Demonstrera mot TTIP och CETA idag!

Detta gäller upprop för nya manifestationer över hela Europa mot TTIP och CETA. Stora manifestationer har tidigare ägt rum. Men vad handlar det om? Se längre ned! Stop TTIP

Nationell aktionsdag i Sverige: STOPPA TTIP och CETA Facebook -Stoppa TTIP
Ja till miljö, välfärd och demokrati

Planerade manifestationer Facebook -protesterna
Lördag 17 september 2016 kl 14, Mariatorget, Stockholm

ttip-160915-headerei_enneu

stoppa-ttip
Talarlista Stockholm:

Guillermo Baquero (ordf. Latinamerikagrupperna)
Andrea Söderblom-Tay (Ordf. JordensVänner)
Johan Lindholm (Förbundsordf. Byggnads)
Alexandra Davidsson (tf generalsekreterare Medveten konsumtion)
Jens Holm (Riksdagsledamot Vänsterpartiet)
Leo Rudberg (Aktivist Fältbiologerna)
Robin Zachari (Kanslichef Skiftet)

Malmö 13:00 Gustav Adolf Torg

https://www.facebook.com/events/923538311107311/?ti=cl

Talarlista Malmö

Gunilla Andersson (Nätverket Gemensam Välfärd)
Magnus Thelander (transportarbetareförbundet)
Kristian von Svensson
DJ Anneli Pow Pow
Akiko Frid (GMO-free regions)
Ellie Cijvat (Jordens Vänner)
samt representanter för (v), (mp) och (fi)!

Göteborg 12:00 Järntorget

Upprop.
Handelsavtalen TTIP, mellan EU och USA, och CETA, mellan EU och Kanada, håller på att färdigställas. Båda är långtgående avtal som ger företag rätten att stämma stater för uteblivna vinster, och ger samma företag ett stort inflytande över ny lagstiftning. Miljö, djurskydd, konsumentskydd, välfärd och demokrati får stå tillbaka.

I många andra EU länder är motståndet bland befolkningen stor och debatten livlig. Många fackföreningar, miljöorganisationer, bondeorganisationer och småföretagare är väldigt oroliga för konsekvenserna av dessa handelsavtal. TTIP håller på att förhandlas, men de läckta sluttexterna samt kommentarer från EU kommissionen och USA:s förhandlare visar att det finns all anledning att oroa sig. CETA har tyvärr redan färdigförhandlats och ska skrivas under av kommissionen innan det går till parlamentet och medlemsländerna att godkänna.
Medlemsländerna har vetorätt men kommissionens förslag är att CETA ändå ska införas provisoriskt! Detta måste stoppas, det är bråttom men det går!

Den 22-23 september träffas EU:s ministerråd för handel. Då tar man sannolikt beslut om att rekommendera ett godkännande av CETA. Vi anslutar oss därför till protester i flera länder, däribland Österrike och Belgien, och sänder krav till politikerna att stoppa TTIP och CETA. Ge inte bort våra möjligheter att demokratiskt bestämma över våra samhällen!

För mer information kolla på vår hemsida eller facebook.
www.stoppattip.se https://www.facebook.com/stoppattip/

Utdrag ur uppropet för hela Europa.

Dear friends,

The decisive battle on CETA (the little ugly brother of TTIP) is knocking at our door, and we certainly will need lots of energy to conquer this beast.
TTIP+CETA-affisch
The crucial votes in the EU Council and the European Parliament are approaching quickly. Our trade ministers could already give the green light to the deal with Canada at the end of next week, with a formal decision scheduled for late October. If they approve it, the European Parliament might vote on it before the end of this year.

So now is the right time to raise our voices louder than ever before and tell our decision makers: We don’t want this murky trade deal! Our democracy, our environmental and consumer standards and our social rights are not for sale!

Thus, we call on you to take part in the “Autumn of Action”: In the coming weeks, citizens all across Europe will organise protests to make our resistance visible and send a clear message to our governments and our representatives in parliaments.

This Saturday, there will be large demonstrations in seven German and five Austrian cities. A week later, citizens will rally in Brussels, the heart of EU policy making. And when our ministers gather in Bratislava, we will be also there to increase pressure! Join in!

