Se filmen och läs om senaste stödmanifestationen för Julian Assange!

En fjärde stödmanifestation för Assange och för tryckfriheten anordnades av Stödkommitten för Julian Assange 31/8 kl 14, denna gång utanför Storbritanniens ambassad på Gärdet i Stockholm. Medan media helt tiger.

* Vi blev inte så många då inget nämnts i media, och då tiden kl 14 hindrar arbetande att delta.
Men bättre att göra något för en bra sak än att låta bli.*

* Dock har det nu uppmärksammats att en av Julian Assanges medarbetare i Norge plötsligt försvunnit under mystiska omständigheter* Nära medarbetare till Assange försvunnen under mystiska omständigheter

* Två korta tal som planerats för mötet kommer i separata blogginlägg.*

Reino Unido (Londres), 16 de Junio del 2013. El Canciller Ricardo Patiño se reunió con Julian Assange. Foto: Xavier Granja Cedeño/Ministerio de Relaciones Exteriores.

Flickr foto
Utgivare: Cancillería Ecuador
Tio föreningar har hittills ställt sig bakom manifestationen och Det Öppna brevet till president Trump (nedan):
– Folket i Bild Kulturfront
– FIB-juristerna
– Charta2008
– Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR) – –
– Cambio Foro Bolivia-suecia (Forum Bolivia-Sverige)
– Iraksolidaritet
– Jemensolidaritet
– Syriensolidaritet
– Svensk-kubanska föreningen
– Sveriges Fredsråd

Det blev uppläsning via megafon av uttalande av Stödkommitten för Julian Assange på svenska av Sigyn Meder och på engelska av Christine Vaple. Därtill apelltal av Torbjörn Englund från Charta 2008, uppläsning av ett internationellt Öppet brev till President Trump på engelska av Anders Romelsjö, samt en hälsning från Al Burke, editor Nordic News Network uppläst av Sigyn Meder.

Vi skallade ”Frihet åt Julian Assange”. Vi menade att det var ett justitiebrott, när man i London bevakar
Ecuadors ambassad för att vid första bästa tillfälle fängsla och utlämna Assange till USA där flera politiker krävt
dödssstraff för honom. Det är bara ett av många hot under de senaste åren emot yttrandefrihetens och en taktik
för att tysta visselblåsare som avslöjar obekväma sanningar. Samarbetet med polisen fungerade bra.
Efter den korta manifestationen fick vi möjlighet att lämna över vårt uttalande och det Öppna brevet med engelsk text till ambassadtjänstemän. De lovade att vidarebefordra detta till ambassadören och till utrikesdepartementet i London.

Bakgrund.
Julian Assange och Wikileaks har kommit med många viktiga avslöjanden om brister i demokrati och myndigheters inform-ationspolicy. Han riskerar avvisning från Ecuadors ambassad där han nu tillbringat 6 år och att överlämnas till USA av brit-tiska myndigheter. USA förbereder åtal mot honom.
Sedan 6 månader får Julian Assange inte motta besök eller använda internet. Ecuadors nye president Moreno utsätts för USA:s påtryckningar. Julian Assanges roll som visselblåsare är väsentlig för vad som händer. Det WikiLeaks avslöjar borde i alla demokratiska samhällen vara offentligt! I stället sker vi en minskning av yttrandefrihet och tendens till censur i många länder.

Nedan rörlig video från manifestationen.

Uttalande till stöd för Julian Assange på svenska av stödkommittén för Julian Assange.

Frihet åt Julian Assange!

Julian Assange, portalfigur i Wikileaks, kommer med största sannolikhet att avvisas från Ecuadors ambassad i London. Han har tvingats söka skydd där i drygt 6 år. Den nyvalde presidenten Moreno har dock sedan 4 månader utestängt honom från all kontakt med omvärlden. Ambassaden bevakas dygnet runt av polis, som troligen kommer att frihetsberöva honom om han lämnar ambassaden och sannolikt utlämna honom till USA, där ett åtal är förberett sedan länge. Politiker och media där har krävt att han straffas med dödsstraff för förräderi.
Detta är bara ett av flera hot under senare år mot yttrandefriheten. Wikileaks har förmedlat viktig information om olaglig, övervakning av medborgare och krigsbrott av USA, Ryssland och andra länder, brott som makthavare velat dölja. Wikileaks har därmed förmedlat viktig information till press och medborgare och har på så sätt stärkt demokratin. Detta sker i en tid då yttrandefriheten inskränks. Det gör det ännu viktigare att stödja Julian Assange och kräva att han friges och inte utlämnas till USA,vilket skulle strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Vi, ett tiotal föreningar (Folket i Bild Kulturfronts Stockholmsavdelning, FIB-juristerna, Charta2008, Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR), Cambio Foro Bolivia-suecia (Forum Bolivia-Sverige), IrakSolidaritet, Jemensolidaritet, Syriensolidaritet, Svensk-kubanska föreningen och Sveriges Fredsråd:
Kräver att Ecuador och Storbritannien inte utlämnar Julian Assange. Vi ställer oss också bakom det internationella öppna brevet till president Trump till stöd för Julian Assange.

