Skulderna galopperar i världen – vad göra?

Denna inledande text i viktigt ämne har jag fått översatt av en läsare och insänt som kommentar. Jag kompletterar med resten av texten från RT, och gör det till en rapport-artikel här. RT Artikeln är skriven av Darius Shahtahmasebi som är jurist och geopolitisk analytiker från Nya Zeeland.
Har förkortat artikeln något. Jag uppfattar att hans bedömning och oro är väl grundad. Mitt enkla förslag är att ersätta detta primitiva, odemokratiska, orättvisa och farliga ekonomiska system med en demokratisk socialism då jorden gemensamma tillgångar demokratisk kan användas för en rättvisare värld som kan planeras bort stor skuldsätttning, arbetslöshet och med mycket mindre miljöförstöring. Har gjort enkla beskrivningar av en sådan socialism i slutet av vissa artiklar. Är demokratisk socialism den amerikanska drömmen? Och det finns en stark opinion för sådan socialism i bland annat USA – se artikeln.

Sverige nämns inte i artikeln. Statsskulden har minskat – men inte andra skulder…

Skulder i Sverige 2

Artikeln.


Världen drunknar i skulder men ingen verkar kritisera själva systemet som är fundamentalt bristfälligt.
En man i skuld är en slav, sa den amerikanska essayisten Ralph Waldo Emerson en gång.
Man behöver inte ha en högskoleexamen i ekonomi för att berätta att vårt nuvarande finansiella system som behärskar hela världen inte är hållbart – och kommer att leda till en fruktansvärd krasch. .
Förra månaden, publicerade Washington-baserade Institute of International Finance sin senaste statistik. Den globala skulden hade nått 247.200 miljarder i slutet av mars i år, en ökning med 11,1 procent jämfört med förra året. Med andra ord, sedan början av året har den globala skulden ökat med 8 biljoner dollar på bara tre till fyra månader.
Enligt Institute of International Finance (IIF) inger takten i skuldökningen det första kvartalet oro. Man noterar att skuldkvaliteten har minskat också.

År 2016 var den globala skulden på 164 biljoner dollar, vilket motsvarade 225 procent av den globala BNP. Den globala skuld-BNP-kvoten överstiger idag 318 procent. Bara USA:s skuldsättning i förhållande till BNP överstiger idag 100 procent. Denna skuldkvot är 12 procentenheter högre än 2009, efter den globala finanskrisen. Vi är nu på nivåer som inte setts sedan 1980-talet och Internationella valutafonden (IMF) förväntar sig att denna uppåtgående trend ska fortsätta.
Skulder är big business och är faktiskt ganska lönsam – för vissa människor.
Skulder i världen
Saudiarabiens skuld borde inte överraska Detta är ett land som tvingats kidnappa några av sina rikaste medborgare och konfiskera tillgångar på 800 miljarder dollar. Kanske skulle det vara enklare att bara dra ut sin militär ut ur Jemen och låta den fattigaste arabiska nationen få andrum efter fyra år av krigsförbrytelser.
Enligt IMF år 2016 var länderna med de största skulderna, både offentliga och företagande, USA med över 48,1 biljoner dollar, Kina med över 25 biljoner dollar och Japan med över 18 biljoner dollar.
Avancerade ekonomier såg en skuldökning på 64,1 biljoner dollar mellan 2001 och 2016.
Allvarligt talat finns det en anledning att USA spenderar så mycket pengar på krig. Med ett så stort och ökande finanspolitiskt underskott måste USA få fram ännu mer pengar för att betala sina räkningar. Skulder i sig är en sak, men vi måste också beakta räntebetalningarna. Vissa uppskattningar tyder på att om dessa trender fortsätter så kan USA:s räntebetalningarna klättra upp till över en biljoner dollar före 2028. Det innebär att räntebetalningar skulle överträffa finansieringen för USA:s krigsmakt.

Verkligheten är att detta måste sluta i katastrof.

Kom ihåg nu, vi kommer att se en hel del diskussioner och litteratur om hur detta kan lösas. Kanske kommer man att höra rapporter om att USAs ekonomiska tillväxt fortfarande är stark och växer mycket. Men skulderna måste ned.

