Aktuellt i Fokus: DN tokrasar mot Proletären på Bokmässan. Hur ser DN på demokrati?

Jag återger först en artikel av Kim Fredriksson i ”Aktuellt i Fokus” med titeln ”DN tokrasar mot Proletären på Bokmässan”, diskuterar sedan kort DN:s syn på demokratin och folkrätt med exempel från dess publicering och avslutar med hänvisning till ett tjugotal artiklar jag publicerat om yttrandefrihet. Man kan nämligen se DN:s artikel som en i raden som pläderar för inskränkt yttrandefrihet. Aktuellt i Fokus

”Den liberala dagstidningen Dagens Nyheter fullkomligt tokrasar mot den kommunistiska veckotidningen Proletärens närvaro på Bokmässan i Göteborg. I en nypublicerad kolumn jämför DN veckotidningen med antisemiter och drar upp Nordkorea.

Det är i en nypublicerad kolumn som DN:s Erik Helmerson går till full attack mot Bokmässan i Göteborg. I kolumnen går Helmerson till och med så långt att han kräver att arrangörerna ska förklara varför de tillåter veckotidningen på mässan. ”det vore bra att Bokmässan förklarade varför man tydligen tycker att antidemokrati är okej så länge den kommer från vänster. En gång för alla.” skriver Helmerson bland annat.

En av de saker som DN anser vara odemokratiskt är att Kommunistiska Partiet vill bredda demokratin genom att införa deltagardemokrati och skrota dagens åskådardemokrati. I K:s partiprogram kan man bland annat läsa: ”utvidgad demokrati inom ramarna för den socialistiska samhällsomvandlingens försvar”. Enligt DN:s Erik Helmerson är breddad demokrat samma sak som vänsterextremism.

Jenny Tedjeza. Bild i Aktuellt i Fokus.

Aktuellt Fokus har pratat med Proletärens chefredaktör Jenny Tedjeza.

Proletären är på Bokmässan för att uppmärksamma hur arbetares yttrandefrihet begränsas. Bara fyra procent av de som medverkar i nyhets- och debattprogram på tv är arbetare. Och Svenskt Näringsliv vill förbjuda oss att prata om politik på jobbet. Det är naturligtvis helt odemokratiskt att halva befolkningen ställs utanför det offentliga samtalet. Men bristerna i den svenska demokratin 2018 vill inte liberaler som Helmerson kännas vid, för då måste de erkänna att de själva är en del av problemet.
Därför krumbuktar de sig, talar om andra historiska skeenden och länder och skriker antidemokrater åt oss istället, säger Jenny Tedjeza till Aktuellt Fokus.

Enligt Jenny Tedjeza är helt uppenbart att liberala krafter som DN provoceras när arbetarvänner kräver mer demokratiska rättigheter för arbetarklassen.

”Proletären vill vara en tidning av och för arbetare, bryta med medelklassens dominans inom medierna och utmana den marknadsliberala åsiktskorridoren. Att det provocerar liberala ledarskribenter är begripligt. Men de provoceras av att vi vill ha mer demokrati, inte mindre”.

Något om DN:s syn på demokrati, journalistik och internationell rätt
I sina pressetiska regler skriver DN ”DN:s nyhetsredaktion arbetar opartiskt – vi tar inte ställning politiskt eller i andra frågor. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat, inte hårdvinklat och präglas av kvalitet och trovärdighet.” Jag bestrider att så är fallet och ger några exempel nedan, bland annat egna erfarenheter hur DN inskränker yttrandefriheten (exempel III nedan).
I. Framträdande drag i DN:s rapporter om kriget i Syrien har varit bristen på respekt for nationell självständighet och att befolkningen i Syrien själva ska få bestämma om sin framtid.:
– Uppslutning bakom USA-etablissemangets syn på kriget och desinformation i olika avseenden.
– DN har aldrig behandlat USA:s mycket väl belagda stöd till terroristerna i Syrien, eller att dessa och USA & Co delat målet att få bort president Assad. Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig! Vilket jag DN-journalister om flera gånger.
Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko? Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!, Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?
– DN skriver i konsekvensens namn inte att interventionen av USA & Co för att kräva att president Assad avsätts är ett brott mot FN-stadga och folkrätt.
– DN tiger om att insatserna av Ryssland och Iran efter godkännande av Syriens regering är förenligt med folkrätt och FN-stadga.
– DN har inte heller klargjort att Syrien armé utgör huvudkraften mot den väpnade terrorismen på marken. Visar kriget i Syrien DN:s kvalitetsjournalistik eller vad ?
II. DN har aldrig diskuterat omvälvningen i Ukraina 22/2 2014 seriöst, i termer av statskupp. Detta kan ses som en fascistinfluerad statskupp mot folkvald president, efter val som olvordats av bl.a. OSSE.
III. DN angrep organisationen SWEDHR första gången (av tre) med artiklar på framsidan och på 2 sidor inne i artikeln. Replikrätt förvägrades. DN – mästare i desinformation – angriper åter oss i SWEDHR

