han är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar), skriver facklitteratur. Han är också med i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU”. Ulf har tidigare publicerat inlägg här i flera olika ämnen. De har behandlat miljö och ekonomi, och så kallad ”humanitär intervention”, ”Är du teknikberoende min vän?”, om Borgs budget, om Södertäljerättegångarna, om religion. Han har skrivit om Willy Silberstein och AS i Sverige, om ”Det själviska samhället” och om ”Den irrationella kapitalismen”. Han har skrivit om EU, tex. ”Varför angriper David Cameron EU”? om bankunionen, senast 13/7. Han har skrivit om kanon, unga vuxna och tidigare om privatisering av vården samt senast om science och fiktion och senast ”Jag känner mig ledsen” sa Anders Wijkman. Senast 19 december ”Skall vi tala om raser?”Denna gång handlar det om GMO, genmodifierad gröda, ett ämne som debateras nästan lika hett som rasism. Svenska Dagbladets rubrik för den senaste artikeln i ämen 14/1 löd ”Genmodifierad gröda huvudvärk i EU” medan DN senast påtalar de olika uppfattningarna om GMO i artikeln ”Världens största frihandelsavtal kan ge stora vinster”. Detta är att få ämnen där det finns påtagliga motsättningar mellan USA och EU.

Hotet mot livet HML_400pxh

Förlaget Anarchos i Göteborg har nyligen (2013) gett ut F.William Engdahs bok ”Hotet mot livet. Den genetiska manipulationens dolda agenda.” Det är en uppdaterad version av författarens utgåva på Global Research, USA, med titeln ”Seeds of destruction” (2007). Global Research, Kanada, är ett välrenommerat institut och förlag. Jag vet inte om det är olika förlag, eller om det svenska förlaget bara varit slarvigt.

Engdahl har enligt baksidestexten ett flertal böcker om den nya världsordningen. Nu tar han sig an den moderna gentekniken, genmodifiering, i syfte att skapa s k GM-grödor. Det är minst sagt minerad mark, med starka lobbygrupper, tvekande myndigheter och ett manifest, folkligt misstroende mot tekniken, i synnerhet i Europa. Här får man kryssa mellan Scylla och Charybdis, och det klarar inte
Engdahl.
GMO äpplen untitled
Boken har starka sidor och beskriver i 15 kapitel oligopoliseringen av den internationella agroindustrin, framför allt USA-ägd, uppbindningen av delar av GM-forskningen, den absurda jakten på patent på fundamentala biologiska mekanismer, politiska ambitioner hos styrande kretsar i USA, samt ett frenetiskt lobby-arbete, där man t ex pressar EU steg för steg, i agroindustrins intresse. Här är framställningen oftast saklig och rik på källhänvisningar.
GMO tomater images

Det som gör att boken krackelerar är ett konsekvent anlagt, konspiratoriskt schema. Det är ett raster som pressas hårt över historieskrivningen. Avsikten hos aktörerna de stora företagen (TNC), bolagsanställda eller betalda forskare, USA:s regering och dess staber av tjänstemän samt medlöparstater till USA är alltid vara skurkaktiga och tycks mest arbeta med hemliga dokument. USA:s starka ställning efter Andra världskriget blir ett hemlighetsfullt inrett kök, där en hiskelig gryta kokas. Ingredienserna är nazismanstrykning i USA, eugenetikprogram med Rockefellerfamiljens miljarder som stöd, hemliga planer på total kontroll av bl a världspolitiken, agroindustrin, världens befolkningstillväxt och en totalt styrd genteknik och genmodifiering. Läsaren förstår säkert att det blir en sällsynt, illasmakande gryta.

Anders Romelsjö och jag har i vår bok ”USA som världspolis” från november 2013 pekat på det objektiva guldläge USA hade efter Andra världskriget och i synnerhet med utlösandet av Det kalla kriget. I offentliga policydokument, t ex av den kände diplomaten och historikern George Kennan, framgår det klart att USA förberedde sig att spela rollen som nr 1 i alla avseenden; ekonomiskt, diplomatiskt-politiskt, militärt, forskningsmässigt och kulturellt. Beroende på såväl objektiva som subjektiva omständigheter lyckades USA i det avseendet.
GMO -USA images

Vill man ha en slutpunkt kan Vietnamkriget slut 1975 sägas vara en sådan. Naturligtvis fanns det hemlig verksamhet, framför allt led av CIA, men det vore oss fjärran att förklara att CIA, eller andra hemliga institutioner, som den huvudsakliga drivkraften i efterkrigspolitiken. För Engdahl blir detta emellertid konspirationen huvudsidan.

Vilken allmänbildad person som helst känner till att USA leder stort i antalet utdelade Nobelpris. Det speglar USA:s starka ställning inom forskningen. Det är därför självklart att USA varit ledande på genteknik och GM-grödor. Det stora HUGO-projektet på 1990-talet presenterade för övrigt dock både som en amerikansk och en europeisk variant. Och det var knappast en tillfällighet att USA representerades av Craig Venters privata företag.

Engdahl är inte naturvetare, och hans framställning av den omtalade Seralini-studien 2013, och att tidskriften J. Food and Chem. Toxicology drar tillbaka artikeln, liksom Judy Carmans arbete 2013 om GM-grödors påverkan på grisar, är inte seriös. Inte heller är det troligt att president Clinton ringer Tony Blair och ber honom sparka en forskare vid det kända Rowett Research Institutet i Skottland, för att det skulle kunna skada HUGO-projektet.
GMO förbud i 50 länder imagesCA4VX23W
Engdahl menar vidare att det oroväckande scenariet 2003 om en pandemi på grund av att fågelinfluensaviruset var falska och skapades av USA och president Bush, för att ett företag med koppling till försvarsminister Rumfield skulle tjäna pengar på vaccinet Tamiflu. Engdahl menar vidare att det aktuella viruset h5n1 bildades i stora djurfabriker i Asien, bl a för att de utfodrades med GM-föda. Det senare är ju möjligt, men Engdahl har inga fakta att visa på.

