Tag Archive for Skjut Gräv och Tig

Sverige anmäls till EU-kommissionen

Nu anmäler Naturskyddsföreningen Sverige till EU-kommissionen för att man avser bryta mot EU:s art och habitatdirektiv. Det berättar Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson idag för tidningarna. Äntligen någon som agerar mot den regering som tillvaratar miljö- värden på sämsta sätt, mot dem som låter en lobbygrupp från jägarkåren aktivt bidra till att stifta lagar i Sverige.…

Varghatarlobbyn skapar svampintresse

Att regeringen skulle föreslå licensjakt på varg var väntat. Att sådan jakt dessutom brukar innebära en våldsam överskjutning av djur såg vi senaste i Värmland och Dalarna där man sköt dubbelt så många lodjur som var tillåtna. Världsnaturfonden yttrar sig givetvis i ärendet och jag citerar: Världsnaturfonden WWF: ”WWF motsätter sig all licensjakt på varg…

Var Kungen full?

Sveriges konung har under åren försökt att framställa sig själv som en natur- och djurvän. Nu är han frustrerad över att sonen lyckats fälla en älg medans han själv blivit utan. Han har dessutom den dåliga smaken att skylla på en varelse som bott i Sverige i 10 000 år, som uppenbarligen anses ha sämre…