Oavsett om företagsmedia erkänner det eller inte, är måste hela världen förbereda sig för denna oundvikliga krasch. Är det ett slump att Ryssland och Kina har lagrat guld i åratal? Är det ett slump att Ryssland i juni sålde ut 47,4 miljarder dollar av de 96,1 miljarder dollar som landet hade i amerikanska statsobligationer? Även Kirgizistan, Indien och Turkiet har arbetat för att öka egna guldreserver.
Vad händer med USA:s skuld om USA förlorar den starkaste tillgången, nämligen det inflytande som amerikanska dollarn har över de globala finansmarknaderna?
US dollar en 4722653244_070ea3882c_b
Den amerikanska dollarn används i upp till 80 procent av valutafinansieringen av tillväxtekonomier. Ett sammanbrott för den amerikanska dollarn innebär ett sammanbrott för det globala finansiella systemet. Ingen verkar ha en realistisk plan för att få världen tillbaka på på rätt köl .
Och Donald Trumps handelskrig kommer säkert att slå tillbaka. På internationell nivå är handelskriget inget annat än självmord.
Om du tror att det finns resurser för att betala av dessa skulder ås lurar du dig själv.

intressant.se, , , , , , ,, , , ,, , , , , , ,

  52 comments for “Skulderna galopperar i världen – vad göra?

 1. 21 augusti, 2018 at 06:50

  Alla som hjälper till med ekonomisk allmänbildning är hjältar idag när det börjar gå upp för fler och fler hur fruktansvärt blåsta vi alla är av SYSTEMEN (och dem som driver dem).

 2. 21 augusti, 2018 at 07:03

  Med en pytteliten ändring av skattesystemet där systemet gav oss alla en morot i form av:
  skattefri övertid (exempelvis all lönearbetad tid efter 7 tim/ dag).
  Då skulle alla med normalarbetstid 8 tim/dag direkt få en timme skattefritt per dag. Utöver det skulle många bli intresserade av att arbeta några timmar extra i veckan för att kunna åstadkomma något för sig själv…börja lyfta sig själv ur skuld tex (även om hela lånecirkusen är en enda stor blåsning).
  Hur som helst skulle detta sätta igång mängder av energi hos människan och mängder av nu ekonomisk aktivitet skulle bli resultatet.
  Istället har dagens politiker hjälpt spelbolagen att göra oss till idioter som inte har någon annan möjlighet till eget kapital annat än att spela på allsköns olika spel, och hjälpt bankerna att skuldsätta oss med sina i låneögonblicket nytillverkade skulder (pengar) i datorerna.

  FÖr att få till detta krävs att vi tar tillbaka makten över våra skattepengar och därmed våra liv och levnadsmiljöer…ingen av gammelparierna kommer att ge oss detta. Vi behöver en kursändring i landet och nu kan vi ge oss själva detta om vi begriper lite bättre än vid förra valet.
  Alternativ finns:
  FOLKSTYRET – https://www.folkstyret.se
  ÄKTA DEMOKRATI – http://www.äktademokrati.se
  DIREKTDEMOKRATERNA – https://direktdemokraterna.se
  med sin idé om:
  FLYTANDE DEMOKRATI – https://direktdemokraterna.se/…/vad-ar-flytande-demokrati/
  Ny Sifo-undersökning:
  Mer än varannan svensk vill ha direktdemokrati
  http://gantrack.com/t/pm/1660549305694/

 3. Korp
  21 augusti, 2018 at 09:35

  Alla finanspolitiska vallar tycks ha brustit i USA.
  https://www.globalresearch.ca/gold-leaving-us-vaults-signs-of-upcoming-currency-war-and-armed-conflict/5637867

  Få människor tror att amerikanska statskassan har cirka 8 100 ton i officiella guldreserver lagrade i Fort Knox och andra platser.
  Den turkiska regeringen beslutade att återhämta alla sina guldreserver som för närvarande är inrymda i US Federal Reserve System (FRS). Sammantaget lagrade Turkiet 220 ton, värderat till 25,3 miljarder dollar i USA, som de återtagit den 19 april 2018. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan förklarar att internationella lån ska göras i guld istället för den amerikanska valutan. Ankara försöker minska beroendet av det amerikanska finanssystemet. Detta är ett dramatiskt drag som speglar en internationell trend.
  Venezuela hämtade hem sitt guld från USA under 2012 och 2014 hämtade också Nederländerna 122,5 ton guld som lagrades i amerikanska valv. Tyskland tog hem 300 ton guld från USA 2017. Det tog Berlin fyra år att slutföra överföringarna. Österrike och Belgien har granskat möjligheten att vidta liknande åtgärder.
  Federal Reserve har aldrig granskats helt och hållet. Trycket för en fullständig oberoende granskning av alla amerikanska guldreserver har alltid varit motstånd från regeringen och kongressen. Ingen vet om guldet verkligen är där. Det är klokare att ta med ditt guld hem när man ännu kan
  Det guld som USA hävdar att de har är av låg renhet och överensstämmer inte med internationella industristandarder. Även om USA har den mängd guld som det påstår, skulle det mesta inte vara acceptabelt för handel på den internationella marknaden.
  Samtidigt som andra länder drar sitt guld ut ur FRS-bankerna, ökar Ryssland och Kina sina egna reserver, skapar gulduppbackade valutor för sig själva och därmed flyttar de världen bort från dollarns dominans.