Frihet åt Julian Assange!
Utlämna honom inte till USA!
Stödkommittén för Julian Assange

Statement by Support Group for Julian Assange

(Translation of ”Uttalande till stöd för Julian Assange på svenska.”).

Freedom for Julian Assange!
Julian Assange, portal figure of Wikileaks, will most likely be expelled from the Ecuadorian embassy in London, where he has been forced to seek refuge for more than six years. However, Ecuador’s newly elected President Moreno has barred him from all contacts with the outside world for four months. The embassy is guarded around the clock by the police , who will probably detain Assange if he leaves the embassy and are then likely to extradite him to the United States, where since long a prosecution has been prepared. Politicians and the media have demanded that he be sentenced to death for treason.
This is just one of several threats in recent years against freedom of expression. Wikileaks has conveyed important information about illegal surveillance of civilians and war crimes by the United States, Russia and other countries, crimes that the authorities want to conceal. Wikileaks has thus conveyed important information to the press and citizens, and by doing so strengthened democracy. It makes it even more important to support Julian Assange and demand that he be released and not extradited to the United States, which would violate the European Convention on Human Rights.

We, ten Swedish NGOs (Folket i Bild Kulturfronts Stockholmsavdelning, FIB-juristerna, Charta2008, Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR), Cambio Foro Bolivia-Suecia, Iraksolidaritet, Jemensolidaritet, Syriensolidaritet, Svensk-Kubanska Föreningen and Sveriges Fredsråd,
Demand that Ecuador and Britain do not extradite Julian Assange!
Freedom for Julian Assange!
Do not extradite him to the United States!

We also endorse the international open letter to President Trump in support of Julian Assange.
Support Group for Julian Assange
Stockholm, August 31st, 2018

Tal av Torbjörn Englund, Charta 2008.

Charta 2008 kräver tillsammans med de övriga organisationerna att Julian Assange släpps fri och att han inte utlämnas till USA.

Assange och Wikileaks har avslöjat korruption och andra oegentligheter hos makthavare i världen. Wikileaks har avslöjat krigsbrott i Irak och Afghanistan. Wikileaks har gjort många avslöjanden som inte skulle ha kommit till allmänhetens och massmedias kännedom om inte Wikileaks funnits.

Vi ska vara rädda om våra visselblåsare som avslöjar makthavares oetiska agerande. Visselblåsare måste få ett starkt skydd i samhället. Vi ska vara tacksamma att det finns människor som står upp för sanningen. De står för sanningen trots att det vet att de offrar sin egen säkerhet och utsätter sig själva för svåra prövningar.

Hur ser ett samhälle ut utan visselblåsare, utan kritiskt granskande press och en upplyst allmänhet?

Vi kräver att Assange får gå fri och inte utlämnas till USA!

The public have the right to know the truth! Protect the whistleblowers!
We demand that Assange get his freedom and not to be extradited to the USA!

Open Letter to President Trump


Dear President Trump,
We are journalists, activists and citizens from the United States and around the world who care about press freedom and are writing to you in response to the latest threat of prosecution against WikiLeaks for its journalistic work. We ask you to immediately close the Grand Jury investigation into WikiLeaks and drop any charges against Julian Assange and other Wikileaks staff members which the Department of Justice is planning.
This threat to WikiLeaks escalates a long-running war of attrition against the great virtue of the United States — free speech.
The Obama Administration prosecuted more whistleblowers than all presidents combined and opened a Grand Jury investigation into WikiLeaks that had no precedent. It now appears the US is preparing to take the next step — prosecuting publishers who provide the ”currency” of free speech, to paraphrase Thomas Jefferson. It is reported that charges, including conspiracy, theft of government property and violating the Espionage Act are being considered against members of WikiLeaks, and that charging WikiLeaks Editor, Julian Assange, is now a priority of the Department of Justice.
A threat to WikiLeaks’ work — which is publishing information protected under the First Amendment — is a threat to all free journalism. If the DOJ is able to convict a publisher for its journalistic work, all free journalism can be criminalised.

We call on you as President of the United States to close the Grand Jury investigation into WikiLeaks and drop any charges planned against any member of WikiLeaks. It was a free and robust press that provided you with a platform on which to run for president. Defending a truly free press requires freedom from fear and favour and the support of journalists and citizens everywhere; for the kind of threat now facing WikiLeaks — and all publishers and journalists — is a step into the darkness.

  1 comment for “Se filmen och läs om senaste stödmanifestationen för Julian Assange!

  1. 5 september, 2018 at 13:03

    Daniel Ellsberg, den viktige visselblåsaren, menar att Assange inte kan åtalas under ”Espionage Act” eftersom han är journalist. (https://consortiumnews.com/2018/09/05/ellsberg-says-assange-as-a-journalist-cant-be-tried-under-espionage-act/)

Comments are closed.