Kvinnodemonstration under internationella kvinnodagen 1974.

©SCANPIX SWEDEN, 1974-03-09.
Kvinnodemonstration under internationella kvinnodagen 1974.
Bilden: Kvinnor med plakat med texterna: KVINNOKAMP = KLASSKAMP, DAGHEMSPLATS ÅT ALLA BARN, mm.
Foto: Ragnhild Haarstad/SCANPIX
Code: 30052