Den verkliga faran


Försvarsberedningens analys av vilken eventuell hotbild som finns runt Sverige har en del uppenbara och särskilt påtagliga brister.


Att man påpekar
att klimatet är en högst påtaglig fara för landet är givetvis bra. En fortsatt och accelererad växthuseffekt kan i sin förlängning innebära att vi över huvudtaget inte behöver något försvar längre eftersom många värsta scenarios slutar med mänsklighetens undergång. Nu finns det inte mycket som talar för detta även om ett antal olyckskorpar redan kraxar om att point of no return redan har passerats. Men sett ur det perspektivet så kan vi konstatera att Messias skulle återvända till jorden vid många tillfällen under åren och det kommer likafullt aldrig att inträffa.

DN: ”Klimatförändringar, farliga epidemier, terrorism, inbördesstrider i tämligen avlägsna länder, gränsöverskridande organiserad brottslighet, korruption och fattigdom och sociala konflikter – så ser hoten mot Sverige ut enligt Försvarsberedningen.”

En sak i detta sammanhang som jag gärna påpekar är högerregeringens svek mot svenska folket. Tidigare, när man satt i opposition i Sveriges Riksdag, så var man med och beslutade om att bygga en egen vaccin-
produktion i Sverige. Nu har man i regerings-
ställning låtit meddela att Sverige slutit ett avtal med en utländsk fabrikant om att få köpa erforderligt antal vaccindoser i händelse av att en pandemi drabbar jorden.

Man bortser medvetet från att en sådan världsomspännande pandemi omedelbart skulle medföra att ekonomiska- och militära stormakter direkt skulle försäkra sig om den tillgängliga produktionen. Är det någon som ens inbillar sig att lilla Sverige skulle prioriteras när soldater och stridsvagnar omringar de fabriker som tillverkar fungerande vaccin?

Det som i stället har skett är att höger-
regeringen sett till att hemligstämpla avtalet med den vaccinfabrikör det gäller. Vi ska inte få veta hur mycket avtalet kostar, men vi ska tro på att just vi får de 18-19 miljoner vaccindoser som de lovat?

Försvarsberedningen borde givetvis ha påpekat vikten av att skapa en egen vaccinproduktion värd namnet. Det skulle vi kunna göra med vänligt sinnade grannländer om det bedöms vara nödvändigt.

Är det jag säger bara ren alarmism? Ja, idag är det så. Jag oroar mig för vad nästa pandemi kommer att innebära i form av förluster av mänskligt liv. Men det alla virologer är överens om är att det kommer en sådan pandemi. Idag tänker vi kanske på SARS, H5N1 (fågelinfluensa) och EBOLA. H5N1 har just nu ett aktuellt utbrott

i Polen och bara för några dagar sedan blev det känt att en hel grupp sjukvårdspersonal flydde från ett Ebolautbrott i Afrika. De ville inte riskera sina liv genom att vårda döende Ebolapatienter.

När vi talar om försvar så är det främsta hotet mot oss som bor och lever i Sverige ett utbrott av en världsomspännande pandemi och dessutom riskerar klimatförändringen att utlösa folkvandringar som ytterligare skulle förstärka möjligheterna för en sådan pandemi. Den dagen dricksvattnet börjar sina så kommer folk att röra på sig, och då handlar det inte längre om några tiotusental människor.

Att högerregeringen numera motsätter sig att bygga en vaccinfabrik för 700 miljoner beror helt och enbart på att den motsätter sig ALLT som kostar staten något. Inte så konstigt kanske, de själva skulle säkert få tag i vaccin eftersom de redan i nuläget tillhör de ekonomiskt privilegierade.

Vår nuvarande regering vägrar att fatta beslut som kostar pengar för skattebetalarna. Frågan är om försvarsberedningen inte missat att regeringen utgör en påtaglig fara för landets innevånare?

AB DN SvD Svensson

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]Försvarsberedningen, Faror, Hot, Terrorism, Klimatförändringar, Pandemi, Högerregeringen, Politik[/tags]


9 svar till “Den verkliga faran”

 1. Tack Jinge! Du har verkligen fångat någon enormt viktig här. Vi ska/måste ha vår egen vaccinproduktion. Att det bivit av med andra avtal är verkligen en påtaglig fara för oss Sveriges invånare. Hur kan försvarsberedningen missa något så viktigt?