Några artiklar om DN:s stöd till folkrättsvidriga krig och statskupper mot demokratier.
Dagens Nyheter – imperialismens milda kritiker eller dess stöttepelare?
Diskussion med journalist på Dagens Nyheter
DN: Peter Wolodarski desinformerar grovt;
Wolodarskis DN – En triumf för barbariet då Aleppo befrias?; < a href="http://jinge.se/allmant/wolodarski-domer-folk-som-ej-fatt-forsvara-sig-medan-svenska-dagbladet-bekraftar-denna-blogg.htm">Wolodarski dömer folk som ej fått försvara sig medan Svenska Dagbladet bekräftar denna blogg

Andra artiklar om inskränkningar av yttrandefrihet.


Stöd Assange och yttrandefriheten!
Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
* Hur USA ska censurera internet
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Frankrike vill inskränka yttrandefriheten, liksom USA, Danmark, Tyskland och Google m.fl.
* Tyskland stryker yttrandefriheten ur grundlagen?
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Censurerat om massakern i Odessa
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Facebook censurerar Jill Steins kritik av Hillary Clinton
* Hemlig telefon- och internetövervakning i USA
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykteDe spionerar på dig också via internet!
* Principiellt om tryckfrihet 20/10
* Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina

  28 comments for “Aktuellt i Fokus: DN tokrasar mot Proletären på Bokmässan. Hur ser DN på demokrati?

 1. arbetarklass
  1 oktober, 2018 at 15:33

  Kommunister och nazister förespråkar en totalitär ideologi och det går aldrig att förena med en folkmakt. Demokratin kommer alltid bekämpa totalitära ideologier därav ovan artikel i Dagens Nyheter.

  • 1 oktober, 2018 at 16:14

   Nu är det så att kommunisterna i stället vill ha utvidgad demokrati, dvs mer folkmakt. Vilket framgår bl.a. av artikeln.

   • arbetarklass
    2 oktober, 2018 at 00:01

    Man kan inte beröva människor den hävdvunna rätten att äga. I ett sådant förfarande finns ingen folkmakt för fem öre. I dag var det mycket om Ingvar Kamprad på Svt hemsida. Jag kände en viss inre stolthet när jag läste. Alla kan inte förvalta större ägande men ett mindre antal gör det mycket bra. Desto fler klarar (och vill) förvalta ett mindre ägande. Men så finns det också dom som inte kan (eller vill) förvalta ägande alls. Jesus Kristus till exempel. Enligt skrifterna ägde han inte mer än de få kläder han hade på kroppen.

  • Andersson
   1 oktober, 2018 at 20:17

   DNs ideologi är totalitär men på ett lite mera sofistikerat sätt.

  • 3 oktober, 2018 at 15:49

   Människor idag har ingen skuld för saker som hände innan de ens var födda. (sic)

   Krösus sorks fixaresorkar (en bra artikel av Ekis förresten) är jounalisterna i fulmedierna. De mörkar eller rasar alltid mot varje form av politisk strömning (direktdemokratisk eller totalitär) som hotar monopolkapitalets makt.