Only our strong voice can stop CETA and TTIP. And it’s been proven: The German vice chancellor already started to talk about the “death of TTIP” while the French president is even calling for a formal end of the negotiations. Of course, at the same time they push the deal with Canada even harder, because they (and the corporate lobby behind them) can get most of what they want out of TTIP through CETA.

Your pressure can make CETA crumble, too: Austria’s chancellor already announced that his country might vote against CETA in the Council. Currently, he is organising a survey of his party members. Other governments also indicated that their support cannot be taken for granted. We have seen it: The more the public knows about TTIP and CETA, the more people oppose it and the harder it gets for our politicians to support it.

Of course, you should not just sit and wait between the actions: With the CETA CHECK! you can remind your trade ministers and Members of the European Parliament what’s wrong with CETA and demand that they position themselves clearly on the critical issues instead of chanting fluffy lines about the “benefits of trade”.

Let’s force ministers and MEPs to put the cards on the table – do the CETA CHECK now!

It’s time to get loud, let’s make this autumn the “last days of CETA”!

Best wishes from your Stop TTIP team”

* Georg Monbiot skriver i Guardian under rubriken ”The transatlantic trade deal TTIP may be dead, but something even worse is coming” Guardian

* Svenska EU-ministern Ann Linde twittrar 14/9 ”CETA är det bästa frihandelsavtal som EU nått, slår @JunckerEU fast. Bra när jag är på väg till Kanada” Juncker, han som lät Luxemburg vara och utvecklas till ett dolt,odemokratiskt skatteparadis. Skam för elementär demokrati, men anses lämplig leda EU.

Mer om främst CETA Detta hämtas ur ett gästblogginlägg 11/7 av Kajsa Ekis Ekman Stoppa CETA och TTIP – öka demokratin

Ceta är en överenskommelse mellan Kanada och EU. Den är skapad av storföretagen och är, tillsammans med TTIP, det största projekt som våra kapitalister dragit i gång sedan EU. Ceta innehåller i princip samma saker som TTIP, skillnaden är att TTIP är mellan EU och USA. Saken är att hela TTIP:s existens hänger på om Ceta-avtalet godkänns. Lyckas vi stoppa CETA, kommer TTIP få en enorm uppförsbacke. Om Ceta går igenom, kommer TTIP ändå bli verklighet i praktiken eftersom alla amerikanska företag har en filial i Kanada.
Både TTIP och Ceta har presenterats som om de vore ”frihandelsavtal” som gick ut på att undan-röja handelshinder. Och det låter ju positivt, hinder är dåligt, det vet alla.
TTIP demonstration hands-off-our-democracy-01-e1413123285999

Men den som läser avtalen inser snart att det snarare rör sig om ett gigantiskt skyddsnät för storföretagen. Ett sätt att få dem att befästa sina landvinningar på båda sidor om Atlanten.

I Ceta står till exempel:
•Att allt som inte explicit listas som undantag kommer att privatiseras. Även framtida uppfinningar och tjänster.
•Att privatiseringar inte kan dras tillbaka, de så kallade ”ratchet and stand still clauses”. Till skillnad från vår vanliga lagstiftning som kan ändras på demokratiskt sätt, försöker företagen här göra det omöjligt att någonsin återta vad de en gång lagt beslag på.
•Att företagen blir första remissinstans i alla lagförslag som kan komma att påverka deras vinst. Detta kallas ”regulatory cooperation” och betyder att alla lagförslag först ska sändas till storföretagen så de kan säga sin mening. Alltså: innan resten av befolkningen får se ett förslag om att en farlig kemisk substans ska förbjudas, kommer industrin som tillverkar den att få rätt att lägga synpunkter.
•Att miljölagar kan ses som handelshinder, så att en produkt som är godkänd i Kanada måste få säljas i Europa och tvärtom. Det vill säga: sämsta lag gäller.
•Att teknik som ”kan användas för att kringgå copyright” ska förbjudas. Samt flera andra av de upphovsrättsliga krav som ingick i Acta-avtalet och som en bred rörelse av aktivister lyckades stoppa 2012. Nu försöker de smyga in detta bakvägen genom att stoppa in det i det 1 600-sidiga Ceta och hoppas att ingen ska märka.
•Att företag ska kunna stämma stater för utebliven vinst. Dessa tvister ska inte avgöras i vanliga domstolar och lyda under våra nationella lagar. I stället ska de avgöras i särskilda ”direktörsdomstolar”. Denna klausul heter ISDS och har blivit oerhört kritiserad, vilket ledde till att den skrevs om.