Engdahl tycks hamna i en position där han i det närmaste totalt dömer ut genmodfiering. Det blir befängt. Olika gentekniker rymmer spännande, tänkbara resultat. Nu innebär GM-grödor också stora problem (se t ex den populärvetenskapliga serien Formas fokuserar, och där Genteknik som tar skruv, 2011) Och i detta sammanhang har Engdahl sina poänger, t ex med den belagda kritiken mot GM-grödor, för det växande resistensproblemet. Det senare viftar agroindustrin nonchalant bort.

Läs därför Engdahls bok, trots dess brister

intressant.se,, , , , , , , , , , ,

Helsingborgs Dagblad 16/1 DN 5/7 2013 SvD 114/1
” target=”_blank”>
Nya demonstrationer mot rasism

  3 comments for “Hotet mot livet – den genetiska manipulationens dolda agenda.

 1. Peter Grafström
  31 januari, 2014 at 11:43

  Ulf
  Jag är inte väl insatt i detta med GM och har ej läst Engdahls texter om detta. Är det inte så att Usa påtvingar världen grödor som ej ger utsäde så att alla tvingas köpa det ist för att få det gratis från naturen?
  Oavsett om GM är farligt i andra avseenden och att de som entusiastiskt driver på utvecklingen gör det därför att det ger framtida profiter och försätter andra i beroendeställning. Är det så även med svenska intressen i detta eller hur ligger vi till?
  Gärna genförbättring men MED ograverade egenskaper när det gäller utsädet.
  Finns det såna GMO grödor?
  Engdahl har ju också tagit ställning mot peak oil och säger sig sedan några år tro på att oljan har icke-biologiskt ursprung. Dvs den teori som man 1992 testade i ett svenskt oljeborrningsprojekt vid den mycket gamla och knappt skönjbara enorma meteorkratern i Dalarna. Utan framgång. Jag misstänkte att han gjorde det ställningstagandet för att motverka de krigiska konsekvenserna av peak oil. Men han kanske verkligen trodde/tror på det…
  Emellertid är hans historiska översikter av intresse A centuryof war och Gods of money.
  Argumentet att Usa har många nobelpristagare är inte något skäl att tro mindre på illasinnade malthusianska konspirationer från angloamerikanernas sida. Oligarkin har ju i strid med antimonopollagstiftningen gömt undan sina jätteförmögenheter i stiftelser som används för att styra världen för deras fortsatta dominans. Det förtjänar att ständigt upprepas att de kring 1909 uttalade att krig ligger i usas intresse och genomförde att skolan skall styras så att vanligt folk blir ett lydigt kollektiv. Hög läskunnighet och självständigt tänkande(dvs individualism i bästa mening) är inte önskvärt. Flumskolan däremot är önskvärd. Den började genomföras i Usa och nådde långt senare Sverige.
  1919 gjorde fattiga judiska studenter upplopp pga försämringarna.
  Angloamerikansk dominans och eugenik rasförädling och befolkningskontroll var målet.
  Att då hävda att det är konspiratoriskt att de med alla medel också styr utvecklingen för det ändamålet är önsketänkande.
  Tror på Ulfs kritik av att Engdahls enskilda påståenden är spekulation i sina detaljer men tyvärr är risken liten för att det skulle vara bättre än han tror.
  Bedrägligheten hos eliterna kan utläsas direkt från endollarsedeln: stor text på engelska In God we trust och liten text på latin: novum ordo seclorum= ny sekulär ordning.

 2. Jan Wiklund
  31 januari, 2014 at 13:42

  Min egen favoritkonspirationsteori är att olika globala maffior sprider såna här soppor för att diskreditera seriös kritik.

  Tyvärr är den nog ogrundad. Tro på konspirationer tycks fylla nån sorts obskyrt psykologiskt behov i vår tid. Antagligen är den det enda som kan förklara allt elände som uppstår trots att samhället i teorin är så perfekt, med demokrati och fri konkurrens och allt som en människa kan behöva…

 3. Peter Grafström
  26 februari, 2014 at 12:06

  Korrektion
  Mitt påstående att seclorum betyder sekulär är felaktigt.
  Novum ordo seclorum översätts på engelska till New order of the ages.
  Så på den punkten var jag fel ute.
  Jan Wiklund önsketänker.
  Det är inte konspirationstänkarna som är för misstänksamma även om de ofta gissar fel på hur det egentligen hänger ihop.
  Makthungern hos de dominerande aktörerna går inte att förstå för en vanlig människa.
  Engdahl säger att Rockefeller ville göra med livsmedel som tidigare med olja: bygga monopol. Ha fullständigt världsherravälde genom kontroll av energi och livsmedel.
  Om man vill ha monopol på livsmedel med GMO måste man förhindra att det naturligt produceras utsäde.
  Analogt med låneslaveri under penningbanken vill man kunna försätta bönderna i samma slaveri under fröbankerna.
  Om det är sådan GMO som ersätter tidigare grödor är det självklart att det finns starkt motstånd. Detta med att GMO påstås alstra cancer och annat håller jag med om kan vara osäkert. Rimligen måste det finnas massor av nya varianter på växter som kunde ha uppkommit genom naturligt orsakade mutationer. Däremot skulle det inte finnas kvar i naturen om det inte genererade sitt eget utsäde. Den avsiktliga egenskapen är en perversion.

Comments are closed.