Debatt i Läkartidningen om krig och etik


Denna artikel publicerades första gången för precis ett år sedan, men förefaller riktigt aktuell även idag, inte minst med tanke på tendenserna till minskad yttrandefrihet. Därför återpublicerar jag idag.

Bakgrund:

DN publicerade 22/4 2017 en artikel om SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights) med fokus på Syrien. Artikeln var i viktiga avseenden felaktig. DN 22/4DN:s artikel återgavs i förkortad form av Aftonbladet,Expressen, Göteborgsposten, Metro, Västerbottens-kuriren och på TT. Jag publicerade samma förmiddag en blogg-artikel, som bl.a. bemötte en del osanningar i DN:s artikel. Vanställd kritik av fredsorganisationen SWEDHR
Läkartidningen logga
Dagens Nyheter har, trots sin officiella publiceringspolicy ”Har vi gjort fel ska det rättas skyndsamt, på ett tydligt och ärligt sätt” vägrat en replik som skulle kunna korrigera DN:s i viktiga avseenden felaktiga uppgifter. Så inte Läkartidningen, där jag kommenterade detta 26/4 Okänd svensk läkargrupp ifrågasätter gasattacken i Syrien. Skrev också om detta på denna blogg 28/4 Läkartidningen om SWEDHR och gasattacken i Syrien

* Jag svarade inom någon timme (se nedan) och är väl medveten om att mitt svar inte täcker alla aspekter på frågan.

I dagens nummer av Läkartidningen finns artikeln ”Som läkare är man inte alltid läkare” av en barnläkaren Stefan Johansson, som är medicinsk redaktör på Läkartidningen. Läs den på följande länk:
(Läkartidningen. 2017;114:EPCI)
Som läkare är man inte alltid läkare

Min kommentar

Läkare arbetar mot orättvisor – SWEDHR är ett exempel Replik
2017-05-17 10:08

Barnläkare Stefan Johansson riktar här och i en artikel i Läkartidningen nr 20–21 2017 idag kritik mot organisationen SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights) i en artikel med titeln ”Som läkare är man inte alltid läkare”. Han skriver helt felaktigt att ”De är, så att säga, inte representativa för den läkarkår som arbetar i sjukvården utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Däremot nyttjar de ett klassiskt retoriskt trick, att använda sin läkarexamen som hävstång för att bygga auktoritet.” Några som helst belägg för sin uppfattning framför han inte. Möjligen tror han på uppgifterna i DN som i viktiga avseende är oriktiga, men DN vägrar replik (se nedan).

Ordföranden i SWEDHR, professor emeritus och medicine doktor i ämnesområdet psykiatri Marcello Ferrada de Noli, har skrivit ett utförligt bemötande av DN:s artikel (http://theindicter.com/the-fake-news-attack-by-dagens-nyheter-on-swedish-doctors-for-human-rights/)
SWEDHR utmärks just av att faktabaserad, kritiskt vetenskaplig ansats i sitt arbete och sina analyser. Detta underlättas av att flera medlemmar är vetenskapligt skolade. Ordföranden och vice ordföranden är professorer emeriti vid bl.a. Karolinska Institutet. Att läkare använder vetenskap och professionellt kunnande i olika ideella organisationer är inte ovanligt. Läkare utan gränser (där jag är medlem) är ett känt exempel, ett annat läkares medverkan i ”Gemensam Välfärd” – vilka båda organisationer gör politiska uttalanden.
Israel holmgren4
Det har hänt förr att läkare i sin profession gjort politiska uttalanden och markeringar. Som exempel kan nämnas dels motståndet i slutet av 1930-talet att judiska läkare från Tyskland skulle få arbeta i Sverige, och dels den kände KI-professorn Israel Holmgrens kamp mot nazisterna.

Tillägg på bloggen, Wikipedia ”1942 skrev Holmgren boken Nazisthelvetet, för vilken han dömdes till fängelsestraff, anklagad för att bryta mot den svenska neutraliteten… Holmgren blev slutligen benådad och bestämde sig för att ge ut exakt samma bok igen, men nu med titeln Nazistparadiset. Det blev denna gång ingen påföljd.”
Nazistparadiset

För information och för diskussionen följer här en beskrivning av SWEDHR från hemsidan www.swedhr.org. Den som vill veta mer om organisationen bör gå till hemsidan.
Vi välkomnar kontakt med Läkarförbundets och Läkarsällskapets etiska organ.
SWEDHR framträder gärna också i svenska media och har gjort det. Att även framträda i medier i Ryssland eller USA eller på andra håll i världen är en fördel.

Presentation av SWEDHR på hemsidan


Swedish Professors & Doctors For Human Rights (SWEDHR) is an independent, non-profit, non-partisan, non-governmental organization engaged in the research and reporting on the effects of war-crimes, torture and human-rights transgressions on civilian populations or on individuals. Additionally, we oppose governmental assaults on the human rights of individuals who have denounced war crimes or exposed serious infringements to the civil liberties of the population. Unlike other established Swedish human-rights organizations, Swedish Doctors For Human Rights is not sponsored neither fully nor partially financed by Swedish governmental institutions.
Swedish_Doctors_for_Human_Rights
SWEDHR is a team formed with the participation of a number of Swedish professors, PhDs, medical doctors and university researchers in the medical sciences and health-related disciplines. This participation is purely voluntary and made on a private basis. SWEDHR statements represent solely the members of this organization, not all Swedish doctors or any other institution or professional/academic association that the participants in SWEDHR are associated with. SWEDHR follows both the United Nations doctrine on Human Rights and ethical norms according to the World Medical Association’s Ethical Declaration of Helsinki. Read on our organization’s aims and rationale for its foundation at Swedhr’s Manifest.
At difference with other organizations of this type in Sweden, SWEDHR a) do not administrate funds of any kind, b) it do not hold neither asks economic sponsoring from any governmental, corporative or private institution; c) it do not collect fees (meddlemsavgift) from its supporters; d) it do not campaign on economic-related issues associated with our HR endeavours. We also believe that abstaining from the aforementioned possibility of external contributions is one way of maintaining absolute independence and credibility regarding unbiased reporting of HR issues.
SWEDHR is open for the altruistic participation of any interested doctor sharing the aforementioned research interests. Membership forms (full member or associate member) are described in our Bylaws. For questions, comments, or if you wish to contribute in our publications online, contact:
info@swedhr.org