   Krösus sork önskar sig allra helst att nationalsocialister och demokratiska socialister/kommunister (direktdemokratiska eller totalitära) ska hamna i luven på varann, fastän deras verkliga klassintressen, tillsammans med överklassen egentligen, allra oftast är likartade, d.v.s. att skapa nationell självständighet, trygghet och harmoni för människorna i samhället. (Detta intresse sammanfaller f.ö. med ekologisk hållbarhet)

   Monopolkapitalets DN är storvulet återigen ute och cyklar, men folket som läser dyngan blir givetvis ofta offer för propagandan. Men idag har DN en ny stor fiende, nämligen Internet och alternativa bloggar med öppna kommentarsfält, som undergräver deras propaganda. (men se upp med monopolkapitalets sociala plattformar som shadowbannar er)

   DN och andra dyngspridare lurar fortfarande många av de ljumma pensionärerna, men knappast ungdomarna. För när dyngspridarna spottar skit på något så tittar ungdomarna på de partiprogram som det spottas på.

   Ungdomarna vet att DN ljuger vilseleder och bedrar, så för dem så är det faktiskt innehållet i partiprogrammen och partiernas bloggar som faktiskt avgör vad de tycker om olika partier.

   nationalsocialisternas grymhet vid Babi Jar innehåller goda evidens, men en hög med skor i Auschwitz som evidens för nazisternas grymhet kan ex. för ungdomarna bli komedi efter en mycket enkel internet-koll och en analys av ateisten David Cole, som själv har judisk och semitisk bakgrund, vilket gör att dyngspridarna enbart sänker sin egen trovärdighet som källa ytterligare. Storvulenheten, känsloargumenten och lögnerna imponerar inte längre på ungdomarna. De har krav på evidensen i en rimlig analys.

   Och partier förändrar sig faktiskt. Människor styr partiers inriktning. De fraktionerar sig, skapar nya partier och rätt var det är så ökar intelligensen så pass att de börjar valsamverka brett mot 4%-spärren också. Då är det färdigt för DN och andra dyngspridare, tror jag.

   Föreställ er en demokrati där människor talar hövligt med varann och tar hänsyn till varandras känslor och till olika logiska argument! Föreställ er en regnbågskoalition så bred och inkluderande att både NMR och kommunister kan medverka i den och kan lägga ner stridsyxorna! Föreställ er ett samhälle så tryggt och enat att sekterismen förlorar sin attraktionskraft! Imagine!

   Det är min uppfattning att nationalsocialisterna ofta har drabbats av olika händelser som gör att deras naturliga rasism blommat ut i full blom, vilket monopolkapitalet utnyttjar för att skapa hat och splittring i vårt samhälle. Den kärlek som uppstått mellan individer ur olika folkslag utnyttjas på samma vis för att skapa rädsla och hat mot nationalsocialister. Istället för att ex. titta djupare på vad vetenskapen säger om oxytocinets roll i detta, så skapar fulmedia hat och splittring. De lever på konflikt, men den konflikten är dödligt farlig för oss människor, särskilt i dag, med de kärnvapen som finns.

   SD är inte ”nationalsocialister”, de är ett kristendoms-försvararande tillväxt-vurmande marknadsliberalt högerparti som är kritiskt till extrema former av islam, extrema former av ”hederskultur” och de tror inte att massinvandring av denna sortens kulturer, och s.k. ”mångkultur”, med sådana inslag, är något eftersträvansvärt för Sveriges demokrati. SD är dock inte emot olika raser om de är kristna, sekulära, fredliga eller ateistiska eller liknande, samt är kompatibla med typiskt svenska värderingar.

   Jag har skrivit om att ”Sverigedemokraterna fortsätter sin raketfärd i opinionsstödet och kritiseras av Proletären” men nästan ingen verkar vara intresserad av mina argument. jag tycker att det är märkligt. Det borde intressera alla som är vänster att folk allt mer röstar på ytterligare ett högerparti i protest mot den högerpolitik som förs. Vänstern som påstår dig vilja införa ”direktdemokrati” (att folkviljan styr) är på väg att missa ytterligare ett tåg genom att inte kunna tillfredsställa folkviljan med minst ett till parti som faktiskt fångar upp den folkviljan som visar att den inte är enig med etablissemangets idioti.

   Här har vi världens läge!

