Varför läckte SÄPO Transportstyrelsen?

Skandalen i regeringens hantering av skandalen i Transportstyrelsen har nått ut internationellt. Financial Times skriver under rubriken ”Sweden grapples with huge leak of confidential information” att ”What happened in the transport agency is a disaster. It is extremely serious. It has exposed both Sweden and Swedish citizens to risks,” Mr Lofven said on Monday in a press conference with the head of Sweden’s security services and the supreme commander of the armed forces. The scandal could threaten the jobs of several ministers in the centre-left coalition and the government itself. Opposition parties have said they could ask for a no-confidence motion to be debated in parliament. Mr Lofven admitted he had known of the scandal since January, while the interior and defence ministers learned of it 18 months ago.”

Stefan Löfven untitled

Financial Times. Tidningen slår upp ett uttalande av Jimmie Åkesson, leader of the Sweden Democrats Party ”The government has known about the leaks for nearly two years. We demand they take responsibility”

Skandalen visar på grav inkompetens hos regeringen – och ifrågasätter även SÄPO:s kompetens och agenda.
Varför har inte SÄPO reagerat tidigare? SÄPO bör ha känt till detta sedan länge, och borde direkt ha kontaktat regeringen utan att läcka till media.

Transportstyrelsen

Detta diskuteras i en artikel på Newsvoice av Annika Möllström Varför läckte SÄPO Transportstyrelsens FUP? (FUP lär betyda Förundersökningsprotokoll)

Hon skriver bland annat ”För den som är van vid att analysera mediehändelser så väcker läckan fler frågor än den besvarar.
Att läcka FUP:en innebär att Regeringen försvagas betydligt. Det förstår alla. Säpo som normalt sett håller en mycket hög sekretess i alla ärenden har dock valt att i just detta fall släppa hela FUP:en till en journalist.
Genom läckan har man även låtit allmänheten förstå att alla våra system legat öppna för främmande makt, och att vi därmed saknar skydd. Vem ska då hjälpa oss – nu när nöden är som störst?”

”Säpo:s läcka måste sättas i ett sammanhang. Aktionerna för att driva in Sverige slutgiltigt i NATO:s hägn har pågått i många år.
För Säpo är USA och NATO allierade. Alla Säpo:s analyser i media har den utgångspunkten. Även när CIA och NATO uppenbart angriper svenska medborgare på svensk mark så reagerar inte ens säkerhetspolisen och de visar inget intresse för att stoppa det.
Regeringen är dock inte lika övertygad om att NATO är ett alternativ. Det finns flera ministrar som har uttalat sig negativt om NATO. Att försvaga regeringen öppnar upp för alliansen, och de är pålitliga vänner av NATO.”

SÄPO sapo-logo_2015_sv

Detta förefaller i nuläget vara en rimlig tolkning. SÄPO, en del av ”Den djupa staten” i Sverige, har agerat, kanske inspirerat av USA:s opålitliga säkerhetstjänst. Följden av skandalen är en svagare regering, en starkare opposition som vill att Sverige blir medlem i NATO.

Det finns enligt min mening all anledning att vara skeptisk mot SÄPO med dess okritiska uppslutning kring USA/NATO:s bedömningar av världsbild. Läs t.ex. detta:
Vad vet SÄPO om demokrati och terrorism? och
Efter SÄPO:s rapport – Läs OCKSÅ Sputniknews och Russia Today!

  20 comments for “Varför läckte SÄPO Transportstyrelsen?

 1. Outsourcar man så läcker det!
  25 juli, 2017 at 16:24

  Det dröjer inte länge till innan Fejk Stream Media börjar anklaga Ryssland för läckan. Vodoodarski till verket!

 2. Ola Inghe
  25 juli, 2017 at 17:19

  Vad är det för SÄPO-läcka det talas om? Handlingarna med förhör osv. har ju kommit ut därför att journalister begärt ut förundersökningen med stöd av offentlighetsprincipen, vilket SÄPO beviljat, med en hel del strykningar. Denna affär blev offentlig i och med domen, eller snarare föreläggandet, om dagsböter mot tidigare avsatte GD:n Maria Ågren. Att hemlighålla domar i brottmål kan göras i undantagsfall, men är det en möjlighet som ska tillämpas brett? Det tycker inte jag.

  • 25 juli, 2017 at 18:30

   Jag är inte tillräckligt insatt för att förklarar artikelförfattarens bedömning. Ska söka ta reda på, men kanske först i morgon.

