1 search results for "israel bör uteslutas ur fn?"

Inget FN-mandat för svenska trupper i Irak!

Detta är ett inlägg av Mike Powers, IrakSolidaritet, vid de nordiska fredssamtalen i Degerfors 16 augusti 2015. Mike har i flera år varit ordförande i föreningen IrakSolidaritet och har stor kunskap om Irak. Artikeln. Sverige har gått med i den så kallade internationella koalitionen i Irak. (I riksdagsdebatten framkom att Sverige anslöt sig till koalitionen…