EU-kommissionen gör nu propaganda på sin hemsida och skriver att ”det nya avtalet innebär ett klart brott med den gamla ISDS-tanken” och att nu präglas processen verkligen av transparens. Cecilia Malmström (som börjar ge Sverige ett riktigt dåligt rykte inom demokrati- och miljörörelsen i hela Europa) försöker lugna oss med uttalandet: ”Medborgarna kan lita på att domstolarna levererar rättvisa och objektiva domar.” Hur kan hon veta detta? Och varför räcker det inte med våra vanliga domstolar? Varför ska speciella domstolar upprättas där endast företag kan stämma stater, och inte tvärtom? EU-parlamentarikern Ann-Marie Mineur från handelsutskottet i EU besökte nyligen Sverige och sa då att dessa förändringar bara är ”botox” och att ISDS i allt väsentligt står kvar i både Ceta och TTIP.

Ja, att storföretagen har allt detta på sin önskelista är inte konstigt. Barn önskar sig hästar, enhörningar och egna flygplan också, om de får drömma fritt.

Men att våra politiker och svensk fackföreningsrörelse inte inser hur vansinnigt detta är, är desto underligare. Hela den kanadensiska fackföreningsrörelsen är fly förbannad och står upp som en man mot Ceta. Precis som den franska, tyska, österrikiska, spanska och delar av den brittiska. LO däremot är positivt då de ”har en positiv syn på frihandel.”
Man kan undra om deras ledning läst mer än reklamtexten? Inser de inte att det här inte har med handel att göra utan om utökad makt för storföretag på demokratins bekostnad?

Den kanadensiska fackföreningsrörelsen har släppt en rapport om Ceta och den är mycket tydlig: detta är ett stort slag mot demokrati och löntagares rättigheter, och det handlar verkligen inte bara om ISDS. Forskaren Blair Redlin från kanadensiska Trade Justice Network tar också upp att det kan bli svårare för kommuner och skolor att införa krav på att inköp ska vara närproducerade. Detta är ju ett ”handelshinder” och man får inte prioritera hasselnötter från trädet bredvid skolan framför amerikanska nötter, alla måste ha samma chans att konkurrera…

Nu gäller att agera snabbt och vi måste kräva två saker.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Det första är ett blandat avtal. Detta skulle innebära att alla länders riksdagar fick rösta var för sig. EU-kommissionen vill undvika detta och bara låta det hela avgöras i EU. Men nu kräver allt fler länder att få vara med och rösta, bland annat gick Angela Merkel ut i går och krävde ett blandat avtal. Detta måste Sverige också göra!

Det andra är att våra riksdagsledamöter och EU-parlamentariker måste ställas till svars: Har de läst avtalet? Vet de vad det är de röstar igenom? Inte en enda ledamot borde få komma undan. Ceta-avtalet finns att läsa i sin helhet här.

Gör det du med! Om politikerna inte har läst avtalet ska vi göra det åt dem. En människa utan kunskap är lätt att lura. Var inte den människan!”

Läs ”10 SAKER DU BÖR VETA OM TTIP” Tio saker om TTIP

* Skriv på namninsamlingen mot TTIP.
Hittills har 3,5 miljoner invånare i Europa skrivit på, varav c:a 29 000 i Sverige. Stop TTIP, namninsamling

Några artiklar om olika aspekter på TTIP har tidigare publicerats här, till exempel:

* Tippa TTIP: rädda demokratin och miljön
* TTIP 26000 namn mot TTIP i Sverige, 250 000 demonstrerar i Berlin
* Tippa TTIP, rädda demokratin och ekonomin
* USA-kapitalet mutar kongressen med 200 miljoner dollar för Obamas TTIP-linje
* Kampen mot TTIP
* Framsteg för demokratin i kamp mot TTIP – tippa TTIP. Särskilt denna innehåller mycket fakta om TTIP.
* Dollar- och EU-imperialismens TTIP mot resten av världen

intressant.se, , , , , , , , ,, , , , , , ,