  • Korp
   21 augusti, 2018 at 13:43

   Pappersguld kontra fysiskt guld..
   Ryssland och Kina har byggt upp stora reserver av fysiskt guld genom att köpa stora mängder ädelmetall till betydligt låga priser. I maj ökade Rysslands guldreserver till 1 909 ton. Kina ligger emellertid inte långt bakom, med ett rapporterat 1 843 ton fysiskt guld som hålls i sina nationella reserver.
   Består den svenska Riksbankens guldreserv av pappersguld?
   Den svenska guldreserven kan helt eller delvis bestå av pappersguld. Eftersom Riksbanken inte låter någon utomstående inspektera guldreserven väcker detta frågan om det faktiskt finns någon fysisk guldreserv alls längre, eller om den sålts och bytts ut mot papper, eller snarare siffror i en databas, som innebär löften om att få guld.
   https://www.libertysilver.se/kc/news?id=212

  • Wikström
   21 augusti, 2018 at 14:05

   Intressant det där om det du säger att USA’s guld har låg renhet. Det gällande är väl en renhet på 99,9% så hur har det blivit så här?

 4. Korp
  21 augusti, 2018 at 10:45

  Kan det vara så att de senaste årens återhämtning av ekonomin i själva verket är manipulerad och att detta nu har nått vägs ände? En återhämtning som enbart bygger på stimulanser i form av rekordlåga räntor parade med penningtryckande i form av kvantitativa lättnader (QE).
  Dessa öppna kreditkranar har gett ytterligare föda åt den övergödda finansbranschen. Givetvis kan inte låtsaspengar från centralbankerna hålla uppe ekonomin för evigt – annat än en låtsas ekonomi förstås.
  Detta leder till inflation eller i värsta fall hyperinflation när förtroendet för valutan försvinner. https://www.libertysilver.se/

  Cheviot Asset Managements Ned Naylor-Leyland säger att ingen någonsin kommer att få tillbaka sitt guld ifrån Federal Reserve eller Bank of England, för då skulle världens banksystem krascha.
  Guldet centralbankerna i Europa påstår sig ha är i själva verket bara skuldebrev och att få tillbaka det skulle vara orealistiskt.

  • Wikström
   21 augusti, 2018 at 14:10

   Visst har det kommit rapporter om att t.ex. Tysklands guldreserv stegvis har skeppats tillbaka till Tyskland från USA.

 5. 21 augusti, 2018 at 14:46

  Jag föreställer mig att girigbuken naturligtvis vill korrumpera regeringar till att öppna upp sig för spekulation och belåning. EU:s och USA:s frihandelsunioner är ett ”race to the bottom”-verktyg som förhindrar att staterna beskattar tillbaka kapital för återköp av det som monopolkapitalet tagit kontroll över.

  Monopolkapitalet undviker beskattning genom att lokalisera sig där skatten är lägst inom frihandelsunioner. Krediterna som korrumperade regeringar tar är utställda på skattebetalarna, men eftersom detta bygger på korruption så är de omoraliska/olagliga. Skulden är givetvis en olaglig/omoralisk förslavning. När folken/statera inte kan betala tillbaka lånen så kräver utlånaren äganderätten över dessa staters och folks tillgångar, som i Grekland. Se filmen Debtocracy!

  Vägen ut ur slaveriet är att:

  1. Gå ur frihandelsunioner, för USA:s folk att deras stater går ur USA, för Sverige att gå ur EU innan vi hamnar i grekernas situation. En äkta vänster måste ställa sig i opposition till varje annat parti som är för EU-medlemskapet, samt driva frågan om utträde hårt, annars är det faktiskt inget trovärdigt vänsteralternativ.

  2. Beskatta försäljningar och vinster i Sverige, men skydda företagen samtidigt mot yttre konkurrens. investeringar i Sverige skall skyddas med en yttre tullmur mot länder med lägre kostnader för löner och skatter. Då kommer Sverige utgöra en marknad som lockar till långsiktiga trygga investeringar.

  3. Beskatta tillbaka monopolkapitalet successivt och progressivt så att staten kan återköpa och återuppbygga en statlig skola, vård, omsorg, kommunikationer och totalförsvar. Samtidigt ska vi låta bli annan verksamhet som kan vara privatägd av små och medelstora företag som konkurrerar med varandra på en fri marknad.