 3. 25 juli, 2017 at 20:10

  Om man vill ha in Sverige i NATO är väl Hultqvist med sin krypande taktik en nyttigare dräng än öppna NATO-förespråkare i Alliansen?

  • 25 juli, 2017 at 20:58

   Ja, i nuvarande opinionsläge är det nog så.

  • arbetarklass
   25 juli, 2017 at 21:24

   Jag håller med dig där. En smygande strategi för att få med Sverige i NATO håller effektivt undan konfrontationen som annars kan bli besvärlig att övervinna. Jag gillar inte socialdemokraterna längre därför de gått från ett proletärt vänsterparti till ett allmänborgerligt socialliberalt medelklassparti. Socialdemokraterna har sedan 1980-talet med M Thatcher m.fl. blivit smygliberaler som dessvärre hittills haft en förtrollande kontroll av arbetarklassen genom lo-facken osv. men med Sverigedemokraternas framryckningar bland arbetarklassen verkar nu förtrollningen vara bruten. Ett företag kan inte leva på ett gammalt inarbetat gott varumärke hur länge som helst. Förr eller senare måste man leva upp till det också annars blir det snart värdelöst.

 4. 25 juli, 2017 at 20:10

  Varför går inte SÄPO direkt till regeringen då det vet något och informerar så att åtgärder direkt kan vidtas? Eller gjord det så? När fick SÄPO reda på något? Vad gjorde SÄPO då? Hur blev det offentligt, detaljer?

  Man undrar

  • Ola Inghe
   25 juli, 2017 at 22:45

   Anders, du ställer en massa frågor som faktiskt har klargjorts en hel del de sista dagarna. Vill du börja läsa på någonstans, varför inte börja just med det s.k. ”läckta” förundersökningsprotokollet; det ger en hel del svar: http://files.bakom-kulisserna.webnode.se/200001200-e5ac1e6a64/transportstyrelsen-2017-16343-2.pdf

   • 26 juli, 2017 at 06:54

    Tack Ola: Detta var mest utdrag ur en artikel på Newsvoice, men jag tillstår att jag inte varit väl insatt i detaljer.
    Jag har börjat med att söka på ordet ”regering” i det 250 sidor långa dokumentet. Finns nämnt på ett tiotal ställen, men jag hittar vid en första genomgång information om att SÄPO kontaktat regeringen. Inga direkta nyheter i dokumentet, som troligen flera läst.
    Din viktiga källa informerar bl.a.:
    – Bakgrund till förundersökningen. Under sommaren 2015 kom det till säkerhetspolisens kännedom att
    Transportstyrelsen under 2015 påbörjat två outsourcingprojekt.
    – 160126: Mot bakgrund av ovanstående beslutade Säkerhetspolisen att genomföra en tillsyn av Transportstyrelsens säkerhetsskydd. Inom ramen för tillsynen framkom uppgifter som gjorde att det fanns anledning att anta att hemliga uppgifter kan ha röjts i strid mot svensk lag. Åklagaren beslutade därför att inleda en förundersökning den 26
    januari 2016, gällande vårdslöshet med hemlig uppgift (BrB 19:9). Förundersökningen har främst koncentrerats till outsourcingen av !Tdriften
    till IBM Svenska AB med underleverantörer utomlands
    – juni 2015 säkerhetsskyddschefen på Transportstyrelsen inrapporterar avvikelse från säkerhetsskyddsavtal TSA 2015-54 !t-drift resp TSA 2015-53 Stordatormigrering till
    tillsynsmyndigheten säkerhetspolisen (TSR 2015-41 ). Uppläst och godkänt 2015-06-18
    -160327, SÄPO dokument, sid 130 ”Vad anser du om avstegen? Jens anser att avstegen är ett resultat av att Transportstyrelsen inte gjorde
    en ordentlig säkerhetsskyddad upphandling från början. Det gjordes ingen riskanalys som beskrev vad det hela innebar. Formuleringen i avstegen är fascinerande, då man ordagrant skrivit att man gjort avsteg från säkerhetsskyddslagen. Jens är inte jurist, men vad han vet är det endast regeringen som kan göra avsteg från
    säkerhetsskyddslagen. Det har Jens också påtalat när han såg hur avstegen utformades. Anser du att Transporstyrelsen vidtagit nödvändiga åtgärder för
    säkerhetsskyddet i samband med outsourcingen av !T-miljön? Nej, det hade behövts mer arbete mycket tidigare. Det som gjorts nu kan
    beskrivas som att de fårsökt släcka något som brinner, samtidigt som det
    rullar.”

