Historiskt skifte i kärnvapendebatten – men Sverige ställer sig utanför!Detta inlägg utgår är en ny något förkortad rapport om hemsidan för Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK), där jag är medlem. Den är skriven av Josefin Lind som postat ett liknade inlägg på bloggen ”Fred, Frihet, Feminism” som drivs av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF). Ett tidigare inlägg från en något förkortad rapport, med mina kommentarer publicerades här 19/10.
SLMK header

”I förra veckan var IKFF och SLMK i New York där staterna i FN:s generalförsamling har möte som behandlar nedrustning. Vi arbetar tillsammans i ICAN, den globala kampanjen för ett kärnvapenförbud, som har över 300 partnerorganisationer i 80 länder.

Under nedrustningsmötet drev vi tillsammans inom ICAN staterna till att hålla starka uttalanden om humanitära perspektiv på kärnvapen. Vi lyckades över förväntan. 125 stater (126 inklusive Heliga stolen) gick samman i ett uttalande (se länk nedan) som kräver kärnvapennedrustning utifrån ett humanitärt perspektiv.
Det är en historisk händelse!

Kortfattat handlar ett humanitärt perspektiv på kärnvapen om att göra kärnvapen mindre legitima, mindre acceptabla. Länge har kärnvapenstaterna fått sätta agendan och kärnvapen har setts som nästan ”heliga” vapen som inte kan nedrustas. Genom att fokusera på kärnvapnens fruktansvärda effekter påminns vi om att kärnvapenstaternas tolkning är helt absurd.

Om kärnvapen detonerar – avsiktligt eller av misstag (http://www.icanw.org/campaign-news/nuclear-weapons-pose-a-grave-threat-to-whoever-possesses-them/)- kan det leda till att miljoner människor dör, att klimatet helt förändras, att en svältkatastrof följer, och att människor i flera generationer framöver drabbas av sjukdomar och genetiska defekter på grund av strålningen. Det är inte legitimt för någon stat att ha dem. Konsekvenserna skulle bli så fruktansvärda och omfattande att det inte skulle gå att sätta in tillräckliga hjälpinsatser.

De 125 staterna sa i sitt uttalande i FN i förra veckan att det enda sättet att försäkra oss om att detta aldrig sker, är att kärnvapnen helt nedrustas. Och att det är alla staters ansvar att bidra till det. Hela uttalandet finns i länk.
Uttalande lades fram av Nya Zeeland. Danmark, Norge, Sydafrika, Japan, Österrike och Schweiz.

Sverige sa nej till att stå bakom. Det var ingen överraskning. Sverige brukade spela en central och drivande roll i nedrustningsförhandlingar. Men regeringen har nedprioriterat frågan så att Sverige tappat sin progressiva roll. Diplomater från andra länder frågar oss med rätta vad som har hänt.

Vår regering anslöt sig istället till en annan grupp med 17 stater, däribland flera NATO-stater och andra kärnvapenallierade. De sa istället att de erkänner att de humanitära konsekvenserna av kärnvapen är ”förödande”, men att ”förväntningarna” är högst på kärnvapenstaterna. Carld Bildts preferenser är inte dimmiga.
Carl Bildt imagesCAFRCMUO

Tolkningen i FN är tydlig: syftet med uttalandet som Sverige istället skrev under är att försöka underminera det ”humanitära initiativet”. När det nu inte går att undvika den humanitära debatten om kärnvapen, inte ens för NATO-stater och andra kärnvapenallierade, försöker stater som Australien, Kanada och Sverige att ta kontrollen över agendan igen genom att erkänna de humanitära konsekvenserna men samtidigt försvara status quo – samma gamla nedrustningsförsök som hittills inte har fungerat.
Under flera decennier har kärnvapenstaterna fått sätta agendan och kommit undan med att modernisera sina kärnvapen istället för att nedrusta dem. Det uppskattas att kärnvapenstater spenderar över 100 miljarder dollar per år (drygt 670 miljarder kronor) på sina kärnvapen. Inom icke-spridningsavtalet NPT görs inga framsteg för nedrustning även om avtalet har bestämmelser om det.

Dagens system behöver kompletteras med nya initiativ. Siffrorna 125 mot 17 talar sitt tydliga språk. Majoriteten säger att något nytt måste hända. Det är dags att flytta fram positionerna, sluta låta kärnvapenstaterna sätta agendan, och börja ta gemensamt ansvar för att vi ska få leva i en kärnvapenfri värld.

