De flesta ryssarna anser att Sovjetunionens kollaps var dålig. Stark opinion för socialism i Ryssland och USA.


En del talar för att svaret på frågan i rubriken är Ja.

Erinrar att Vladimir Putin, före detta KGB-agent och nuvarande rysk president, har tidigare kallat Sovjetunionens kollaps för en humanitär katastrof samt ”den främsta geopolitiska katastrofen under det senaste århundradet”. Fast regeringen tog ej initiativ för att uppmärksamma 100-årsminnet av Oktoberrevolution, troligen för att uppfattningarna är så olika i Ryssland.

Nedan redovisas resultat från opinionsundersökningar i Ryssland – och USA.

Enligt en opinionsundersökning från Levada Center anser en majoritet av ryssarna anser att Sovjetunionens kollaps var dålig och att den hade kunnat undvikas. Opinionsundersökning: Sovjetunionen åtnjuter starkt stöd i Ryssland

Över 50 procent av de svarande ryssarna anser det enligt Telesur. Telesur. Tjuogåtta procent var positiva till Sovjets upplösning medan 16 % inte kunde ta ställning. Drygt hälften menar att upplösningen kunde förhindrats medan 33 % ansåg den som ofrånkomlig.
Bara 14 % anser det realistiskt att åter upprätta Sovjetunionen. Trettiotre procent menade att de skulle bli olyckliga om Sovjetunionen upprättades.

I en tidigare undersökning, från 2016, svarade majoriteten av de svarande ryssarna att de föredrog att leva under den gamla Sovjetunionen och att de vill se det socialistiska sovjetsystemet återinfört.

Enligt Levada Center är sovjetnostalign nu större än tidigare under 2000-talet. Det har nyligen rapporterats om att medborgare i staden Novosibirisk protesterat mot uppförandet av en staty föreställande Tsar Nicholas II. Det rapporterar Russia Today.
Istället vill demonstranterna uppföra ett monument till minnet av Josef Stalin för att ”hedra hans roll i segern över nazismen”.

En opinionsmätning från Gallup hösten 2013 visar att en majoritet av medborgarna i sju av 11 undersökta forna sovjetrepubliker hellre skulle ha velat leva kvar i Sovjetunionen, vilket även rapporterats av Nyhetsbanken. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 1000 personer i åldern 15 år och äldre sommaren 2013. Resultatet motsäger den mycket spridda uppfattningen att Sovjetunionen var ett folkens fängelse som nästan alla snarast ville lämna.
Demonstration Ryssland 11120_big-754932

Sammanlagt är det mer än dubbelt så många personer (51 %) som anser att upplösningen var till skada än som gillar den (24 %). Att Ukraina är ett av de mest sovjetlojala länderna är knappast något som framkommit i rapporteringen från Självständighetstorget i Kiev. Befolkningen i Georgien är splittrad, medan en majoritet i Turkmenistan, Kasakstan och Azerbadjan menar att upplösningen av Sovjetunionen var bra.

Frågan som ställdes var: medförde Sovjetunionens upplösning något gott för ditt land eller var det till skada?
Gott Skada Varken eller Vet ej/vägrar svara
Totalt 24% 51% 15% 11%
Armenien 12% 66% 10% 12%
Kyrgyzstan 16% 61% 8% 14%
Ukraina 23% 56% 10% 10%
Ryssland 19% 55% 18% 8%
Tadzjkistan 27% 52% 12% 10%
Moldova 26% 42% 10% 22%
Vitryssland 26% 38% 15% 21%
Georgien 37% 33% 9% 21%
Azerbajdzjan 44% 31% 8% 18%
Kazakstan 45% 25% 12% 19%
Turkmenistan 62% 8% 9% 22%

Bland dem som hade rejäl egen erfarenhet av livet i Sovjetunionen (personer i åldern 65 år och äldre) var dubbelt så många negativa (76 %) till Sovjetunionens sammabrott som de i åldern 15-44 år, med ingen eller mer begränsad erfarenhet av Sovjet.
De med lägre utbildning såg mer negativt på Sovjetunionens sammanbrott.
Detsamma gällde de som upplevde begränsad eller osäker yttrandefrihet där de levde.
De som upplevde framgång för sig och sin familj såg mera positivt på sammanbrottet.