 2. Sanne
  1 oktober, 2018 at 15:55

  Stefan Lindgren på 8dagar har en bra artikel om bombliberalen Erik Helmersson som uppenbart hatar yttrandefriheten,
  https://www.8dagar.com/2018/09/skjuta-pa-kommunister.html

 3. Rabiata DN portas från bokmässan?
  1 oktober, 2018 at 20:14

  DN är väldig liberal med sitt totalitära penna. Att kräva full demokrati, som kommunisterna gör, är inte i linje med det nya ståndssamhället som ju Sverige blivit. Och kravet passar inte för hur ska man då kontrollera politikerna? Ska folket välja fritt som de vill och verkställa? Ne, ne, ne, ta fram censurpiskan! ”

 4. DN ko-respondet efterlyses här
  2 oktober, 2018 at 05:57

  Här är ett ypperligt exempel på den demokrati som DN vill se här hemma – en pardis där avloppen rinner på gatan och det är i självaste USA – landet som DN älskar över Sverige och allt annat (undantaget israel förstås)
  https://www.rt.com/op-ed/418572-us-decline-poverty-un/

 5. Arne Nilsson
  2 oktober, 2018 at 08:04

  Lenin, hans följeslagare och efterföljare, har kidnappat den kommunistiska visionen om det klasslösa samhället och vägen dit för att dölja att de utgör en ny klass, byråkratklasen, som strävar efter oinskränkt makt över arbetarklassen. En del godhjärtade personer låter sig duperas av byråkratklasens retorik och floskler.

  Så länge partier håller fast vid den leninistiska ide’traditionen och dito praktik kommer borgerliga debatörer att ha säcken full med tungt vägande argument och arbetarklassen kommer att betrakta dessa leninister med berättigad skepsis.

  • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
   2 oktober, 2018 at 10:26

   Har du något belägg för att ‘Lenin, hans följeslagare och efterföljare, har kidnappat den kommunistiska visionen […]’?
   Vänsterpartiets ledning avvecklade Lenin för många herrans år sedan. De talar knappt ens om Marx – än mindre om Lenin.
   Förresten, har du läst någonting om Lenin, t ex om hans syn på invandring, eller om nationen (som precis som Marx)? Faktum är att han endast utvecklade vad Marx menade.
   Lenins bror avrättades av de borgerliga. Lenin själv strävade efter att arbetarklassen skulle organisera sig och ta över produktionen. Menar du att detta är den nya klassen – byråkratklassen?

   • arbetarklass
    2 oktober, 2018 at 15:51

    Man kan inte tvinga vare sig arbetarklassen eller någon annan att ta över produktionen. Det skulle ju vara rena diktaturen. Människan har en fri vilja som politiken måste ta hänsyn till för att samhället ska bli demokratiskt. Jag talade med min socialdemokratiske bordskamrat idag. Hen menade att om hundra år kan islam tagit över Sverige. Men hen brydde sig mindre om det då två meter ned i jorden. Vi var överens om att samhället förändras med tiden.

 6. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  2 oktober, 2018 at 10:45

  Här är en länk där Lenin förklarar att staten är ett verktyg för den förtryckta klassens exploatering.
  https://www.marxists.org/svenska/lenin/1917/staten.htm#h6
  Staten kan i min mening betraktas som byråkratklassen, d v s borgarklassen (överklassen). Så det är ingen ny klass. Och varken Lenin, jag, SKP eller något annat kommunistiskt parti värd namnet är av borgarklass.

 7. 2 oktober, 2018 at 16:42

  Det är fel att säga att kommunisterna förespråkar en totalitär ideologi. Kommunismens mål om det klasslösa samhället är verkligen raka motsatsen. Däremot har kommunismen en historia som förskräcker.
  Varför det har gått så illa kan man fråga sig. Antagligen har helt enkelt kapitalismen varit för stark och tvingat fram skoningslösa ledare som Stalin och Mao och kanske tillät inte verkligheten någon annan ledarstil.
  Lägger man till kommunismens teori med tankar om proletariatets diktatur och centralism, i en situation utan stark välorganiserad arbetarklass, så blev nog katastrofen närmast oundviklig.

  • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
   2 oktober, 2018 at 17:01

   Möjligtvis är det finanskapitalets starka motstånd av kommunismen och särskilt då Sovjetunionen som gjorde att kommunismen i Sovjetunionen helt enkelt var tvungna att försvara sig. Särskilt de första fem, tio åren efter revolutionen. Det var ju en massinvasion av trupper från över tio länder för att krossa kommunismen. Och dessutom utsattes bolsjevikerna för sabotage av dom ‘vita’ och monarkisterna.
   Det var precis som i Finland – men där segrade de vita. Och dom vita mördade tiotusentals med röda.
   Men denna händelse betraktas inte som en historia som förskräcker …

   Proletariatets diktatur är ett annat ord för deltagardemokrati. Proletariatets diktatur är att arbetarna kan delta i den demokratiska processen från arbetarplatserna till kommuner till landsting till riksdag.
   Den demokrati vi har idag är den kapitalistiska diktaturen där endast 20% av Sveriges befolkning har den absoluta demokratiska rättigheter – det eftersom de äger industrin, finanserna, etc. De kan även genom lobbygrupper påverka partierna till deras förmån och inte arbetarklassen (t ex strejkrätten) De övriga 80% får endast nöja sig men en dag vart fjärde år.

   • Anders Åberg
    2 oktober, 2018 at 17:36

    Men proletariatets diktatur utan proletariat blir partiets diktatur, vilket senare blev Stalins diktatur.

    Bolsjevikerna var mycket medvetna om att Ryssland var ett alldeles för efterblivet land för en fungerande arbetarmakt, men den utländska interventionen och inbördeskriget gav ingen annan utväg än att försöka iallafall. Dom kunde stött Kerenskij, men då hade dom fått fortsatt krig på köpet.

    Det går att i efterhand konstatera att kapitalismen var för stark och att försöket misslyckades och dessutom att det verkar osannolikt att fler försök kommer.

    Att KP pratar om att bredda demokratin är däremot rimligt och förhoppningsvis kommer dom att till slut inse att kommunismen med största sannolikhet är en förbrukad teori, men att deras fokus på att vanligt folk organiserar sig till sitt försvar och kräver demokrati även för sig själva, iallafall är rätt väg att gå.
    Den vägen är det största hotet för överhetens makt och att DN tappar fattningen inför den är ett gott tecken på att KP är på rätt väg.

    • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
     2 oktober, 2018 at 18:44

     Anders Åberg. Du är kanske nyfiken på varför jag är medlem i SKP, och inte i KP? Tidigare prenumererade jag på Proletären. Men jag gör det inte längre. Det finn ett antal orsaker till detta. Den första var när Jan Myrdal publicerade en artikel i fascistiska/högerextrema Nya Tider på hösten 2016 (tror det var det året, åren flyger iväg). Någon veckor sedan publicerade Proletären en kritisk ledare som riktade sig till Myrdals medverkan i Nya Tider.
     Bra, tänkte jag. Nu vet jag vad KP står i invandrafrågan.
     Men döm om min förvåning – ett par tre månader efter publiceringen inbjöds Myrdal till KPs konfarans (artikeln finns inte på nätet utan i pappersutgåvan). Jag gjorde stora ögon och undrade vad jag hade missat. Jag blev ursinnig och sa upp min prenumeration.
     Därefter gratulerade Mathiasson och Proletärens chefredaktör Jenny T Jan Myrdal på hans 80-årfördelsedags fest. Med på denna fest fanns även chefredaktören till Nya Tider.
     Och det har funnits en del artiklar, t ex den om Lasse Åberg i Malmö, som kunde mycket väl platsa i SD-media. Vilket jag kritiserade dom för med en artikel på Clarté-bloggen.
     Troligen var därför som Mikael Nyberg skrev en artikel om detta i Proletären och hänvisade till Sydafrikas kommunistparti.

     Givetvis finns det bra människor och kommunister i Kp. Hit tillhör Hans Isaksson och Janne Bengtsson.
     Vi i SKP har medlemmar – som t ex andranamnet på vår riksdagslista Marie Norgren – som har gått ur KP. De hade tröttnat på den svajiga politiken som förs och fördes av KP.

     Kommunism är att bredda demokratin och att ställa fokus på att vanligt folk organiserar sig till sitt försvar och kräver demokrati även för sig själva.

  • arbetarklass
   2 oktober, 2018 at 21:21

   Tänkta idealsamhällen in människors händer tenderar bli något helt annat. USA är av traditionen ett evangeliskt kristet samhälle men lever dom som dom lär?
   Jag tror det i längden är klokast att acceptera människor som dom är och inte försöka ändra några genetiska förutsättningar. Jag är emot sådana experiment. Man ska inte leka Gud hette det förr. Man kanske istället kan kalla det en farlig väg? Kanske vettigare att gå mer försiktigt tillväga?