    -SÄPO mars 2017, intervju med GD Maria Ågren ”Har du informerat regeringen? Efter samtalet med Säpo i februari har Maria pratat med tjänstemän på
    departementet. Hon har berättat där hur Transportstyrelsen arbetat med outsourcingen och situationen och driftöverlämnanden och vilka avvägningar hon har gjort. Hon har även informerat om att hon beslutat om avsteg. Hon fick ingen direkt reaktion. Tjänstemännen lyssnade bara och kom inte med några direktiv eller annat. Maria informerade dem att
    hennes bedömning var att det viktigaste var att Transportstyrelsen kunde
    fullfölja leveransen.I4”

  • Durkslag, made in NATO (Nord Atlantisk Terror Organisation)
   26 juli, 2017 at 08:00

   Det läcker som en durkslag. Nyliberalismens välsignelser äro oändliga. Outsourca hela skiten och politikerkåren vet jag, så kan vi transporteras billigt i en moln.

   SÄPO kanske följer FBIs exempel i samband med data läckan från Demokratiska partiet, som tack vare Fejk Stream Media simsalabim konster blivit till ”hack” hysteri i USA.

   http://www.globalresearch.ca/was-the-russian-hack-an-inside-job-intelligence-vets-challenge-the-forensic-evidence/5600944

 5. Andersson
  25 juli, 2017 at 20:20

  Det hela verkar framstressat och dumt. Någon besparing för staten kan det knappats vara tal om eftersom tjeckerna inte betalar skatt i Sverige. Är outsourcingen del i någon idiotisk motköpsaffär för att Tjeckien skulle förlänga hyresavtalet med JAS Gripen?

 6. 26 juli, 2017 at 01:05

  Tack. En mycket intressant aspekt på hela affären. En stor kastrull ångande het potatis i knäet på den sittande regeringen.. och bak hela spektaklet NATO’s små tennsoldater.. Älskande och hoppandes att få glida ner i en smältdegel och bli hjältar. Känna sig borta hemma och kämpa mot något de redan har.

  SÄPO som charlataner.. De har verkligen fyllt ut kostymen.

 7. arbetarklass
  26 juli, 2017 at 02:45

  Transportstyrelsens utförsäljning av sin IT-verksamhet till privata intressen utanför nationen hade tydligen sin uppgift för att spara pengar men vad ska man då tycka om en socialistregering som då måste avskeda massa personal som säkert är mycket duktiga? Det stämmer ganska dåligt med Kerstins förslag om gemensamt ägande som skulle lösa problemen på annat sätt än att avskeda personal.

  Ett annat suspekt förhållande är att regeringen samtidigt går ut med budskapet ”det går så bra för Sverige” men varför måste man då sälja ut så pass känslig verksamhet bara för att spara pengar?

  Det är precis som det skulle finnas ett stort slukhål där arbetarnas inbetalade skattemedel bara försvinner istället för att fördelas tillbaka till dem själva och deras behov till exempel på ålderns höst. Höga skatter in sedan spara, spara, spara på utgifterna. Det är nåt som inte stämmer här.

  • Нешко
   26 juli, 2017 at 09:39

   Min 20-åriga erfarenhet och analys av beslut om (IT-)outsourcing bottnar i följande:
   Icke kompetenta (IT-)chefer anställs.
   Första steget är att man vid rekryteringen lägger vikt på allt annat än den nödvändiga (tekniska) kompetensen. Det är också så att ledningen redan har bestämts sig för outsourcingen. I en del inte så försumbara fall handlar det om politisk ställning där outsourcing är en del i en större bild där privatiseringen är den heliga graalen samt egna privata intressen + korruption.
   Den inkompetenta personen förstår inte (IT-)verksamheten och är rädd för att fatta några beslut. Det ”trygga” alternativet är då att lägga ut så mycket som möjligt för att:
   1. kunna lägga skulden på andra om (när) uppstår (uppdagas) problem
   2. skippa den interna kritiken av kompetent personal (sådan vanligtvis brukar försvinna relativt snabbt ändå) samtidigt som de externa organisationen håller tyst både för att inte förlora kunden samtidigt som den oftast gynnas av att beställaren är inkompetent

   Kuriosa: För några månaders sedan efter två anställningsintervjuer för en strategisk IT-tjänst på ett ställe (offentlig sektor) som de senaste åren figurerat i media med en hel del allvarliga IT-problem och stora ekonomiska kostnader fick jag besked om att de valt någon annan. Inget konstigt med det om det inte varit för motiveringen: Jag bedömdes som överkvalificerad för tjänsten.