Stämmer med en opinionsundersökning i Ryssland.
Enligt en annan opinionsundersökning som vi rapporterade om här 23/10 2013 tycker omkring 60 procent av ryssarna att det var mer positiva än negativa aspekter på livet i det forna Sovjetunionen Bland personer i åldern 60 år eller mer, som alltså hade betydande erfarenhet att leva under Sovjetsystemet, hade 69 % denna åsikt medan andelen var 47 procent i åldern mellan 18 och 30 år. Dessutom skulle 43 procent välkomna om Ryssland på nytt antar den kommunistiska ideologin, medan 38 procent inte skulle göra det, och 19 procent var osäkra.
Vill ryssarna ha tillbaka socialismen?
Stalin -Communism back 945508_416168http://www.systemiccapital.com/60-percent-of-russians-want-communism-back/

* 23 procent tyckte att ordet ”kommunism” för dem innebar ett rättvist samhälle där alla är lika och all egendom är vanligt.
* För 7 procent ingav ordet kommunism en känsla av ”avsky” eller betydde ”något allmänt negativt”, vilket alltså 93 % inte ansåg.* Fem procent avfärdade kommunism som en utopi eller en saga, vilket alltså 95 % inte gjorde.

* Respondenterna ombads också att förklara vad de ser som positiva och negativa aspekter av det sovjetiska systemet.

33 procent ansåg att det innebar goda sociala garantier, stabilitet och god vård av människor. 14 procent menade att det var ett system för rättvisa och social jämlikhet ansåg 9 procent att Sovjetunionen var en rättsstat med disciplin. 7 procent berömde att Sovjetunionen garanterade anställning och att det inte fanns arbetslöshet, och ytterligare 7 procent hävdade att människor där var mer villiga att hjälpa varandra än de är idag.

Å andra sidan kritiserade 9 procent Sovjettidens inskränkningar i rättigheter och friheter, 7 procent anklagade sovjetsystemet för att undertrycka personlig individualitet. Också 7 % ansåg att brist på basvaror var systemets största nackdel medan 6 procent kritiserade maktmissbruket.

Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Stark opinion för socialism i USA!

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
YouGov skriver också ”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”. https://today.yougov.com/news/2016/01/28/democrats-remain-divided-socialism/

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).
Kapitalism is not working images
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
– En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044

Sammanfattningsvis finns en utbredd kritisk inställning till kapitalismen och en likaledes utbredd positiv inställning till socialism, och även till det socialistiska Sovjetssystemet med alla dess brister. Och inte bara och främst hos de som levt i systemet, utan också i USA enligt flera olika undersökningar vid olika faser i ekonomin. Dessutom i många andra länder (BBC-undersökningen).

Förslag på några punkter för socialismen finns i blogginlägg bl.a. -Läs och kommentera gärna! Är demokratisk socialism den amerikanska drömmen?

intressant.se, , , , ,, , , , , , , ,, , , , , ,

Gallupundersökning Nyhetsbanken Rysk opinionsundersökning, BBC World Services 2009 , Cleveland Leader 2009 , Pew Research ,8 dagar
DN 17/7 ,


35 svar till “De flesta ryssarna anser att Sovjetunionens kollaps var dålig. Stark opinion för socialism i Ryssland och USA.”

 1. Om dessa opinionsundersökningarna inte bara är trams så får nog Putin passa sig i presidentvalet. Dessa undersökningar visar ju på att kommunistpartiets kandidat riskerar att vinna en jordskredsseger.

  • Garanterat trams och / eller feltolkade. Siffrorna från Telesur behöver definitivt kontrolleras.
   När sådant här redovisas så skulle opinionsundersökningar länderna i Östeuropa vara intressanta att ta del av. Skulle inte tro att folken där som blev befriade efter 45 års sovjetiskt förtryck tycker att Sovjets kollaps var beklaglig. Alltför många minns hur deras släktingar blev deporterade till Gulag eller avrättade direkt.

   Dessutom, är det bara jag som tycker att det är obehagligt att Putin tycker att Sovjets kollaps var en värre katastrof än nazisternas anfall på Sovjet?

   • Opinionsundersökningarna har utförts vid olika tidpunkter, i USA under en period på 30 år. Av kända, etablerade opinionsinstitut. Metodiken är väl utvecklad, var det redan för 30 år sedan, då jag själv utförde opinionsundersökningar.

