Donald Trump och Kongressledamoten Tulsi Gabbard (D) – ny utrikesminster?! – i möte om USA:s utrikespolitik

Massmedia i USA skriver att den radikala kongressledamoten Tulsi Gabbard kan vara aktuell att ingå i Donald Trumps regering, till och med som utrikesminister! ABC News
Nu råkar jag ha en artikel klar om henne. Den har tidigare letats upp och översatts av Jan Nybondas som tidigare berikat bloggen med artiklar och kommentarer, vilket tacksamt erkänns.

Kongressledamoten Tulsi Gabbard, demokrat från Hawaii, är en i den mycket lilla skara folkvalda som konsekvent motsatt sig den regimomstörtande politik som USA gått in för i Mellanöstern. Gabbard House”>Gabbard House

Gabbard har faktiskt själv med majors rang deltagit i Irakkriget, inom fältsjukvården, och hon har till skillnad från de övriga i kongressen således personlig erfarenhet av krigets fasor. Hon har i presidentvalskampanjen stött Bernie Sanders, eftersom han legat närmast hennes antikrigslinje bland demokraterna. Orädd och frispråkig har hon inte ryggat tillbaka för att gå emot partimajoritetens förkrossande övertag. Hon har på grund av sina personliga kvaliteter även uppmärksammats av MS-media, hos vilka hon har satt ett antal okunniga intervjuare på plats. Gabbard har emellertid funnit en ny och inte helt oväntad sympatisör i den nyvalde presidenten Donald Trump. Denne har tydligen imponerats av hennes mod och av att hennes synpunkter legat nära hans egna. Trump har därför kallat henne till sig för samtal och här följer Tulsi Gabbards egen programförklaring och redogörelse med anledning av samtalet med Trump.
gabbard
”Vår nyvalde president Trump bad mig om ett möte med honom gällande vår nuvarande politik för Syrien, vår kamp mot terroristgrupper som al Qaida och IS samt även om andra utrikespolitiska utmaningar som vi står inför. Jag såg det som angeläget att ta tillfället i akt för samtal med den tillträdande presidenten nu, innan de neokonservativa krigstrummorna börjar ljuda och drar oss in i en eskalering av kriget för att störta Syriens regering – ett krig som redan har krävt hundratusentals liv och tvingat miljontals flyktingar att lämna sina hem för att försätta sina familjer i trygghet.

Medan den politiska konvenansen kunde tyckas förestava att jag borde avstå från ett möte som detta, har jag aldrig medverkat och kommer aldrig att medverka i politiskt spel med amerikanska och syriska liv som insats.

Att tjäna folket på Hawaii och vår nation är en ära och ett ansvar som jag inte kan ta lätt på. Representerande aloha -andan på Hawaii och folkets mångfald där, innebär att jag kommer att söka samförstånd för att uppnå sådana resultat som bäst gagnar alla amerikaner, vilket jag har strävat till under min tid i kongressen.

Där jag är av annan mening än den tillträdande presidenten, kommer jag inte att tveka att uttrycka min ståndpunkt. Jag tror emellertid att vi kan ha t.o.m. starkt avvikande åsikter men trots detta kunna uppnå samförstånd i frågor som är viktiga för det amerikanska folket och påverkar deras vardag. Vi kan inte tillåta att fortsatt split förstör vårt land.

Donald Trump och jag hade ett uppriktigt samtal i positiv anda där vi diskuterade ett flertal utrikespolitiska frågor på djupet. Jag delgav honom min djupa oro för att kriget i Syrien kommer att eskalera om en flygförbudszon upprättas, vilket skulle innebära en katastrof för Syriens folk, för vårt land och för hela världen. Denna åtgärd skulle leda till mer dödande och mer lidande, förvärra flyktingkrisen, stärka IS och al Qaida, och åstadkomma en direkt konflikt med Ryssland som kunde utmynna i kärnvapenkrig. Vi diskuterade mitt lagförslag som syftar till att sätta punkt för vårt illegala krig för att störta den syriska regeringen, och behovet av att satsa våra knappa resurser till att återuppbygga vårt eget land och till att kväsa al Qaida, IS och andra terroristgrupper som utgör ett hot mot vårt folk.

I flera år har jag sett som det mest angelägna att få stopp på interventionskrigen som syftar till omstörtning av regimer. Detta var det främsta skälet till att jag ställde upp i kongressvalet – jag har med egna ögon sett krigets ansikte och de förlorade liv som den interventionistiska krigshetsande politiken, som vårt land har bedrivit, har resulterat i.

