Anders

Leve den demokratiska kampen mot Mursi i Egypten!

Mitt senaste blogginlägg om Egypten 30 januari avslutades med ”Konklusion: Muslimska Brödraskapet (MB) är en politiskt och religiös konservativ, icke-demokratisk organisation med Mursi som främste talesman. Den vill införa hårdare sharia-lagar i Egypten, privatisera ekonomin, samarbeta med USA och Israels ledning och stödja kampen mot sekulära stater och religionsfrihet bl.a. genom bidrag till stridande religiösa…

NSA spionerar på EU-kontor (terrorister?) och EU-länder hjälper USA spionera – Vem vinner på det?

Der Spiegel, den stora tyska tidningen, skriver att EU var ett av målen för USA:s omfattande övervakningsprogram. Der Spiegel säger sig ha fått dokument som bevisar intrången enligt Svenska Dagbladet 29/6. Ett hemlighetsstämplat dokument från 2010, som Edward Snowden hjälpt till att få fram, visar enligt tidningen hur USA:s säkerhetsmyndighet NSA har avlyssnat samtal, telefoner…

Edward Snowdens samvete – av föregångaren William Blum

Detta är en mycket intressant artikel om en slags föregångare till Edward Snowden, en f.d. anställd i USA:s förvaltning, en man som hade samvete och är en anhägnare till demokrati, frihet och nationell självständighet – dvs. uppenbarligen en mycket sällsynt fågel inom USA:s statsförvaltning. Författare är William C Blum, vars faktarika böcker är grundläggande för…

Tobak, ohälsa och kapitalism

Jag nämnde i ett inlägg för c:a 10 dagar sedan att Sveriges regering går emot EU:s förslag om ökad storlek på varningstexten på cigarettpaket och tobaksförpackningar. Denna avvisande hållning motiveras bland annat med att tobaksbolagens ”märke” då syns mindre/sämre. Detta innebär att regeringen sätter tobaksbolagens vintsintressen före hänsyn till folkhälsan. Snart meddelade EU att man…

Upprop till stöd för Edward Snowden – gör som Oliver Stone, Noam Chomsky (och jag) – skriv på!

Bäste president Correa, Vi (Oliver Stone, Noam Chomsky, Tom Hayden m.fl.) skriver 16/7 för att uppmana Er att ge politisk asyl till visselblåsare (whistle-blower) Edward Snowden. Snowdens avslöjanden har redan gjort mycket för att avslöja den alarmerande omfattningen av den amerikanska regeringens spioneri på sina egna medborgare och på människor runt om i världen. De…

Är diagnosen ADHD validerad som ett funktionshinder? – Debattinlägg om ADHD

Som gästbloggare kan jag idag välkomna min läkarkollega Leif Elinder som är barnläkare i Uppsala med intresse för miljö, mänskliga rättigheter och öppenhet inom forskning. Han har tidigare publicerat inlägg om att leva under drönare, ett och om att döda barn om om Guantanamo-fångarna loss – till Sverige”, om Amnesty, om fängelseförhållanden och mänskliga rättigheter…

Förslaget till ny hälso- och sjukvårdslag missar målet?

DN Debatt ”Idag har Patientmaktsutredningen lämnat sitt ­slutbetänkande till socialministern. Utredningen föreslår en ny hälso- och sjukvårdslagstiftning, minskade skillnader i vården mellan landstingen och ett ökat fokus på genus och socioekonomiska faktorer, skriver utredaren Johan Assarsson.”Här bara några snabba synpunkter. Förslaget kan ses som en indirekt kritik av förändringar som skett inom hälso- och sjukvården…

Tala sanning om Sveriges insatser i Afghanistan!

Jag publicerade här både 14 maj och 16 maj pressmeddelanden från Föreningen Afghanistansolidaritet där jag är medlem. Denna gång kan jag och andra publicera ett nytt pressmeddelande som jag liksom tidigare fått från Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i föreningen Afghanistansoldaritet. Det är underskrivet av bland andra riksdagsledamöter från fyra partier, en f.d. talman i Riksdagen och…