  (Jag anser att vi bör göra det i exakt den ordningen, INTE i någon annan ordning, eftersom jag tror att det kan leda till onödig kapitalflykt)

  Ungefär så tror jag att vi kan återskapa en sundare blandekonomi och en balanserad nivå av jämlikhet och klassvandringsmöjlighet som kan upplevas som rättvis för nästan precis alla människor, utom för girigbukar naturligtvis.

  Men även för girigbukarna blir det naturligtvis en annan typ av vinst, nämligen att varje land med ökad jämlikhet får en lägre mordfrekvens. Det är bra även för dem och deras nära och kära med denna trygghet. Den tryggheten kan komma tillbaka till Sverige om vi går ut ur EU.

  Naturligtvis måste vi skydda våra riktiga vänsterledare väl mot girigbukarna och deras hemliga organisationer, mot ministermord, men även mot alla andra saker som kriminella unioner/företag hittar på i världen, i land efter land, där folken har vaknat och valt in en riktig vänster i ledarskapet. Därför är det viktigt med ett starkt och tryggt totalförsvar med hög beredskap.

  Det finns hopp om ni röstar rätt i valet, men se verkligen till att ni röstar på ett parti som är byxat att leda Sverige!

  • 21 augusti, 2018 at 14:59

   Jag skulle vilja lägga till 0 till listan.

   0. För en lågskattepolitik och låglönepolitik under den period som vi fortfarande är med i unionen. Detta i syfte att locka in kapital ur unionen och samtidigt minska landets skulder under den perioden. Först när företagen inom landet är skyddade med tullmur från frihandeln bör kapitalet beskattas hårdare för att kunna bygga upp välfärden.

 6. 21 augusti, 2018 at 15:49

  Någons skuld är en annans tillgång. Man bör veta inte bara vem som har skulder, utan vem som äger dem. Dessutom kan det vara intressant att se vad skulden egentligen består av. Är det krediter i form av reda pengar, eller en bokföringspost/skuld utan någon verklig uppbackning (jämför bankernas bolån), Vidare är det intressant att veta vad lånen antas finansiera – produktiva investeringar eller konsumtion eller något annat?

 7. arbetarklass
  22 augusti, 2018 at 09:25

  Jag tror den galopperande skuldsättningen beror på ändrad inriktning från produktionssystem till konsumtionssystem därför idag är det snarare konsumtionen som bär upp marknaden snarare än produktionen som då mer styrs av konsumtionen. Ytterst tror jag det här beror på att det blivit mer självklart att konsumera än att producera. Kapitalismen blir allmänt accepterad. Inte minst bland arbetarklassen. Mänskligheten spottar numera inte ut företagare i strid ström utan snarare börjar det bli mer ont om dem och därför koncentreras ägandet. Men konsumtionsbehovet bara ökar för varje dag som går. Se hur det ser ut idag, har folk tid att umgås längre? Alla ideella föreningar vart tog de vägen? Men jag tror inte de är någon som styrt den här utvecklingen utan det är snarare en rent logisk dynamik. Idag är upprätthållande av konsumtionen ett villkor för i-länders nationella ekonomi. Fråga vilken politiker som helst om den saken. Det ekonomiska försvaret för Sveriges massinvandring bygger helt enkelt på ökad konsumtion. Att de här människorna ska komma i arbete är endast något som politikerna hoppas på. Ärligt talat är jag inte helt säker på att de ens förväntar sig det. I vart fall inte i någon avgörande utsträckning.

  • 22 augusti, 2018 at 10:38

   Ja, vi är indoktrinerade i bl.a. vikten att konsumera för att ge företagen större vinster, samtidigt som vi då gynnar en klimatkatastrof. Även om du är känd anhängare av kapitalismen så vill en betydande del av befolkningen i många länder vill ha socialism, och det gäller nog särskilt arbetarklassen. Är demokratisk socialism är den amerikanska drömmen

   • arbetarklass
    22 augusti, 2018 at 12:32

    Jag tror faktiskt arbetarklassen kan ha en förankring i kapitalismen. Jag ser det bara nu när Sverigedemokraterna i Halmstad fått sina valaffischer förstörda och istället producerat valaffischer gjutna i nästan tre ton tunga betongblock. Det märks direkt att Sverigedemokraternas folk är produktionens och industrins människor som har konstruktiva idéer och heller inte tummen mitt i handen. Forskare och akademiker är säkert duktiga inom sitt ämne men industriarbetarklassen är klart överlägsna med det dom kan.

    https://www.svt.se/nyheter/val2018/har-satts-sd-s-valaffischer-i-betong-pa-plats

    Påstående:
    Valet 2018 kommer bli det första valet i modern tid som inte avgörs av städernas borgarklass. Vänster så väl som höger sådan.