 2. JAS däremot får kosta hur mycket som helst trots att det inte är svenska skattebetalare som tjänar på den.

  Att tro att Sverige ska få vaccin när det väl är dags är minst sagt naivt. Det är inte hedersord som gäller då, utan soldater och stridsvagnar som du skriver.

  Fast man vet ju inte. Moderaterana kanske sitter och pussas någonstans då och missar alltihop.

 3. Alliansen – och speciellt moderaterna – är i sig själva en verklig fara för Sverige. Vi har aldrig haft en sådan, lindrigt sagt, klantig regering!!!

 4. Det är väl av just den anledningen köpet av vaccin har hemlighetsstämplats att inte soldater och stridsvagnar ska veta var det kommer ifrån?

  Köpet från ett friendly land är möjligtvis billigare än de 700 miljoner en ny anläggning skulle kosta och man kan lita på att ett äffärsavtal med ett sådant land kommer att utföras enligt avtalet?

  ”Establishing a contract for pandemic vaccine production. The World Health Organization has recognized Canada as a leader in pandemic preparedness and one of the few countries in the world to put in place a domestic contract for pandemic influenza vaccine production.”

  Vad jag minns Canada har investerat $75 miljoner i production sedan 2005. Förhoppningsfullt, den svenska regeringen har beställt sitt vaccin från Canada…en hotbed i pharmaceutical framställning…

  Jag spekulerar naturligtvis bara, men håller gärna en positiv syn att svenska regeringen vill svenska folkets bästa, annars kommer politikerföraktet att göra det omöjligt att styra ett land efter en pandemic…

 5. Jo om jag ids leta, men det gör jag inte. De berättade om detta i förra veckan på Ekot och då sade de förteagets namn. Det är inte VILKET företag det är som är hemligt utan bara uppgörelsen mellan företaget och svenska staten.

  Det går nog snabbt att Googla fram om du söker på SR/Ekot…

 6. Jag vet inte om de behövs en vaccinfabrik i Sverige eller i Norden heller. Men jag vet att det kommer pandemier. Då kommer det att bli en kamp med tiden för att få fram vaccin. Jag vet också att det kommer att bli ett riv och ett slit om det vaccin som först kommer ut. Jämför hamstringen av Tamiflu. Det tar tid att skruva upp produktionen.
  Så jag tar fasta på delen med ”vänligt sinnade grannländer”. Om vi definierar EU som våra vänligt sinnade grannländer, inte orimligt, med ett gemensamt intresse av att skydda sin befolkning, ganska rimligt, så har vi en bra bas för vaccinproduktion. Vi har redan en gemensam smittskyddsmyndighet, och förmodligen EU-pengar till övervakning och forskning.
  EU bör se till att det finns 4-5 vaccinfabriker utspridda inom EU som har kapacitet att framställa tillräckligt med vaccin till fler än EUs totala befolkning även om någon av dem slås ut. Fabrikerna kan i och för sig ägas av läkemedelsföretag som använder dem för normal vaccinproduktion. Men de ska ha beredskap för att vid behov ställas om för vaccinproduktion för EU. För att ha denna beredskap, och vara dimensionerade med tillräcklig kapacitet, kan EU bli tvungna att betala för merkostnader. Vid en pandemi tar helt enkelt EU sedan över hela vaccinproduktionen vid dessa fabriker. Företagen kan inte sälja vaccinet på öppna marknaden.
  Det EU betalar blir som en försäkringsavgift. Försäkringsavgifter är ju nödvändiga. Ingen vill egentligen använda sig av försäkringen utan ser helst att pengarna är bortkastade. Men när olyckan är framme … !

 7. Frågan är om ett vaccin verkligen är värt sitt pris?

  Evolutionen tenderar att göra våra plågoandar resistenta relativt snabbt ändå varför vi måste uppfinna nya vaccin och bekämpningsmedel. Det har bl.a. visat sig att många skadedjur blivit resistenta mot flera bekämpningsmedel, varför det nu är mindre lönsamt att använda bekämpningsmedel än att vara utan. Kanske klokare då att försöka bekämpa spridningen, som i mycket skulle bero på den kraftiga globala rörligheten?