Avregleringen av elmarknaden

Politiken att avreglera så mycket som möjligt är en av marknadsfundamentalismens hörnstenar. Lokalt i Stockholm gäller det praktiskt taget de flesta samhälleliga servicefunktioner. Äldrevården drivs ofta av privata företag utan möjligheter till insyn, kollektivtrafiken är en ständigt aktuell och pågående katastrof. Och jag säger bara snöröjningen.. Politikerna förutsätter att saker och ting blir bättre om…

Orbacks Pudel

Orback gör en pudel om hästen Ekot: Jämställdhetsminister Jens Orback ber nu om ursäkt för sitt uttalande i Ekot på söndagen, där han som exempel på sin vidsynthet berättade om en släkting i Kanada som levde tillsammans med en häst. – Jag ville på något sätt visa att jag inte lägger någon värdering i en…

Kalasjnikov säljes, del II

Dagens Nyheter skriver: ”Regeringens EU-politik mot terrorism får fortsatt kritik av moderaterna. Partiet vill inte tvingas fatta kontroversiella riksdagsbeslut i blindo. Regeringen driver ett kontroversiellt förslag till rambeslut i EU. Målet är en lag som tvingar teleoperatörer att lagra alla uppgifter om vilka som talar med varandra i telefon, var de befinner sig och hur…

Kalasjnikov säljes!

NEJ NEJ NEJ Hold your horses FBI, Säpo, NSA, Echelon, Kriminalpolisen och alla andra! Jag HAR ingen Kalasjnikov och vill inte ha någon heller.. Det är bara ett innovativt sätt att dra uppmärksamheten till företeelser som Echelon och andra organisationers spaning på Internet. Hur det förhåller sig med kontrollen av den svenska bloggosfären vet vi…

TV-licensen och kollektivtrafiken

Nu har regeringen och dess bägge medlöpare kommit på hur man ska kompensera för statens minskade inkomster från alkoholskatten. Tyvärr måste jag konstatera att jag personligen tillhör den kategori som kommer att förlora mest på detta. Man tänker sig nämligen införa en ”medieskatt” i stället för TV-licens. Läs i SvD! Jag tillhör nämligen den grupp…

Folk dör p.g.a. regeringens besparingar

I gårdagens bloggning var jag inne på hur socialdemokraterna alltmer låter marknadsekonomiska idéer styra över politiken. Därmed får vår röst på valdagen mindre och mindre värde. Politiker anser sig ha fullmakt att t.ex. mot folkets vilja se till att landet anammar EU:s nya konstitution. ”- Folk begriper ju inte bättre så då får vi besluta…