Debatten om förorterna, segregationen och religiös extremism

Detta inlägg har skrivits av Ulf Karlström, som skrivit många inlägg här i skilda ämnen. Den 18:de januari kom i anslutning till dagens ämnen artikeln ”Integrationens svåra frågor”. (http://jinge.se/mediekritik/integrationens-svara-fragor.htm)
0545353563812_Max
Artikeln
Amineh Kakabaveh, verksam inom Nätverket ”Varken hora eller kuvad” (VHEK), och riksdagsman för (v) skrev den 22 juni i Expressen en debattartikel ”I förorten växer mannens diktatur” om s k hederskultur, mansdominans, feminism och extremreligiöst förtryck i förorterna. Den utlyste en vildvuxen debatt, där både ledande partivänner till Kakabaveh och religiösa företrädare tog avstånd från inlägget. Nätverket VHEK redovisar på sin hemsida egna och kritiska inlägg. Debatt har även förts i olika vänsterorganisationers organ, t ex Rättvisepartiet Socialisternas, Haninge, hemsida, och Clartélistan.

Jag vill direkt klargöra att jag sympatiserar med VHEK, utfrån vad jag kan läsa mig till på deras hemsida. I detalj är jag däremot inte insatt i Nätverkets verksamhet. Jag finner också ett inlägg av Mattias Bernhardsson, RS (Haninge 14/7) mycket välskrivet. Han stödjer i allt väsentligt VHEK:s verksamhet, men vänder sig mot vissa generaliseringar i Kakabavehs artikel/artiklar.
På VHEK:s hemsida återfinns en mycket kritisk röst i Aftab Soltani, grundare av Hayat – en förortskvinnorörelse . Jag väljer Soltanis artikel som utgångspunkt för mina reflektioner. Hon formulerar bl a följande 9 teser:

1. Amineh Kakabaveh anser man måste se över stöd till trossamfund då hon inte tycker att skattemiljoner ska finansiera uppbyggnaden av könssegregationskulturer.
vhek-header-logo-2
2. Hon vill även inrätta en medborgarrättsminister som ska ha en klar uppgift att avskaffa könsapartheid i förorterna. Man skulle nästan kunna tro att dessa förslag kom från Sverigedemokraterna.
3. Enligt min uppfattning är det många som inte känner att de kan praktisera sin religion här i Sverige. Det finns moskéer och fysiska platser att utöva religionen på, men samtidigt är klimatet mot muslimer i Sverige minst sagt hårt.
4. Det anses okej att kalla oss lite vad som helst då vi ska bära det kollektiva ansvaret för vad en minoritet av folk som kallar sig muslimer gör i världen.
5. Även den postkoloniala tid vi lever i har en inverkan. Att ha upplevt rasism är inte bara att bli kallad svartskalle eller få slöjan avryckt. De flesta upplever rasismen dagligen genom de mindervärdeskomplex den medför
6. På samma sätt som en kvinna känner sig maktlös i ett rum med bara män känner den icke-vite sig vanmäktig i ett rum fullt med vita.
7. Antingen anpassar man sig, assimileras och försöker efterlikna den vita eller så gör man precis tvärtom. Båda förhåller sig i grunden till rasistiska tankemönster.
8. Om man verkligen ska komma med förslag på åtgärder – vilket faktiskt är nödvändigt – borde det vara att utbilda fler om islam, för problemet ligger inte i vår religion utan i okunskapen om den.
9. Moskén är inget annat än förortens räddning.

Ulf Karlströms kommentarer.
Tes 1. Staten bör vara neutral i förhållande till religiösa grupperingar och inte dela ut skattemedel, vare sig till muslimska eller andra församlingar. Dessutom bör vissa bidrag till prästutbildning och de teologiska institutionerna dras in. SST – Nämnden för statligt stöd till trossamfund – ger stöd till trossamfund, bl a statsbidrag. Under 2009 fördelades totalt 50 miljoner kronor. Stödet till nya samfund ökade 2011 från 50 till 60 milj kr. I de senare ingår samfund baserade på islam och ortodoxa kyrkor. 2012 utbetalades 58 milj kr, samt det dubbla till Svenska kyrkan (f d statskyrkan: 2011 fick kyrkan 115 milj kr). Därtill kommer kostnader för de delar av de Teologiska fakulteterna som inte sysslar med vetenskap, utan bedriver religiös propaganda.