   Jag har ingen övertro på marknadsekonomi men det är lätt att konstatera den varit det effektivaste sättet att leverera välstånd till människor. Visst, ofta snedfördelat, men ändock effektivast. Tänk Kina, vad skulle det varit idag utan att ha tagit del av marknadsekonomin? Tack vare marknadsekonomin har Kina idag blivit en utmanare till praktiskt taget hela västvärlden. Nordkorea har en rätt lång väg dit, eller hur? Att man sällan hittar kommunister bland dem som leder produktionen kanske inte är någon tillfällighet?

   • Anders Åberg
    2 oktober, 2018 at 22:57

    Klasse.
    Visst är marknadsekonomin klart effektivast, men hur vet vi vad människor är?
    Genetiskt är vi den samarbetande apan och troligtvis har vi fram till neolitikum också varit mycket jämställda och i huvudsak fredliga.
    Mycket av det vi idag betraktar som självklart i vårt beteende har sannolikt betraktats som helt galet under nästan hela mänsklighetens existens. Vi är dock också det mest anpassningsbara djuret på jorden och uppenbarligen kan vi, utan att knappt tänka på det, vara både rasister och egoister, fast det nog har varit närmast tabubelagt i 200 000 år.

    Således så har jordbruket och ägandet ändrat på oss människor radikalt, men den typen av människa har vi bara varit ett kort ögonblick av vår arts levnad.
    Att återgå till jämställdhet och fredlighet låter mer som något naturligt än ett experiment. Frågan är bara hur.

    • 3 oktober, 2018 at 07:02

     De är inte alls visat att marknadsekonomin är effektivast. I all korthet:
     1) Sovjetunionen uvecklades från ett efterblivet jordbruksland med begynnande industrialisering till världens andra supermakt på knappt 40 år, trots intervention av ett tiotal länder efter 1917, inbördeskrig, enorm förstörelse under Andra Världskriget och över 20 miljoner döda, samt egna misstag. Men demokratin var satt på undantag på olika sätt och ekonomin reformerades inte och tillväxten avtog. Då socialismen föll, så föll också BNP och fattigdomen ökade enormt. Sovjetunionens fall – förspel och följderDe flesta ryssarna anser att Sovjetunionens kollaps var dålig. Stark opinion för socialism i Ryssland och USA.
     2) Kina och Indien stod på ungefär samma nivå 1949, men Indien hade klart högre medellivslängd. Kina utvecklades betydligt bättre under sin slag av socialism än Indien, med betydlig större ökning av medellivslängd, avsevärt mindre fatigdom etc, trots sina misstag.
     ” Enligt uppgifter från Världsbanken var medellivslängden i Kina 36,3 år 1960 , 66,8 år 1980, 70,3 år 2000. Motsvarande siffror i Indien var 44,3 år, 54,2 år och 62,9 år. Medan medellivslängden i Kina ökade med 30,5 år mellan 1960 och 1980, en period då Maos politik i stort sett tillämpades uppgick ökningen i demokratiska, kapitalistiska Indien till 9,8 år. Källa: Världsbanken. World Development Indicators online. I Minqi Li. The rise of China and the demise of the capitalist world economy. New York:Monthly Review Press, 2008).

     * Ur en intervju med den kände vänstermannen och lingvisten professor Noam Chomsky i Counterpunch ”Se på det maoistiska Kina, som alla förväntas avsky. Om man ser på det så sparades 100 miljoner liv jämfört med det demokratiska kapitalistiska Indien, tack vare hälsoprogrammen på landsbygden. 100 000 000 (100 miljoner) människoliv är inget litet antal (motsvarar c:a drygt 15 % av befolkningen, dvs. c:a 1,5 miljoner av Sverige befolkning), och siffran innefattar den stora hungersnöden. Ingen kan tala om det. Och om man ser på de kapitalistiska reformerna så minskade dödligheten mycket kraftigt under Mao, men började plana ut 1979.” Counterpunch Vad finns att lära av Kulturrevolutionen?
     3) Vi har inte sett socialism i ett utvecklat industriland än. Hur den kan se ut har jag beskrivit i runda slängar.