Låt mig säga det klart och tydligt, jag kommer inte att tillåta att partipolitiska hänsyn undergräver vår nationella säkerhet när oräkneliga människoliv står på spel.”
Trump 160420
Kommentar av Jan Nybondas: Kampen om den nyvalde presidentens gunst har inletts. Det finns gott om konservativa krafter som drar åt helt motsatt håll än Tulsi Gabbard. Här ligger det stora problemet för Donald Trump. Han har under valkampanjen givit uttryck för ståndpunkter som legat nära Gabbards, men har i kretsen omkring sig väldigt få personer som han både kan lita på och som i själ och hjärta skulle dela denna hans syn. Republikanen Dana Rohrabacher lär vara den som kommer närmast. Och slutligen: Hatten av för denna kongressledamot; läs vad hon skriver, ”vårt illegala krig för att störta den syriska regeringen”, klarare än så kan det inte sägas.

IN ENGLISH.

Press Releases
Gabbard Statement on Meeting with President-Elect Donald Trump
November 21, 2016
New York, NY—U.S. Congresswoman Tulsi Gabbard (HI-02) today released the following statement on her meeting with President-elect Donald Trump regarding Syria:

”President-elect Trump asked me to meet with him about our current policies regarding Syria, our fight against terrorist groups like al-Qaeda and ISIS, as well as other foreign policy challenges we face. I felt it important to take the opportunity to meet with the President-elect now before the drumbeats of war that neocons have been beating drag us into an escalation of the war to overthrow the Syrian government—a war which has already cost hundreds of thousands of lives and forced millions of refugees to flee their homes in search of safety for themselves and their families.

“While the rules of political expediency would say I should have refused to meet with President-elect Trump, I never have and never will play politics with American and Syrian lives.

“Serving the people of Hawaiʻi and our nation is an honor and responsibility that I do not take lightly. Representing the aloha spirit and diversity of the people of Hawaiʻi, I will continue to seek common ground to deliver results that best serve all Americans, as I have tried to do during my time in Congress.

“Where I disagree with President-elect Trump on issues, I will not hesitate to express that disagreement. However, I believe we can disagree, even strongly, but still come together on issues that matter to the American people and affect their daily lives. We cannot allow continued divisiveness to destroy our country.

“President-elect Trump and I had a frank and positive conversation in which we discussed a variety of foreign policy issues in depth. I shared with him my grave concerns that escalating the war in Syria by implementing a so-called no fly/safe zone would be disastrous for the Syrian people, our country, and the world. It would lead to more death and suffering, exacerbate the refugee crisis, strengthen ISIS and al-Qaeda, and bring us into a direct conflict with Russia which could result in a nuclear war. We discussed my bill to end our country’s illegal war to overthrow the Syrian government, and the need to focus our precious resources on rebuilding our own country, and on defeating al-Qaeda, ISIS, and other terrorist groups who pose a threat to the American people.

“For years, the issue of ending interventionist, regime change warfare has been one of my top priorities. This was the major reason I ran for Congress—I saw firsthand the cost of war, and the lives lost due to the interventionist warmongering policies our country has pursued for far too long.

“Let me be clear, I will never allow partisanship to undermine our national security when the lives of countless people lay in the balance.”

Några artiklar om Syrien.
Vem bombade de humanitära hjälpkonvojerna i Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , ,, Gabbard, , , , , , ,

  3 comments for “Donald Trump och Kongressledamoten Tulsi Gabbard (D) – ny utrikesminster?! – i möte om USA:s utrikespolitik

 1. Surprise, surprise
  26 november, 2016 at 18:31

  I så fall blir det bästa utnämningen av de alla.w

 2. Gösta Lilja
  26 november, 2016 at 19:34

  Precis vad USA och världen behöver. Någon som talar klarspråk och kallar en spade för för en spade.
  https://www.youtube.com/watch?v=u7Q8X60KQ9Q

  Det är ”bra” gjort att förvandla ett rikt industriland till ett skuldsatt u-land på några decennier. Barnen i ”världens bästa demokrati” är väl snart skyldiga en halv miljon när de ser dagens ljus. Jämför Khadaffi som lyfte en u-landsbefolkning ur analfabetism och fattigdom till en välmående, välutbildad och skuldfri nation under samma decennier. Clintons, bushfolkets och Obamas illegala härjningar och brott mot mänskligheten går kanske mot sitt slut.
  Frågan är vad världens folk ska göra med brottssyndikaten? En hårdbevakad karantän, typ Gaza, under utredningstiden kanske?

Comments are closed.