    • 22 augusti, 2018 at 14:29

     Javisst – utan (utsugning av) arbetarklass ingen kapitalism. Vi får alla från barnsben lära oss att detta är det självklart bästa. Din svaghet för SD delar du tyvärr med alltför många arbetare.

     • arbetarklass
      22 augusti, 2018 at 15:39

      ”Javisst – utan (utsugning av) arbetarklass ingen kapitalism.”

      Och heller inte någon socialism utan hjärntvätt, eller hur?

      Men vi kan väl vänta till valresultatet och analyserna hur olika samhällsgrupper röstat. Kan bli ganska spännande faktiskt. För min del tror jag klassperspektivet minskat till förmån för kön och urbanitet. För en stund sedan läste jag en ”analys” i Svt och med utgångspunkt för den har Sverigedemokraterna redan förlorat. Vi får se vem som verkligen blir förlorare. Försök lägga märke till ändrade attityder inom etablissemanget så här strax före valet. Jag ser det i så fall som ett tecken för omfattande förändringar.

      • 22 augusti, 2018 at 20:31

       Du skrev visst fel ”Inte någon kapitalism utan hjärntvätt, eller hur”? Varför stoltserar du med beteckningen ”Socialismen skall segra” i vissa sammanhang?

       • arbetarklass
        22 augusti, 2018 at 21:13

        SVT Public Service påpekar ständigt man ska göra deras ”Valkompass”. Jag har gjort den några gånger och skrivit lite olika men ändå blir förstahandsvalet Socialdemokraterna. Vid ett av tillfällen skrev jag så Sverigedemokratiska åsikter jag bara kunde men ändå föll valet på Socialdemokraterna. Lite märkligt tycker jag nog.

        På din fråga. Mina politiska åsikter formas närmast av miljön och den kan upplevas väldigt olika. Det som gällde förut måste inte gälla idag. Samhället är dynamiskt och förutsättningar ändras hela tiden. Med det som bakgrund är det inte så konstigt om människor förnyar sina politiska åsikter. Jag tror det är betydligt vanligare än de som behåller samma politiska åsikter genom hela livet. Var det inte någon politisk potentat som påstod att den som inte är röd i ungdomen har inget hjärta och den som inte är blå på äldre dagar har ingen hjärna?

        • 22 augusti, 2018 at 21:59

         Detta yttrande tillskrivs den utpräglat högerorienterade imperialistiske engelske premiärministern Winston Churchill.

         • arbetarklass
          23 augusti, 2018 at 13:45

          Jaha. Vladimir Putin gjorde ett liknande uttalande om Sovjetunionen och Ryssland av idag. Det gick i stil ungefär så här: ”Den som inte tar Sovjetunionen till sig har inget hjärta och den som vill ha Sovjetunionen tillbaka har ingen hjärna.”

          Har Putin möjligtvis inspirerats av Churchills tidigare uttalande?

          • 23 augusti, 2018 at 13:57

           Kanske har han sagt så. Vill gärna ha källan till uttalandet. Inspiration? Okänt förstås.

          • arbetarklass
           23 augusti, 2018 at 14:33

           Källa?
           Minns inte exakt vart jag läste det. Förmodligen på sajten Rysslands Röst. Men den kanalen finns tyvärr inte längre.

 8. Benny
  22 augusti, 2018 at 12:27

  Man kan bara konstatera att global gränsöverskridande kapitalism inte fungerar något vidare precis som kommunismen. Den globala kapitalismen kräver stora oligopol eller monopol vilket är en katastrof för den småskaliga kapitalismen som egentligen är navet den lokala ekonomin. Alltså får man samma strukturella problem som länder under kommunismen dvs stagnation och rovdrift av naturen.

  • arbetarklass
   22 augusti, 2018 at 13:17

   Opinionsinstitutet Novus redovisar en kraftig tillbakagång för Sverigedemokraterna i sin andra augustimätning.