    Fler ansåg Sovjets upplösning var en skada än positivt på frågan ”medförde Sovjetunionens upplösning något gott för ditt land eller var det till skada?” i alla f.d. delrepubliker med undantag av Georgien. Putin har mig veterligen aldrig sagt att Sovjets kollaps var en värre katastrof än nazisternas anfall på Sovjet. Förefaller mycket osannolikt. Sovjet var huvudkraften för att besegra nazisterna, till fördel för folket även i andra länder.

    • Felcitera mig inte. ”Dessutom, är det bara jag som tycker att det är obehagligt att Putin tycker att Sovjets kollaps var en värre katastrof än nazisternas anfall på Sovjet?”

     När han sade att Sovjetunionens kollaps var 1900-talets största geopolitiska katastrof så innebär det alltså att han anser det vara en värre katastrof än nazisternas anfall på Sovjet.

     Även om Sovjet var huvudkraften för att besegra nazisterna så kan du väl inte anse att det rättfärdigade ockupationen av Baltikum och installerandet av marionettregimer i Östeuropa vars befolkningar alltså levde under sovjetiskt förtryck i 45 år.

     • Jag tror bestämt att du drar fel slutsats om Putins yttrande. Du gissar att han hänför nazisternas anfall i samma kategori ”geopolitisk katastrof” – i så fall en katastrof som ledde till Sovjets seger och till allierade stater runt landet. Var detta en katastrof? Låt oss lämna ämnet.

      Sovjets inflytande i Baltikum och Östeuropa faller tillbaka på Jalta-överenskommelsen i januari 1945 mellan USA, Storbritannien och Ryssland. Men här skedde fel och övergrepp av Sovjetunionen som ej kan försvaras.. Flera av dessa länder utvecklades ganska bra, med ökad levnadsstandrad och en trygghet som många i dessa stater nu saknar. De har inlemmats i USA:s upprustning och demonisering av Ryssland, inför en av USA med stor sannolikhet planerad omvälvning av Ryssland på något sätt. Jag saknar tyvärr tillräcklig kunskap om de flesta av dessa stater.

      • Utvecklingen i bl.a. Baltikum är talande. Fri- och rättigheter samt ekonomisk standard har utvecklats bättre än i andra delar av det forna Sovjet.

       • Läs nr 3 2013 av tidskriften Clarté

        ” 3/13 Östeuropa Periferi under press
        Järnridån föll och den liberala kapitalismen skulle visa sina företräden. Utländska storföretag köpte upp industrier och försäljningskanaler, och banker från Sverige och andra västeuropeiska länder tog över finanserna. Efter några år av svindlande affärer kollapsade ekonomierna i land efter land. Svåra nedgångar – på sina håll djup depression – har följts av massutvandring från många länder i regionen.
        Bortom de akuta följderna av den globala finanskrisen skymtar en längre strukturell förskjutning: Östeuropa pressas liksom andra regioner i EU:s periferi ner i en position som leverantör av underbetald arbetskraft till exportenklaver och förslummade delar av Västeuropas arbetsmarknad.

        • Och nu har jag läst. Det var bland de sämsta ”analyserna” jag läst. Inte mycket till faktauppgifter och inte en diskussion baserad på ekonomisk teori utan mest en massa osakligheter i förtvivlan över att den sovjetiska planekonomin kollapsat.

         • Denna artikel diskuterar inte ekonomi eller ekonomiska teori särskilt, utan redovisar främst resultat av opinionsundersökningar, samt några första utkast till punkter i socialism. Ser inga konkreta motargument eller sakargument i kommentarer.

          • Det numret innehåller ju fler artiklar om utvecklingen i Östeuropa! Har du inte läst? I dessa framförs svepande resonemang om utvecklingen utan att författarna på något sätt försöker framlägga fakta. Framställningen av utvecklingen sker mot bakgrund av vad som förmodligen ska vara marxistisk teori. Men det är svårt att bedöma p.g.a. den undermåliga kvaliteten.

          • Fakta finns. Daniel Cederqvist skriver i ”Bokslut för Baltikum” i december 2013 ”Bubblan har spruckit. Folket utvandrar till låglönejobben i Västeuropa. Fattigdomen tilltar. De baltiska staterna blev inte den framgångssaga som berättades för tio år sedan. Här kommer siffror från ett av Europas fattigaste hörn.