Kemiska och biologiska vapen, klustervapen och landminor, har förbjudits på grund av att de är inhumana och inte kan används utan fruktansvärda konsekvenser för civila. Förbuden har lett till nedrustning – och de har påverkat även de stater som inte gått med i avtalen. Nästa logiska steg att förbjuda kärnvapen: det sista massförstörelsevapnet som inte är förbjudet. Det är ICAN:s mål, och det kommer att hända.

FN-mötet visar att den internationella kärnvapendebatten är under förändring. Det här gör kärnvapenstaterna nervösa. Vi är något på spåren.

Sverige kan fortfarande acceptera majoritetens vilja till nytänk och nedrustning istället för att underminera det humanitära initiativet. Sverige kan fortfarande vara med och skriva nedrustningshistoria. Men det är hög tid att tänka om.”
Vätebomb images

Några tillägg
Expressen råkar idag skriva ”Ett stort gäng mottagare av Nobels fredspris har slagit sina kloka huvuden ihop och lämnat ett budskap till världens ledare: Stoppa alla kärnvapen.”
Veckans Affär rapporterade i början av oktober att ”Globalt är det 298 finansiella institutioner som investerar 314 miljarder dollar i 27 kärnvapenföretag, enligt rapporten Don’t bank on the bomb som av International campaign to abolish nuclear weapons (Ican) sammanställt”.
”SEB och Handelsbanken är de svenska bankerna som kommer med i rapportens Hall of shame. Enligt granskningen har SEB uppskattningsvis 1,549 miljarder kronor investerade i eller utlånade till kärnvapenproducenter, medan Handelsbanken spenderat 735 miljoner kronor på investeringar i eller lån till kärnvapenproducenter”
skriver tidningen också

En betydande brist är att de tre kärnvapenstaterna Indien, Israel och Pakistan inte har skrivit under avtalen. NPT-avtalet Från början av 1970-talet säger att anslutna kärnvapenstater ska genomföra: ”allmän och fullständig avrustning under strikt och effektiv internationell kontroll”, vilket inte skett i någon nämnvärd grad.

Obamas:s hycklande kärnvapenpolitik.
Efter kalla krigets slut genomförde USA och Ryssland en reell kärnvapennedrustning.

Men Dagens Nyheter skrev 16/9 förra året ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal”, enligt Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.”
Enligt Obama’s SSM-plan ska många miljarder US dollar spenderas varje år i c:a 15 år för att söka förlänga användningstiden för kärnvapen och nya typer av kärnvapen ska byggas.

USA:s militärutgifter uppgår till närmare 40 % av de totala i världen fredsforskningsinstitutet SIPRI. USA har mer än 700 militärbaser i mer än 70 länder. Uppgifter finns om betydligt fler militärbaser, och om färre.
Vem tror fortfarande att USA, den i särklass mest aggressiva staten efter andra världskriget, rustar upp kärnvapnen för fred? Och krigsorganisationen NATO:s militära program vilar till syvende och sist på kärnvapeninnehavet.
Två kärnvapenstater finns inom EU, som fick fjolårets Nobelpris. Storbritannien har c:a 185 kärnvapen och Frankrike c:a 300 kärnvapen, medan USA har ca 110 kärnvapen utplacerade innanför EU:s gränser. Och Ryssland moderniserar sina kärnvapen.

Varför har Israel fått bygga upp ett förråd på kanske 100 kärnvapen i Mellanöstern medan ”världssamfundet” (=den ekonomiska och politiska eliten i USA och dess allierade, samt de privatäga massmedia med sitt ofta strömlinjeformade jasägeri) håller tyst? Och godtar USA:s och EU:s olagliga sanktioner mot Irans planer på att utveckla ett tillåtet kärnenergiprogram?

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , ,, ,

Josefin Linds rapport IKFFExpressen 2/11 Veckans Affärer De 125 staternas uttalande Svenska Läkare mot kärnvapen Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 < SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör


Ett svar till “Historiskt skifte i kärnvapendebatten – men Sverige ställer sig utanför!”

  1. USA moderniserar sina bomber och anförtror dem via Nato till sina allierade, skriver Manlio DiNucci på Voltaire Network 13 November 2013.

    USA har beställt 400 exemplar av vätebomben B61 Mod 12 från Boeing. I vapenlager i Tyskland, Italien, Belgien, Holland och Turkiet finns ungefär 200 B-61 bomber förutom mer än 500 franska och brittiska kärnvapen i form av färdiga stridsspetsar. Enligt en försiktig uppskattning finns det 70-90 kärnvapen i Italien som förvaras vid Aviano (Friuli) och Ghedi Torre. Men det kan finnas ännu fler i andra områden . Det är inte känt hur många fler kärnvapen USA har ombord på enheter av den sjätte flottan och andra krigsskepp som ankrar i olika hamnar i Europa.