   https://samnytt.se/kraftig-tillbakagang-for-sd/

   • Benny
    23 augusti, 2018 at 10:53

    Novus undersökningar ska man ta med en klackspark…De är endast till för medias propaganda! Bättre att studera YouGov som prickade in förra valet betydligt bättre. Där har SD tappat till ca 25% men det man ska studera närmare är de småpartier de inte redovisar. Där har övriga småpartier 4.8% men det intressanta är att av dessa småpartier redovisas 2% för FI i undersökningen. Eftersom MED inte lyckats samla något större stöd kan man gissa att av de övriga 4.8% så tillfaller kanske 4% AFS vilket även skulle spegla den uppslutning som Kasselstrand har på sina valmöten. Och här har vi nog förklaringen till varför SD tappat…Det är AFS som tagit väljare från SD. Tänk att det ska behövas utländska opinionsundersökningar fria från svensk statsmakt och media för att få någorlunda sanningsenliga data. Ni kan knappast förvänta er att SVT kommer att presentera YouGovs valprognos alls för den passar inte det förljugna etablissemangets agenda. Mycket märkligt med tanke på att YouGov lyckades bäst i förra valet att förutse valresultatet! Nå, som man bäddar får man ligga och det är svårt att förstå logiken i den självmordspolitik som 7-klövern bedrivit med en vansinnig invandringspolitik som lett till ett samhälle i accelererande förfall med no-go zoner i nästan varje stad m.m.

    • arbetarklass
     23 augusti, 2018 at 13:39

     När jag gick igenom SVT:s nyhetslöp för en stund sedan blev jag förvånad över alla bränder runt om i Sverige. Stora hyreshus utbrända som de vore i en krigszon, lastbilar som brinner och inte minst alla bilar som står lågor. Hur har det kunnat bli så här och hur ska det kunna gå att stoppa detta fullständiga vansinne?

     Privata säkerhetsbolag anlitas för att hålla vakt och skydda. Även sådana tjänster ökar BNP som politikerna kan skryta med men är det verkligen den sortens produktion som vi vill ha?

    • Anders Åberg
     23 augusti, 2018 at 14:57

     Benny.
     ”ett samhälle i accelererande förfall” och det skulle bero på invandringen!! Invandringen har sina problem, men inte fan får den hela samhället i förfall.
     Denna rent löjeväckande överfokusering på etnicitet gynnar enbart dom rikemän som sänkt sina egna skatter och plundrar vår privatiserade välfärd. Varken SD eller dom mer öppna fascisterna i AFS har något handlingsprogram för att reglera storkapitalet, så det enda som händer om dom får makt är att rasismen cementeras i vårt land och rikemännen slipper ta sitt ansvar.
     Bondfångeri är vad det är och globalisterna skrattar säkert gott åt dom dumskallar som tror att nationalisterna skall reglera storkapitalet och rädda välfärden.

 9. 23 augusti, 2018 at 16:01

  Var det inte skuldproblem (om det är ett problem, vilket kan diskuteras) den här diskussionen skulle handla om? Angående ”arbetarklassen” vill jag bara notera att jag kommer från den, med den bakgrunden kan jag hävda saker som medel-överklasssocialister inte kan hävda, och jag tror inte att arbetare är mer vässade i skallen än andra människor. En del är snarare som man sa förr ganska ”blåsta i roten”, intellektuellt lata och inpyrda med borgerligt tänkande.

  Men varför inte återgå till skuldfrågan? Vad består skulderna av, vad används lånen till, vem är långivare/låntagare etc? Vad är skillnaderna mellan offentliga och privata låntagare? Kan en alternativ penningpolitik lösa upp knutarna?

  • arbetarklass
   23 augusti, 2018 at 22:27

   Ställ dig frågan om ekvationen i ett konsumtionssamhälle (privat sådan såväl som offentlig) utan motsvarande produktion. Den går helt enkelt inte ihop och lösningen måste då bli skuldsättning. Men hur hållbar är en sådan ekonomi i längden tror du? Kapitalism kräver tillväxt (konsumtion) för att inte stagnera. Planekonomi kan vara en lösning men hur önskvärd?

   • 24 augusti, 2018 at 17:26

    Den här tråden handlar/antogs handla om skuldsättning/statsskuld. Jag kan diskutera planekonomi men inte här. Notera dock att planering och mänskliga samhällen hänger ihop, och att försöka klämma ihop diskussionen till klagomål om några få år under 1900-talet under förhållanden som inte är tillämpliga på Sverige idag inte kommer att få något stöd från mig.

 10. Benny
  23 augusti, 2018 at 16:46

  Bara ett torrt konstaterande: Yougov har de bästa prognoserna och att SD och ASF skördar framgångar är ju för att politikerna gått globalisternas ärenden i stället för Sveriges medborgares. Och jag är mycket medveten om att varken SD eller AFS har någon som helst plan att reglera storkapitalet för man vet att Sverige inte skulle ha någon som helst chans när de ekonomiska sanktionerna skulle börja bita som USA/EU direkt skulle införa. Stora länder som Ryssland, Kina etc klarar sanktionerna men Sverige som avskaffat sitt jordbruk, försvar och beredskap är ju helt chanslöst. Rasismen är redan cementerad i Sverige och jag kan även meddela att den till stor del också är importerad.

