Drömstället – Dagens bild

Torp, Haninge

Jag är ofta ute promenerar, dessa hus hittade jag för några år sedan när jag var på väg från Tyresta by till Dalarö-
vägen nere vid Gålö. Det handlar om två torp och det enda jag vet om dessa är att de är byggda på 1800-talet eller tidigare. I vart fall om man utgår ifrån åldern på sidobyggnaderna.

Ett lämpligt ställe för den som vill ha lugn och ro, närmaste trafikerade asfaltsbelagda väg är närmare två kilometer bort så därifrån hörs ingenting. Det enda som rimligen kan höras är när bonden plöjer åkrarna. Något kommunalt vatten och avlopp finns knappast, så det vill till att ha egen brunn och dessutom en nedgrävd avloppstank. Nackdelen för övrigt är säkerligen priset, det rör sig om två bostadshus 35-40 minuter från Stockholms city med egen bil.

Ett typiskt ställe där undertecknad skulle kunna stå med en piassavakvast på farstubron och mumla – Hä gott mä kaffe…

it , , , , , , , ,

  2 comments for “Drömstället – Dagens bild

  1. MIcke F
    15 augusti, 2010 at 18:49

    Småmysigt ställe, inga grannar?

    • 15 augusti, 2010 at 18:49

      Närmaste är flera hundra meter bort..

Comments are closed.