Ghettofiering precis som i USA:s slumområden

Under en tid så har rapporterna om att stenkastande ungdomar stört brandkår och räddningstjänst i deras arbete kommit allt tätare.

Idag tar SvD upp saken igen och det rör sig i första hand om Rosengård i Malmö, men även andra områden som t.ex. i Landskrona.

SvD: ”På 90 sekunder ska de sju männen vara insatsberedda i bilarna nere i utryckningshallen. Att vara brandman innebär att jaga sekunder. Tiden från sovande till vaken och insatsberedd, från duschen till utryckningsfordonen, forcera dörrar i brinnande bostadshus – allt kan göras fortare.

-Vi övar och övar för det varje dag. När det brinner kan det handla om väldigt små marginaler, säger insatschefen Paul Bjurehag.

Men numera möts brandmännen från stadens tre stationer allt oftare av problem som de inte är tränade att hantera. Vid utryckningar i delar av stadsdelarna Rosengård och Kroksbäck har barn och ungdomar, i vissa fall till och med vuxna som borde veta bättre, stört räddningstjänstens arbete.”

Det sägs i artikeln att brandkåren ofta får vänta i avvaktan på att polis anländer till platsen, och att det förhållandet i värsta fall kan leda till att människor inte kan räddas i tid.

Det är alldeles uppenbart att vissa av de miljonprogramsområden vi har skapat leder till en ökad ghettofiering och att den direkta orsaken till detta står att finna i ökad alienation, sociala problem som arbetslöshet och en stark bostadssegregation. Vi kan och bör givetvis omedelbart ropa på fler poliser och högre beredskap från polismyndighetens sida när det gäller att förebygga den här sortens händelser för att stödja räddningstjänsten i deras arbete.

Samtidigt med detta så finns det anledning att befara att dessa förhållanden kommer att förvärras. Att socialdemokraterna under sin regeringsperiod inte förmådde skapa en fungerande integrationspolitik kommer definitivt inte att kunna repareras av en högerregering som har helt andra prioriteringar. Den som är intresserad av dessa missförhållanden kan

givetvis ägna sig åt att leta efter uttalanden från landets politiska ledning, men det blir en tämligen meningslös sysselsättning. I den mån man alls finner något så handlar det om snömos, snömos och åter snömos.

Jag är inte så konspiratorisk så att jag tror att det handlar om ett medvetet val utifrån landets samlade borgerlighet. Jag tror snarare att det är ett tecken på bristande empati, höger-
sympatisörer har helt enkelt oförmåga att se längre än vad deras näsor räcker. Tror man att konkurrensutsättning av samhälleliga institutioner som skola, vård och omsorg ska leda till ett bättre samhälle så har man inte sett problemen, och kommer aldrig heller att se dem.

Om de första dödsfallen kommer att ske i Rosengård eller i Hovsjö är ointressant. Den borgerliga högerregeringen har tagit efter den socialdemokratiska oförmågan eller oviljan och det finns absolut ingenting som talar för något slags förändring.

SvD

Andra om , , , , , , , ,

[tags]Ghettofiering, Rosengård, Hovsjö, Integrationspolitik, Empati, Konkurrensutsättning, Miljonprogrammet, Segregation, Politik [/tags]

  1 comment for “Ghettofiering precis som i USA:s slumområden

 1. Marcus R
  11 februari, 2008 at 16:14

  När jag var praktikant på en förskola så var det i ett utsatt område här i Malmö.
  Lärare försökte konstant att tala ungdomarna till rätta men utan föräldrarnas stöd så är det väldigt svårt. Det är väldigt ofta som föräldrarna helt enkelt inte bryr sig om vad deras barn gör vilkt är fruktansvärt tråkigt.

  En annan orsak till problemen (förrutom de som Jinge redan nämnt) i dessa områden är att där finns så många olika kulturella grupperingar och några av dessa går inte riktigt ihop.
  Där finns människor som tror att bara vita kan vara rasister men de har troligtvis aldrig arbetat eller bott på en plats där Albaner, Serber, vita, svarta, asiater, Shia och Shiiter ska samsas.
  Barn tar lätt efter sina föräldrar och är föräldrarna hatiska blir barnen det också. Även jag som vuxen med asiatiskt utseende hörde ett eller annat okvädesord viskas av barn bakom min rygg när jag arbetade på skolan.

  Ett exempel på stenkastning mot brandmänn är när Moskén här i Malmö brann. Läser man den här artikeln http://sydsvenskan.se/sverige/article140868.ece så är det inte så svårt att förstå varför det förekommer. Vissa fanatiker tycker helt enkelt inte att den är tillräckligt muslimsk och det är inte helt otroligt att tänka sig att där finns liknande anledningar till stenkastning på annat håll.

Comments are closed.