Tes 2. Jag menar att det är oklart vad en minister och ett departement kan göra med ”ovan ifrån påverkan”. Kanske förstärker det religiösa strömningar? Här är måhända Kakabaveh väl etatistisk? Förslagen får nog begrundas mer. RS Haninge har i en motion, som skall behandlas under hösten, lagt 19 konkreta åtgärdsförslag. Svarar förslagen mot Berhardssons artikel på hemsidan förtjänar de att studeras.

Tes 3-4. Muslimer kan visst praktisera sin religion här i Sverige, till skillnad från många länder med diverse muslimsk sektinriktning. Däremot är det dessvärre rätt att det finns en islamofobi i Sverige, uppskruvad av SD. Invektiv är naturligtvis inte alls OK. Varför skriver Soltani sådant strunt? Hur islamofobin skall bekämpas berör jag bara kortfattat nedan.
Tes 5. Ja, islamofobin är ett stort problem i Sverige, även om man inte bör smeta ”rasism” över alla dess uttryck. ”Främlingsfientlighet” är inte synonymt med rasism.
Tes 6. Diskussionen om ”vithet, vithetsnormen” osv finner jag vämjelig. Skall vi börja kvotera folk efter hudfärg? Desperationen i vissa invandrargrupper är förståelig, men inte försvarbar. Vad talade man om i gamla Sydafrika? Vita, färgade och svarta. Är det ett språkbruk Soltani vill ta upp? Bevare mig!
Tes 7. Ordet assimilering tycks leva sitt eget liv i retorikens tjänst. Om man talar om mjuk (liten) assimilering så ligger det väl nära anpassning? Och det borde vara självklart att man i rimlig omfattning anpassar sig till svenska sedvänjor och vanor (OBS, inte luddet ”svensk kultur”, som SD prenumererar på). Kenan Malik har skrivit klokt om felsteget att framälska särartskultur eller multi-kulti. Staten och div vänstergrupper har gett uttryck för synsättet, och kan nog sägas framälska det. Sverige har erfarenhet av vågor av invandrargrupper, alltifrån de unga italienska arbetarna på 1950-talet. Alla eller de flesta av tidigare invandrare har anpassat sig, men inte assimilerats, i ordets stränga mening. Lösningen har varit enkel, och stavas arbete, oftast industriarbete. Sedan ungefärligen millennieskiftet finns få eller inga jobb för outbildad arbetskraft, och industrijobben har flyttat till Tredje världen. Soltani är helt ur kurs när hon talar om rasism i detta sammanhang.
Utredningen den segregerande integrationen

Tes 8. Som religiös tror Soltani naturligtvis på sin religion, eller hokus pokus för oss ateister. Det får hon göra, och har rätt att göra det. Däremot är det rent befängt att majoritetssamhället skall ”utbildas” i en särartsreligion, för att vi skall ”förstå dem”. Här tycks en klyfta öppna sig, och Soltanis tes är ett direkt stöd till SD:s vulgärpropaganda.
Tes 9. Soltani talar i egen sak. Hon tror att en särartsreligion är räddningen. Det är till att ha maktanspråk. Återigen gläds SD-ledningen åt den typen argumentering.