           Minns ni de baltiska tigrarna? Estland, Lettland och Litauen var nyliberala drömmar med kurvorna pekande rakt uppåt. Bnp-tillväxten överträffade genomsnittet i EU, med råge. Bostadspriserna steg i höjden. Inte minst svenskar banker drev på en bubbla -som sprack. Kraschen som följde var spektakulär. År 2009 sjönk BNP med mellan 10 och 15 procent i de baltiska staterna (EU-genomsnittet var på minus 4 procent 2009). Återhämtningen har varit långsam. Arbetslösheten ligger på knappt 20 procent, reallönerna har sjunkit drastiskt. Fattigdomen har ökat dramatiskt.

           Charles Woolfson är verksam vid Linköpings universitet och ledande expert på de baltiska staterna. På Global Utmanings workshop i december 2012 höll han ett föredrag om läget i Baltikum, med fokus på migration och de demografiska följder den får. Han konstaterade att krisen hade satt i gång en emigration från framför allt Lettland och Litauen. 2010 utvandrade 2,5 procent av befolkningen från Litauen, 1,5 procent utvandrade från Lettland 2011. Det är framför allt yngre människor som utvandrar. Det är inte ovanligt i tider av utflyttning från ett land, men vad som är mer ovanligt är det tydliga mönstret att det är hela familjer som flyttar. Detta tyder på en permanent emigration.

           Emigration från ett land kan ha vissa positiva följder. Ofta tar man upp återsändandet av pengar till det gamla hemlandet från emigranterna.”

           Vidare ”2009 tyckte nästan 50 % av litauerna att de hade det sämre nu än under sovjetepoken. Bara omkring 10 procent av invånarna i Litauen och Lettland tycker idag (2013) att landet går i rätt riktning (i Sverige är den siffran omkring 50 procent).

           Sedan har det gått bättre för länderna i Baltikum, men också på problem, enligt uppgifter från svenska ambassader: ”Estland har sedan år 2010 haft positiva tillväxttal. De offentliga finanserna är idag starka och Estland har fortsatt EU:s lägsta skuldkvot (motsv. 9,48 % under 2016). Året 2016 kännetecknades av en blygsam men stabil tillväxt av BNP på 1,6 %.”
           ”Litauen har haft en god tillväxt de senast åren men såg en temporär nedgång under 2015 med en tillväxt på 1,6 procent av BNP jämfört med 3 procent under 2014. Arbetslösheten har minskat från nästan 18 procent 2010 till 9 procent i mars 2016. (http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Vilnius/Landfakta/Om-Litauen/Ekonomi/).
           Lettland: Trots god tillväxt sedan några år så består de sociala klyftorna. Lettland är fortfarande ett av EU:s fattigaste och mest ojämlika länder. En stor utmaning för Lettland är den negativa befolkningsutvecklingen. Utvandringen har varit massiv och inleddes i slutet av 1990-talet, fortsatte efter EU-inträdet och möjligheten till fri rörlighet som detta medförde, och accelererade till följd av den ekonomiska krisen. Sedan folkräkningen år 2000 har Lettlands befolkning minskat från 2,3 miljoner till knappt två miljoner (minskning med 13 % vilket skulle motsvara en utvandring av 1,3 miljoner i Sverige, i storleksordning som vid utvandringen från Sverige till USA en gång i tiden)), och landet har tappat en stor del av sin arbetskraft (företrädesvis unga och välutbildade). I princip sker ingen invandring till Lettland. (http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Riga/Landfakta/Om-Lettland/

       • I fallet Baltikum handlar det ekonomiska uppsvinget främst om att man blivit en bidragstagare där EU:s skattebetalare står för notan.
        Samtidigt har baltstaterna andra mer svårlösta problem och då tänker jag främst på befolkningsminskningen.
        Fortsätter den utvecklingen (Litauen -25%) sedan man utropade sin självständighet (och då talar vi om de officiella siffrorna då än fler jobbar i andra länder) så kommer landet knappt att existera om några tiotalet år till.
        Man producerar inte mycket själv längre, man lever på bidrag och den förtjänst som den arbetsföra befolkningen kan tjäna i andra länder.

   • Sovjetunionens kollaps drabbade ju inte bara Sovjet utan många andra länder inte minst i MÖ och med den nuvarande globaliseringsagendan som drabbar även oss. Putin kanske även ser till andra länders och folks intressen.