Dagens Nyheters artikel som källa.
Stefan Johansson använder artikeln i DN 22/4 som källa. Denna artikel, som återgivits av bl.a. Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten, TT, Metro och Västerbottens-Kuriren, ger en oriktig bild av organisationen SWEDHR och dess uppfattning om bl.a. gasolyckan. SWEDHR förnekar inte gasattacken/-incidenten 4/4. Vi menar att den bör utredas. Vi noterar att experter från USA som säkerhetsexperten professor Postol vid ansedda MIT och 27 experter med arbetslivserfarenhet från olika organ inom säkerhetstjänsten i USA m, samt andra seriösa bedömare som FN:s utredare i OCPW docenten Åke Sellström menar att det inte finns några belägg för att Syriens regering är ansvarigt. Senare uttalande av t.ex. Frankrikes regering ändrar inte den bedömningen. Det pågår en psykologisk krigföring, där USA men inte Syrien har överlägsna resurser.
Syrien WH Indicter Läkartidning 170426Bild från White Helmets video
Professor emeritus Marcello Ferrada de Nolis artiklar och intervjuer avser en undersökning av en video med White Helmets (WH, Vita hjälmarna) från ett påstått gasangrepp i mars 2015. Man finner i korthet att oprofessionella insatser utfördes på barn som förefaller vara livlösa eller rentav döda. Detta har rapporterats, senast 20/3. (http://theindicter.com/white-helmets-movie-updated-evidence-from-swedish-doctors-confirm-fake-lifesaving-and-malpractices-on-children/). Tilläggas bör att White Helmets bara arbetar i områden som kontrolleras av terroristorganisationen al-Nusra eller ISIS. CNN har tidigare dragit tillbaka en fejkad video från WH, som medger fel. (http://landdestroyer.blogspot.se/2016/11/fake-news-alert-cnn-finally-admits.html; http://jinge.se/allmant/white-helmets-och-cnn-medger-falsk-videopropaganda.htm).
DN skriver också ”DN:s granskning av SWEDHR och deras sajt The indicter visar att gruppen sedan starten 2015 driver en tydlig agenda. Gruppens företrädare anser bland annat att Wikileaksgrundaren Julian Assange är utsatt för en konspiration, att Ukraina styrs av fascister och att svenska medier, däribland DN, sprider ”russofob” propaganda.”
Kommentar: SWEDHR stödjer FN-utredningens bedömning att Julian Assange bör frikännas. Vi anser inte att Ukraina styrs av fascister. Jag kan notera att Filter kritiserar DN för ”russofob propaganda” i en ingående granskning förra året, men SWEDHR har inte gjort något generellt uttalande om detta.
DN:s publiceringspolicy
”Har vi gjort fel ska det rättas skyndsamt, på ett tydligt och ärligt sätt” står det bl.a. i DN:s publiceringspolicy Jag har via mail varit i kontakt med DN:s redaktionschef Caspar Opitz, men denne vägrar replik, trots att jag anfört DN:s publiceringspolicy. Stefan Johansson skriver troskyldigt ”Det är visserligen vår grundlagsskyddade rätt att fritt säga nästan vad som helst”. DN:s hantering av frågan visar att det inte är så enkelt. Men vi vill gärna tro att Läkartidningen ger oss möjlighet att liksom Stefan Johansson skriva om detta i ”papperstidningen”

Anders Romelsjö, vice ordförande i SWEDHR, leg läkare (specialist i allmänmedicin och socialmedicin), professor emeritus vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet

Anders Romelsjö, Professor emeritus, Karolinska Institutet

Jäv: Vice ordförande i SWEDHR

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Vanställd information om fredsorganisationen SWEDHR där jag är med
Chefen för Israels säkerhetstjänst bekräftar Israels stöd till ISIS och al-Nusra
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Stora brister i SvT:s rapportering om Syrien
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
Intervju med Syriens president al-Assad
Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

Universitetslektor Tim Andersons bok ”Det smutsiga kriget mot Syrien” är saklig, faktarik och har massor av referenser.

tim-anderson

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , krig


2 svar till “Debatt i Läkartidningen om krig och etik”

  1. Låt det rinna av dig som vatten på en gås, Anders! En läkare som använder den välkända förvillartidningen DN som faktakälla har ingen trovärdighet ändå. Att Läkartidningen ens tar in en sådan dåligt underbyggd artikel tyder på att de kanske har interna problem. Undersök den saken! Hur kom den artikeln ens in?

    • Läkartidningen har ganska högt i tak för debatt, mycket bättre än DN. Läkaren speglar en vanlig uppfattning. Vi är lovade en replik på 2000 tecken som kommer i början av nästa vecka.