  • Anders Åberg
   23 augusti, 2018 at 19:49

   OK Benny, men du tycker att även du vill dra ditt strå till rasiststacken, eller?

   • Benny
    23 augusti, 2018 at 21:16

    Jag drar inga strån till rasiststacken men konstaterar bara att politikerna i 7-klövern har sig själva att skylla vad gäller SD:s framgångar! Hade S bara fört samma invandringspolitik som Ingvar Karlsson hade vi inte haft denna debatt öht!

  • arbetarklass
   23 augusti, 2018 at 22:36

   ”Kina etc klarar sanktionerna men Sverige som avskaffat sitt jordbruk, försvar och beredskap är ju helt chanslöst.”

   Exakt. Din klarsyn ser genast elefanten i rummet. De styrande för Sverige har sedan EU helt förlitat sig på stora gemensamma lösningar och internationalism. Det är bl.a. därför de ser med skräck på Sverigedemokraterna som inte riktigt är med på allt de hittills kämpat för. Ett av Sverigedemokraternas valspråk är ”förändring på riktigt” och det är inte helt osanning i det påståendet.

   • 24 augusti, 2018 at 07:24

    SD:s ekonomiska politik är tydligt ”No change”. Man sluter utrikespolitiskt upp bakom hetsen mot och lögnerna om Ryssland. ”Ingen förändring”. SD positiv till starkare Nato, även om SD inte att Sverige ska gå med. Dvs stöd till USA-imperialismen. ”Ingen förändring.”

    • arbetarklass
     24 augusti, 2018 at 11:02

     Socialdemokraterna har det redan i sin valpropaganda ”Fortsatt framåt”.
     Alltså samma spår som hittills och ingen förändring. Hur det kan vara så idiotiska och gå ut med ett sådant förlorande budskap förstår jag bara inte. Men så är socialister vare sig strateger eller pragmatiker. Socialdemokratierna har av tradition använt sig av reklambyråer. Alltså privata företags affärsmetoder. Köpa förtroende för pengar imponerar verkligen inte på mig.

     • 24 augusti, 2018 at 12:02

      Socialdemokraterna är inga socialister

 11. Gunnar Andersson
  23 augusti, 2018 at 19:45

  Det kan ju förhålla sig så att till varje skuld finns en tillgång som förräntar sig och som faktiskt är värd mera än skulden i sig. Ungefär som när en privatperson köpt ett hus mha lån. På ena sidan finns lånet och på andra sidan huset, tillgången. Inget konstigt med det.
  Egentligen borde socialister/kommunister koncentrera sig mer på ägandet än skatterna för att finansiera statens utgifter. LKAB är helstatligt och ger flera miljarder i vinst som går direkt in i statskassan. Sveaskog förvaltar vår gemensamma skog, 4 miljoner hektar, nästan ett halvt hektar per skalle.
  Allt som kommer från naturen borde ägas och förvaltas av oss gemensamt. Det ger säkra inkomster. Norge har oljefonder, vi kunde ha naturresursfonder som skulle ge säker avkastning. Bättre än skatter.
  I stället släpper staten ifrån sig mer och mer av sitt ägande. Skandal. Om det här fortsätter kommer vi att sluta som den där hunden i satirteckningen, som äter upp sin egen svans. Och den går bara att äta upp en gång.

  • 23 augusti, 2018 at 20:59

   Det var dansken Storm P som gjorde den där lilla serien med hunden. Jag hade med den på en bloggpost för länge sedan: https://bjornbrum.blogspot.com/2011/02/tre-teckningar-av-storm-p.html

   För övrigt äntligen ett vettigt inlägg här, tack Gunnar A. En skuld är en tillgång, och den kan faktiskt vara både/och för samma grupp. Ett land där statsskulden i stort sett ägs av dess medborgare, ex.vis som pensionsfonder, är inte lika giftig som om det är utrikes krafter som kontrollerar skulden. Exemplet Grekland lär oss att hanterbar statsskuld och egen valuta är guld värd när det blir kris – vilket alltså inte var möjligt för grekerna.

   Den egna valutan kan backas upp av landets tillgångar, och för Sveriges del handlar det bl.a. om naturtillgångar som malm och skogar. Staten kan skapa så mycket ‘pengar’ (konton) som behövs för att inga nyttiga och användbara tillgångar i landet skall tvingas ligga oanvända för att ”det fattas pengar”, och ur den synvinkeln behövs inga lån. Den offentliga sektorn blir sin egen bank och tar sig ur privatbankernas strupgrepp. Det här är snarare en maktfråga än en ekonomisk fråga.