 2. Påståendet ”Fast regeringen tog ej initiativ för att uppmärksamma 100-årsminnet av Oktoberrevolution, troligen för att uppfattningarna är så olika i Ryssland” är missledande. Se gästblogg hos Knut Lindelöf:

  https://www.lindelof.nu/hogt-over-ryssland-pa-100-arsdagen-av-oktober-revolutionen/

  Rysslands första och största statliga TV-kanal (Pervyj Kanal) storsatsade alltså på en mycket påkostad
  film i två delar om Trotskij i samband med 100-årsdagen. Det finns ingen möjlighet att den
  filmen tillkommit utan regeringens inblandning.
  (trailer: https://www.youtube.com/watch?v=FtWvZ8i05uo)

  På morgonen den 7 november visades i Pervyj Kanal om och om igen gamla journalfilmer
  med Trotskij, filmer som jag aldrig sett.

  Frågan är vad som kommer att hända nästa år, när 100-årsdagen av bolsjevikernas
  avrättning av Tsarfamiljen kommer att uppmärksammas. Kommer den ryska regeringen
  att presentera bevis för att avrättningsordern kom direkt från Lenin?

  • Trotskij den 17 mars 1917 ’Två ansikten – Den ryska revolutionens inre ansikte’: ”Nikolaus har störtats från tronen och har enligt informationer arresterats. De Svarta hundradens mest framstående har arresterats. Några av de mest hatade har dödats. En ny regering har bildats av oktoberister, liberaler och radikalen Kerenskij. En allmän amnesti har utropats.”
   Så det kan vara så att det var de liberala ledarna för februarirevolutionen som var de svarta fåren i den här härvan. (Så Johan Norberg på Aftonbladet ska nog inte dra alltför höga växlar om den här liberala borgerliga regeringen, som han gjorde i ab härom dagen.)
   Dessutom fanns det, enligt Lenin, krafter som ville ha tillbaka tsarfamiljen på tronen och organiserade sig med hjälp av utländska krafter. Jag läste någonstans att monarkin i väst hade erbjudit tsarfamiljen skydd, men att tsaren ansåg att han inte hade några skäl att lämna landet.
   Var det en missbedömning, eller fanns det planer att återinföra tsarfamiljen på tronen, som Lenin ansåg?

   Nämndes det någonting om Lenin och bolsjevikerna i Ryssland under 100-årsminnet av revolutionen? Intervjuades några kommunistiska ledare/personer? Var det flaggparader på gatorna? Enligt KKE (Greklands kommunistparti) som fanns på plats i Moskva så uppmärksammade inte den ryska regeringen revolutionen (går att läsa på webbsidan In Defence of Communism).

 3. Artikeln på webbsidan ’In Defence of Communinsm’ heter ’Russia: Thousands of people celebrated the October Revolution´s sentennial despite Kremlin´s deliberate silence’. Till denna artikeln finns även fina bilder av demonstrationen (eller demonstrationerna.
  Artikeln avslutas med: ”’The Silence’ from the side of the Kremlin over this extremely significant anniversary of a revolution with changed the route of History confirms the reactionary and anticommunist orientation of Vladimir Putin´s govertment’.

 4. Här är en siffra som Knut Gustafson inte kan tvivla på. I valet i Chile fick vänstern över tjugo procent. Allt enligt Sveriges Radio Lotten Collin. Och enligt henne väcker detta chockvågor!

  Men jag vet inte alls vad den här vänstern står för. Lotten Collin nämnde att partiet uppkom efter studentkravallerna i 2011.

  Så det finns ett sökande i hela världen efter ett mera rättvisare system än vad dagens kapitalism kan erbjuda.

 5. Sovjetunionens kollaps är en funktion av socialismen, och de två kan inte skiljas åt. Det finns ingen socialism som inte kollapsar. Att önska sig att andras pengar räckte till mer saknar mening.

  • Kapitalismen innebär att en stor majoritet arbetar ihop pengar till ett fåtal, vid sidan av den egna lönen. Socialism lägger en grund för en bättre värld. Varför stirra sig blind på socialismens misstag bara, och blunda för kapitalismens världskrig, andra krig, ökade ojämlikhet, arbetslöshet och oförmåga att ta itu tillräckligt med miljöproblemen?