Masoud Kamali, professor i sociologi och socialt arbete vid Mittuniversitetet, blev känd för en större allmänhet som särskild utredare Om makt,integration och strukturell diskriminering. Huvudbetänkandet publicerades som ”Integrationens svarta bok” (SOU 2006:79, 378 sidor). Överdriven och direkt fientlig kritik riktades mot utredningen, och resultatet blev i stort sett att Mona Sahlin lät den åka i papperskorgen. Om detta skrev jag här 18/1, och reste även vissa invändningar mot Kamalis syn. Nu har han publicerat en lysande artikel med titeln Integration kräver handling (SvD Brännpunkt 13 juli). Kamali är radikal och klargör att ”en västcentrisk politik”… ” har skapat många av dagens terroristgrupper”. Idag är det säkerhetspolitik och inte integration som gäller.
Själv skulle jag vilja formulera det så att USA-imperialismen och dess NATO-drängar har skapat dagens outhärdliga värld, med rader av anfallskrig och enorma flyktingströmmar. Alliansen och Socialdemokratins toppar förnekar detta, låtsas inte se detta självklara sammanhang. Det gör däremot inte ”utanförskapets unga män” i förorterna. Tyvärr förblindas de av religiös propaganda i just förorterna, och leds till fel slutsatser. En stark vänsterrörelse i förorterna hade kunnat neutralisera religionens destruktiva kraft. Dessvärre finns ingen sådan rörelse idag. Hur och när en sådan mobilisering kan ske är en av de viktigare frågorna i svensk politik´.

intressant.se, , , ,, , , ,, ,
, , ,, ,

Varken hora eller kuvad Aftab Soltani i ETC Amineh Kabaneh Masoud Kamali i SvD 20/12 DN 12/1 Bok om integration Economist om ”workers on demand” DN 28/12 DN 29/12 DN 29/12 DN 30/12 Ulf Bjereld 29/12 DN 14/9 DN Debatt Knut Lindelöf Sven Hofman Dagens Industri 11/9 DN1 17/10

  10 comments for “Debatten om förorterna, segregationen och religiös extremism

 1. 19 juli, 2015 at 11:32

  Ett intressant och klokt inlägg av Ulf med mycket klarsyn om debatten. För mig handlar frågan om hur vidrigt det är när män i ”vänstern” kallar frågor mina systrar som Amineh, Zeliha, Seve eller Helin för ”rasistiska myter” eller liknande. Att de som avfärdar problemen i regel är folk från innerstan säger en del om en inbillad och missriktad solidaritet med förorternas medborgare.

  Mvh
  /Jonas Lundgren
  Tillförordnad projektledare och styrelseledamot för Varken Hora eller Kuvad (och Svenska Clartéförbundet faktiskt)

 2. Maria Nilsson
  19 juli, 2015 at 14:41

  Ja det var bra slutklämmen vad har hänt med den ateistiska vänstern egentligen? Den vänster som verkligen vågade gå emot svenska kyrkan och sätta den på plats en gång i tiden. Varför uppför de sig som en knähund till islam?

 3. Tommy Sjöberg
  19 juli, 2015 at 15:38

  Här kommer motargument från Dine Malmsten
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/576504?programid=1120

 4. 20 juli, 2015 at 08:15

  Dine Malmsten meddelar ”http://avpixlat.info/2015/07/19/expressens-kulturredaktor-och-journalisten-kronikor-i-nathatsattack-mot-pride-parad/ Först kampanjen mot “männen” I förorten, som kollektivt anklagas för “hederskultur” “Kvinnoförtryck” och att odla kultur som leder till “Jihadism” Vad står det här för, vad är det för motsättningar man nu vill provocera fram ? Medelklassens hat mot förorten, arbetarklassen, legitimera än mer Repression och förtryck. ”

 5. Johan Eriksson
  20 juli, 2015 at 14:39

  I ett socialistiskt samhälle finns varken plats för kyrkor eller moskéer. Minns Marx ord om religionen.