     4) Kuba har hindrats markant i sin utveckling av USA:s mycket hårda sanktioner men ligger ändå långt fram inom flera områden.
     5) Nordkorea har utvecklats väl under senare år.

     * Hur ska man mäta ”effektivitet? BNP räcker inte alls. Klimatpolitik? Grad av ekonomisk jämlikhet och trygghet? Arbeslöshet? Människornas egen uppfatttning? En stor del av befolkningen i USA är positiv till socialism – se ovan.

     Förslag på några punkter för socialismen (Anders).
     De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
     -Kreativitet kan uppmuntras som nu;

     -Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
     -De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
     Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
     -Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
     -Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
     -Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
     -Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
     -Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, inte som nu.
     -Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).
     Socialismisforever

     För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagen värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld

     Är demokratisk socialism den amerikanska drömmen?

     • Anders Åberg
      3 oktober, 2018 at 10:55

      ”Vi har inte sett socialism i ett utvecklat industriland än” Det är sant, och det ger ett visst stöd till det du skriver. Om Tyskland också hade blivit socialistiskt istället för nazistiskt så kanske vi hade sett en helt annan sida av jämförelsen mellan planekonomi och marknadsekonomi.
      Stalins flytt av vapenindustrin bortom Ural och den påföljande rent fantastiska ökningen av modern vapenproduktion kan också framhållas. Dock har vi, som Klasse skriver, exemplet med Kina som återinförde marknadsmekanismerna och formligen exploderade industriellt, plus Japan och Sydkorea som länge överträffat stora delar av världen på det området.
      Sovjetunionens kollaps kan nog också härledas till, en med västvärlden, jämförelsevis bristande effektivitet, vilket väl tydligast visade sig i kapprustningen.
      Visst, man måste väga in krigets förödelse, men då måste man samtidigt väga in uteblivna lågkonjunkturer. Inte helt glasklart kanske, men ändå en indikation.

      Idag ser det nog ändå ut som om marknadsekonomin är effektivast också vad gäller att producera demokrati.
      Nu håller dock globalismen på att, som det ser ut, försöka avskaffa demokratin och manuellt arbete håller på att ersättas av maskiner och AI.

      Vad jag förstår så kommer teknikskiftet att på sikt underminera marknaden, både vad gäller produktion och konsumtion och då duger inte kapitalismen längre, så kanske kommer din fetstilta avslutning att bli högaktuell i framtiden. Delen med demokratiska massrörelser är jag säker på kommer att bli det. Om framtiden blir socialistisk är jag dock mindre säker på, men det kommer förhoppningsvis dom demokratiska massrörelserna att avgöra.

 8. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  2 oktober, 2018 at 17:33

  Den här artikeln av Lenin borde alla läsa som anklagar honom för att vara en diktator, och för att kritiserar honom,
  https://marxistarkiv.se/klassiker/lenin/1906/frihet_att_kritisera.pdf

  • Anders Åberg
   2 oktober, 2018 at 18:40

   Detta skrevs dock mer än tio år innan inbördeskriget och den utländska interventionen. Verkligheten själv får det nästan att låta aningslöst och naivt.
   Lenins goda avsikter tvivlar iallafall inte jag på, men som sagt, kapitalismen var för stark och Ryssland var för efterblivet.

   • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
    2 oktober, 2018 at 20:14