 6. Nej den uppgiften är kanske mer vederhäftig än de som Anders redogör för. Svara gärna med en länk och upplysningar om vilka partier som ingår i vänstern. Ett latinamerikanskt land som äntligen ser ut att vara på rätt väg är annars Peru där införande av äganderättigheter och andra marknadsekonomiska reformer har satts in. Det ni kommunister slarvigt kallar för kapitalism grundar sig på Marx’ definition som baserar på förekomsten av privat äganderätt. Men den definitionen är meningslös då privat äganderätt i någon form finns i vitt skilda ekonomier som Schweiz och Turkmenistan. Det intressanta är istället förekomsten av inkluderande ekonomiska och politiska institutioner. Utvecklas om intresse finns.

  • Vilka man vill räknar till Vänstern beror på vilken ungefärlig definition man har. Tillhör SAP vänstern?

   Ja Peru har haft god tillväxt de senaste 10 åren. BNP/invånare är 13 000 dollar.

   Kapitalism utmärks inte av privat äganderätt till privata ”saker” utan till privat ägande av produktionsmedel och utsugning, dvs att de som arbetar åt kapitalister bara får betalt för en del av sitt arbete och av kapitialackumulation. Resten tar kapitaliste hand om (förenklat förstås). Även i socialistiska länder (beroende på definition) kan man äga sådant som bostad, kläder, bil och annat personligt.

   • Då har du inte läst eller förstått Marx. Kapitalism definieras utifrån ägande och ackumulation av kapital, Utan dessa förutsättningar kan alltså inte det ske någon ”utsugning”.

    • Noterar att du tycker att du kan uttala dig om min förståelse av Marx. Starkt eller? Jag har modifierat min skrivning i den tidigare kommentaren för att klargöra detta.

    • Wikipedia: ”Kapitalism är ett ekonomiskt system inom vilket kapital och produktionsfaktorer är egendomar, d v s ägs och styrs av privata aktörer såsom individer eller grupper av individer utan statlig makt. Produktionsfaktorer, så som naturresurser/råvaror, realkapital och i vissa fall även arbetskraften, liksom produktionens avsättning i form av varor och tjänster, köps och säljs på marknader enligt producentens och konsumenters samtycke.”
     Det står inte någonstans i Marx (eller i Lenins) skrifter om att man inte får äga sin bil, bostad eller annat personligt. Det är en felaktig planterad information av de som förordar kapitalism.
     I Sovjetunionen fick man äga sin bil, datja, hus, kläder, husdjur och med mera. Om du reste till Sovjetunionen så kunde du se mängder med hus med trädgårdar på landet. Likaså i DDR, Polen, Tjeckoslovakien och med flera länder. Jag har för mig att även på Kuba får man äga sitt hus, bil, husdjur, osv.
     Wikipedia igen: ”Privat egendom uppstår inte i historien förrän människan blev helt bofast, odlade jorden på avgränsande områden och erhöll en överskottsproduktion.”
     Vet du, urinvånarna i USA säger att du äger inte jorden, jorden äger dig. Urinvånare har mycket svårt att ta sig till den kapitalistiska världen. Det eftersom de är vana att man arbetade för stammens bästa. Inte tvärtom.

     • Kerstin. Det är Anders som pratar om ägande av föremål. Inte jag. Jag skrev ägande och ackumulation av kapital. Alltså ägande av kapital och ackumulation av kapital.

 7. Vi har två politiska ideologier Socialism och Kapitalism. Sedan har vi två etiketter där det står Framgång på den ena och Misslyckande på den andra.
  Vart på de två ideologierna passar etiketterna bäst?

  Jag har kommit så långt i mitt politiska lärande nu att jag upptäckt att just framgång har stor betydelse i ett demokratiska val. Något som socialistiska partier inte kan bortse ifrån. Många senare val har vunnits på det sättet och nu senast i Chile där socialisterna blev rökta mycket pga korruption. Samma i Brasilien.
  Varför blir socialister så ofta korrupta?

  • Din framställning är förenklad och osaklig. I Brasilien är det Temer och flera i parlamentet som visats vara mutade, ej den avsatta D Rouseff. Ej visat att socialister blev rökta i Chile pga korruption. Ett nytt vänsterparti fick överraskande 20 % av rösterna. Den största politiska korruptionen har nog visats i kapitalismens högborg USA Korruption i USA:s politiska ledning och USA: Ekonomisk manipulation och korruption. Du har ett ”intressant” sätt att söka presentera dig ”Jag har kommit så långt i mitt politiska lärande nu att jag upptäckt att just framgång har stor betydelse i ett demokratiska val.”