 8. arbetarklass
  26 juli, 2017 at 16:37

  Det här är mycket bra gjort av Vänsterpartiet och nu visar Sjöstedt att partiet både står till vänster och har handlingskraft :-)

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sjostedt-v-vi-overvager-att-ku-anmala-den-tidigare-regeringen

 9. arbetarklass
  27 juli, 2017 at 00:16

  Det ser nu ut som om Vänsterns Sjöstedt går med regeringen med förhoppningen ”Rädda Ygeman och Hultqvist”. Vänsterns tidigare löfte om att aldrig stjälpa Socialdemokraterna gäller tydligen fortfarande och då även i sakfrågor som att privatisera statens verksamhet. Vad jag förstår var orsaken besparingsåtgärder och initiativet togs redan av förra Alliansregeringen som hade privatiseringar på sin agenda. Därför måste skugga falla även över dem inför misstaget som nu skett. Jag tycker demokratin blir satt ur spel när både regering och opposition agerar samfällt. Vad som inte framgått är Sverigedemokraternas tidigare hållning då frågan om privatisering av IT-sektionens skötsel blev aktuell 2014 några månader före riksdagsvalet.

 10. 27 juli, 2017 at 11:51

  Efter regeringens presskonferens idag:
  Det kunde man ge sig katten på – amerikanarna måste ha lagt in sitt veto mot att kicka Hultqvist

  • Helal
   27 juli, 2017 at 22:07

   Mycket sannolikt…

   Men vilket land handlar outsourcingen om? Säkert inte USA. En del svenska myndigheter redan köper tjänster från USA därav medborgarnas integritet äventyras..ingen verkar agera mot detta. Varför i just detta fall?
   Mycket väsen för Ingenting.

 11. arbetarklass
  27 juli, 2017 at 21:57

  Nu ser det ut som även Alliansen går med ”rädda Hultqvist kampanjen” när Socialdemokraterna själv gett Ygeman en ny uppgift som gruppledare som väl knappast kan likställas med ”att få sparken”?

  Om nu Alliansen verkligen varit i opposition borde man då inte försökt se till att regeringen avgår och att man själv övertar regeringsansvaret eller är det här ytterligare ett sätt att försöka hålla Sverigedemokraterna utanför regeringsansvaret?

 12. arbetarklass
  29 juli, 2017 at 09:13

  Det är inte utan jag tycker politiken är underlig när jag måste uppleva ministrar som misskött sin uppgift och schabblat bort mycket viktig förvaltning som rör rikets säkerhet straffas på ett sådant sätt som lika gärna kan betraktas som en belöning. Vad som händer för göteborgsdottern till den starke mannen i politiken där, Göran Johansson, har inte framgått än men någon rättegång blir det alldeles säkert inte. Snarare hellre ett minst lika välavlönat jobb i statens tjänst som regeringen ordnar. Anders Ygeman får gå tillbaka till riksdagen och politiken som gruppledare och som den här allvarliga fadäsen aldrig inträffat. Sen har vi då försvarsministern Peter Hultqvist (s) som övriga politiker (och media) gör allt för att han ska få vara kvar. Var finns reprimanden för misskötseln och schabblet?

  Jag tänker samtidig på en helt annan riksdagsledamot Kenth Ekeroth (sd) som efter en oklar incident i en krogkö där jag gissar på han blivit provocerad måste löpa gatlopp i media, blir åtalad, men nu friad tror jag (?) och måste avgå med svansen mellan benen och får vad jag vet ingenting. Har vart fall inte hört något om det.

  Här kan man verkligen ifrågasätta de etablerade politikernas prat om ”allas lika värde” när de själva tillförskansar sig allsköns förmåner när de rent demokratiskt skulle ha en reprimand och straffas samtidigt som de åsikter de ogillar utsätts för förföljelser långt över det rimliga för de misstag det gjort eller rent av inte gjort. Det är som man tycker demokratin har blivit en fars.

  Förresten, vad händer om arbetarklassen missköter sig kraftigt på jobbet? Varmt omhändertagande och rundhänta ekonomiska ersättningar som deras politiska företrädare? Nä, det kan vi nog bara drömma om, snarare blir det som Kenth Ekeroth, en spark i ändan och ut genom dörrn. Det kanske ändå finns något gemensamt trots högervridningen på den sistnämnda?

Comments are closed.