    Anders Å, tror du på att det nuvarande borgerliga kapitalistiska ekonomiska (liberalism och nyliberalism) kan förändra arbetarklassens villkor, att ‘överhögheten’ är så hyggliga att de ger oss demokrati på arbetsplatsen? Du nämnde att vi behöver ett nytt ekonomiskt system – vad skulle det vara? Jag tror att du söker en sorts kombinerad socialistiskt/kapitalistiskt ekonomiskt system (rätta mig om jag har fel). Men skulle det verkligen fungera när kapitalismens ideologi går ut på girighet och att exploatera människor – kapitalismen är ju i stort sätt det motsatta till socialismen?
    Det fungerade kanske efter kriget och fram till 2000-talet, vi hade skogen, gruvorna i norr, pappersfabriker, industrier, etc. Men idag fungerar inte det. Visst, vi utnyttjar lika mycket ur skogen och gruvorna som vi gjorde förut – men de anställda har halverats på grund av diverse orsaker, t ex tekniken. Förut kunde det var tjugo trettio man som kunde hugga en skog men idag kan en ensam man skrövla en lika stor skog på några timmar. Tänk om vi hellre delade upp denna ensamma mannens arbetstid till sex timmar och anställde en ytterligare man till. och körde sammanlagt i tolv timmar.
    Nu arbetar den här ensamma skogsmaskinsföraren övertid, kanske också om helgerna – när det sedan finns de som är arbetslösa. Fördelningen är helt tokig, både i tid och löner. Men den som klagar eller kritiserar står ofta utan jobb. Och detta är den borgerliga demokratin.
    Socialdemokraterna (VP) har varit med om nedmonteringen av dom sociala skydden som de var med om och slog för på 50- och 60-talet. Socialdemokraterna styr ett kapitalistiskt system där kapitalet oftast får alla förmånerna.
    De har dessutom gjort det möjligt för kapitalet att flytta ut industrier, banker, taxitjänster (ringer du efter taxi så svarar en i Baltikum), etc.
    Så socialdemokraterna har blivit ett borgerligt nyliberalt parti som endast tar hänsyn till kapitalet – inte till arbetarna. I valet för ett par veckor sedan pratade varken S eller V om löner, utan de pratade endast om att skapa nya arbeten. (V pratade om att höja kvinnolönerna men det är inte detsamma som att höja allas löner.)

    Inte ens strejkrätten kom på tal. Och det är mycket dåligt resultat. Jag vill ha partier som utmanar kapitalet – och inte som sitter ner och samarbetar med dom!

    • Anders Åberg
     3 oktober, 2018 at 11:45

     Arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk!
     Gammal sanning som förtjänar att återupprepas.
     Liberalismen kommer bara att förändra villkoren till det sämre, det ser vi mitt framför näsan varje dag.

     Socialismen har dock misslyckats. Vi kan inte sopa det under mattan Kerstin.
     Hur en hållbar teori som väger in alla utmaningar med teknikskifte och ev. klimatkollaps ser ut vet jag inte. Kanske är det socialismen trots allt, eller någon ny variant av den.

     Jag tror att vi gör klokt i att släppa låsningarna till det tidiga nittonhundratalets teorier och göra som kapitalisterna, skapa oss en tankesmedja. Ett inverterat Timbro, där vi utan partilojaliteter diskuterar hur en framtid med ”breddad demokrati” skall se ut.

     • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
      3 oktober, 2018 at 13:36

      Ja viss, arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk. Det är därför som jag – som är arbetarklass – organiserar mig.
      Har verkligen socialismen misslyckats? Jag tror inte det.
      Det var perioder, särskilt strax efter andra världskriget, som produktionen i Sovjetunionen var ännu sämre än den var i slutet av 1980-talet, men inte kollapsade Sovjetunionen för det. Kapitalistiska samhällen kollapsar då och då – senast 2008 – men inte förändrar kollapsen det kapitalistiska ekonomiska systemet till ett socialistiskt.
      Det var en ren kupp, iscensatt av Jeltsin och hans män. Det var dessa som organiserade sig i en grupp som hade som endast ett mål – att störta socialismen i Sovjetunionen, Gruppen leddes av Saharaov, dåvarande Leningrads borgmästare (vars namn jag för tillfälligt inte minns, men hans dotter ställde upp i årets ryska presidentval) och en hel del andra.
      Men det är klart att den sovjetiska ekonomin var i en dålig kondition under 1980-talet på grund av den världsomfattande oljekrisen, afghanistan-kriget, Star Wars, etc. Men om detta ligger till grund för att Sovjetunionens – realsocialismen – ‘kollapsade’ finns det delade meningar om.

      • Anders Åberg
       3 oktober, 2018 at 16:32

       Kupper lyckas när det finns materiella förutsättningar för dom att göra det och det fanns i Sovjetunionen.

       • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
        3 oktober, 2018 at 18:07

        Så varför var det inte fler kupper i s k bananrepubliker (än det var)? Sannolikt för att regeringarna stöddes av en stark kapitalistisk makt i landet eller utomlands,
        https://sv.wikipedia.org/wiki/Bananrepublik

     • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
      3 oktober, 2018 at 13:39

      Denna grupp hette Inter-regional Deputies Group.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-regional_Deputies_Group

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.