   • Jag tror faktiskt framgång är viktigt för att kunna vinna väljare. Varför skulle annars politikerna hos oss ständigt bolla med dessa tillväxtsiffror som åtminstone jag tycker borde granskas?

    Även den sovjetiska propaganda var fylld av de här skönmålningarna att allt blev bättre ekonomiskt och visst var det också sant. Berlusconi i Italien vann också val på att presentera ekonomiska framgångar. Samhället levde upp och folket gillade det. Människor vänjer sig vid viss standard och kräver då mer än social gemenskap vid en lägereld. Undrar hur det går för Maduro i Venezuela, ett tag sen man hörde nåt därifrån?

 8. Vilka ”misstag”? Socialismens praktik har inga misstag, det var meningen att svälta ut oppositionella bönder, tvångskollektiviseringens sabotage mot livsmedelsproduktionen var vad den socialistiska religionen krävde, dess urkunder stipulerar att socialism ”lägger grunden för en bättre värld”. Socialismens fäller sig själv, det beror på att socialismen är irrationell ur alla utom diktatorns synvinkel, socialismen inför genast diktatur för att överleva, socialismen avskaffar genast fri prisbildning, socialismen styr genom dekret. Socialism är ett samhälle i krig med sig självt. Socialism faller av sig själv när den förstört landet den erövrat. Det var sovjetunionens öde och långvariga dödskamp.

  Om man frågar folk om de vill ha något gratis, svarar de ja. Om man frågar samma folk om de vill jobba gratis, svarar de nej. De tycker att andra ska jobba gratis, men inte de själva. I skärningspunkten mellan den självmotsägelsen utgör inte socialismen en lösning på något enda problem, vare sig äkta eller uppdiktat.

  Det socialistiska andra världskriget, där huvudkonflikten mellan socialism av tysk och rysk typ ödelade allt under institutionaliserat hat baserat på etnicitet eller klass, berättar ingenting om kapitalismen.

 9. Det var alls ingen avsiktlig utsvältning från regimens sida. Däremot från angloamerikanernas sida som länge vägrade att ta emot betalning i guld och krävde betalning i spannmål trots att ingen brist rådde på marknaden. Och sabotaget du pratar om var kulakernas sätt att visa missnöje. Reformerna var i överensstämmelse med dem som påbörjades redan under Tsartiden och var av hög proritet för att få loss arbetskraft till uppbyggnaden av försvarsindustrin.
  ’Socialism av Rysk och Tysk typ’
  Båda dessa länders dåvarande system byggdes upp med betydande inblandning av angloamerikanerna för att spelas ut mot varandra och i Sovjets fall med det uttalade syftet att göra dem mindre konkurrenskraftiga. Följande länk illustrerar de ekonomiska sambanden. (Men jag betraktar uppgifter om antalet >60 milj ihjälsvultna och avrättade som otillförlitliga)
  https://firstworldwarhiddenhistory.wordpress.com/2017/11/20/the-rape-of-russia-6-bankers-flourish-through-russian-terror/
  Utan kommunismen i Ryssland hade det varit mycket svårare att mana fram Hitlers projekt. Även med Hitler var det ju ’risk’ att Tyskland och Sovjet kommit överens vilket var vad AA ville undvika.

 10. ”Till 100-årsdagen av oktoberrevolutionen var Rysslands kommunistiska parti avsedd att hålla mottagning i ett av de dyraste hotellen i Moskva … Renaissance Moscow Monarch Center.
  Verkliga kommunister, vad man ska säga. De förstår inte att detta är oacceptabelt och skamligt. Efter det verkar det som om det är meningslöst att prata om CPRF.

  LDPR är ett politiskt parti av en talangfull politisk skådespelare. Det verkar faktiskt mer som Zhirinovsky LLC än ett verkligt politiskt parti med några politiska åsikter.”
  https://nstarikov.ru/blog/86876

 11. […] Har han rätt? Nej i själva verket är det snarast tvärtom? Opinionsundersökningar i USA, Ryssland och på andra håll visar att en stor andel av befolkningen är positiva till kommunism och socialism även i rika länder. De flesta ryssarna anser att Sovjetunionens kollaps var dålig. Stark opinion för socialism i Ryssl… […]