   • arbetarklass
    23 augusti, 2018 at 22:48

    Vänstern lånar upp och högern betalar tillbaka (amorterar) så brukar det vara. Vår socialdemokratiske statsminister Göran Person synliggjorde på sin tid statens upplåning med det retoriska greppet ”Den som står i skuld är inte fri”. Det är ett politiskt uttalande jag inte kan glömma.

    • 24 augusti, 2018 at 07:25

     Och socialdemokraterna har amorterar ev en del av statsskulden de gångna 4 åren.

     • arbetarklass
      24 augusti, 2018 at 11:05

      Anledningen har du själv tidigare påpekat. Socialdemokraterna har under senare år dragits mot höger, eller kanske snarare mot mitten då väljarunderlaget förändrats i och med globaliseringen. Den genomsnittlige socialdemokratiske väljaren är inte längre industriarbetaren.

    • Gunnar Andersson
     24 augusti, 2018 at 09:32

     I så fall är det bättre att sätta sig i skuld för nyttiga saker, som infrastruktur, sjukhus, skolor, vetenskaplig utveckling, än att låna för att köpa JAS-plan.
     Det är som att jämföra med när Kal och Osbonn fått ut sina bidrag. Kal köpte en välfodrad överrock, Osbonn en skottsäker väst. Två dagar senare satt Kal på en parkbänk och åt en halv special grillad med möcke senap, medan Osbonn satt ihjälfrusen bredvid i sin skottsäkra väst.

     • arbetarklass
      24 augusti, 2018 at 11:11

      Vart ska Socialdemokraterna få pengar ifrån för att köpa det (omoderna) robotsystemet Patriot från USA i mångmiljardsklassen? Säj mig varför jag skulle blunda för att Sverigedemokraterna motsatt sig genomföra affären? För de har ett påstått nazistiskt förflutet kanske?

 12. Gunnar Andersson
  23 augusti, 2018 at 19:59
 13. Benny
  23 augusti, 2018 at 20:15

  Och visst är det så att invandrare från Mena-länder är klart överrepresenterade i brottsstatistiken på alla områden det visar all statistik. Jag tror att man gör alla en otjänst när man inte låtsas om verkligheten. Vi kritiserar ju medias lögner och undanhållande av sanningen på andra områden varför inte tala klarspråk om invandringen och dess problem också?

  • Anders Åberg
   23 augusti, 2018 at 21:04

   Tala klarspråk då Benny och hjälp inte rasisterna att förstora upp migrationen till den största valfrågan när den inte är det på långa vägar. Vi klarade nästan biståndsmålet om 1% av BNP trots den stora flyktingvågen 2015.

   Snacket om etnicitet är ett beställningsjobb från överheten som naturligtvis vill slippa undan ansvar för sitt plundrande av vårt land.
   ”en vansinnig invandringspolitik som lett till ett samhälle i accelererande förfall” är en ren lögn som enbart gynnar överheten och rasismens spridning i vårt land.

 14. arbetarklass
  24 augusti, 2018 at 11:25

  Anders,
  TV 4 som annars varit så kritisk till Sverigedemokraterna stoppar nu valfilm som somliga förmodligen skulle räkna som ”kommunistpropaganda”. Jag tror du redan nu kan försöka ställa in dig mot förändring. Det började som en liten snöboll i rullning och som nu har blivit ett jättestort klot nu bara rullar fram och inte går att stoppa. Jämför de senaste presidentvalen i USA. Alla de vinnande bygger på förändring eller ”change”. Den svenska modellen som den formats till går mot sitt slut. Går inte längre att demokratiskt försvara. Fråga dig gärna sedan vad det berodde på.

  • 24 augusti, 2018 at 14:46

   Du går kanske på reklamen. Föga ”change” i Löfven-regeringen. Trump fortsätter USA:s krigiska, hotfulla utrikespolitik och ökar de ekonomiska klyftorna genom skattereform som gynnar de rika. Bättre se till fakta än propagandaord.

 15. arbetarklass
  24 augusti, 2018 at 12:00

  Precis som jag trodde. Statsapparaten är infiltrerad av vänsteraktivister.

  https://twitter.com/finansinsp/status/1032552897735741440

  Jag känner en småföretagare. Han räknar gärna vänsterröster i antal offentliganställda. Ju större offentlig sektor desto starkare vänster menar han. Har han fel?

  • 24 augusti, 2018 at 13:00

   MSpekulationer av högertyp

 16. Korp
  24 augusti, 2018 at 17:31

  Intressant läsning om hur det ekonomiska systemet fungerar.
  https://www.vaken.se/mitt-sista-inlagg/

Comments are closed.