 6. ERIK
  23 juli, 2015 at 21:20

  Det är svårt att kryssa mellan alla blindskär i denna fråga. Jag har lyssnat på Ring P1 (Dine M) och hon kör direkt på grund. Anklagar Amineh K för att generalisera samtidigt som hon säger att bara kurdiska feminister har tillgång till media. Vare sig hennes döttrar, nu runt 30 år gamla, eller deras skolkamrater med muslimsk bakgrund upplevde trakasserier av muslimska män. Att tiderna kanske förändras slår henne inte och inte heller att de män som trakasserar inte går på svenska tjejer (de är redan horor) och kanske inte är de som åker till jobbet på morgonen. Det talas mycket i medierna om antisemitismen i Malmö och att det är män från MÖ som står för den. Denna kollektiva beskyllning får passera i våra medier men när kvinnor med MÖ-bakgrund talar om religiöst/patriarkalt förankrat kvinnoförtryck angrips de genast för att kollektivt beskylla män. Att Dina m.fl inte råkat ut för att män vill begränsa deras liv motbevisar inget! Vänstern har det svårt när delar av en underprivilegierad grupp står för något negativt. Livet är inte lätt – det finns rasism bland afrikaner som är oacceptabel – att tala om det gör oss inte till rasister. Vi måste klara att analysera och hantera utan att vare sig ge frisedel eller göra invandrare med medeltida världsuppfattning till fredlösa. Vänstern ska klara att bekämpa såväl livets ord som koranfundamentalism. Annars är det inte värt kallas vänsterpolitik!

 7. 24 juli, 2015 at 13:45

  Här kommer VP: feminister som Amineh Kakabevehs angrepp på ”männen i förorten” i sitt rätta samanhang. Så här ser borgerlig ”feminism ” ut i praktiken, männen är huvudfienden, framför allt männen i arbetarklassen, eller ”invandrare” män, medans de katastrofala försämringarna i Sverige på grund av ökade klass klyftor har negligerats. OK det kan ses som en orättvist påpstående. Men den så kallade Vänstern i Sverige har under decennier, haft focus på feminism och HBTQ frågor , man har inte bara slägt ut porträtt på Lenin, utan också vänt Socialistisk teori och klasskamp ryggen. (Det samma gäller utrikespolitik.) Sen kanke många anser att det inte sper någon roll(?) men de senaste kampanjerna mot ”männen i förorten” står i bjärt kontrast till de verkliga problem, som människor upplever. VP har redan betalat ett högt pris, priset kommer bli högre, man gräver sin egen grav. De grupper i medelklassen, som VP i dag representerar, går åt höger eller FI. Och de samhällsskikt ,som traditionellt sätt givit sitt stöd åt SAP och VP ser sig lurade och vänder dessa politiska partier ryggen.

  • Peter Grafström
   24 juli, 2015 at 14:12

   Det är en typisk agenda för Fabiansocialister och de har mycket större genomslag än de naiva inom vänsterrörelsen är medvetna om. Människor får sina uppfattningar från andra opinionsbildare och har svårt att genomskåda att resursstarka kanaler skulle vara fel att lyssna på. De som bakom kulisserna hållit i penningpåsen och via sina maktnätverk kan bestämma vad som kommer i tryck till en större läsekrets sätter agendan för majoriteten. De omisstänksamma som inte tror på konspirationer blir lurade.

 8. Erik
  25 juli, 2015 at 15:52

  Amineh har inte stöd av VP! Dine, inser du inte att du i ditt angrepp på Amineh hamnar på samma sida som VP och Fi. En ”vänster” som reagerar på samma sätt när kvinnoförtryckande beteenden hos vissa män med muslimsk bakgrund kommer på tal. En ”vänster” som är oförmögen att rätt analysera sakernas tillstånd bara för att förtryckarna själva är förtryckta! En ”vänster” som fokuserar väldigt mycket på HBTQ- rättigheter men som samtidigt anser att begränsningar av de mest elementära mänskliga rättigheter för kvinnor/flickor med muslimsk bakgrund inte ska dras fram i ljuset för det skadar en förtryckt och underprivilegierad grupp. Dine med ditt förhållningssätt till arbetarklassen skulle inte ledarna i den tidiga arbetar- och nykterhetsrörelsen kunnat angripa superiet bland män utan att av dig bli anklagade för ”kampanj mot arbetarklassen”. Anser du att det svenska samhället tillsammans med somaliska kvinnor kan angripa katmissbruket i förorten? Eller är en sådan åtgärd också ”kampanj mot männen i förorten”?

Comments are closed.