Shanghai- och G7-mötena pekar mot olika världar

Denna artikel ”The SCO and G7 Meetings Point to Different Worlds” som nu publicerats i NEO (New Eastern Outlook)NEO är skriven av den geopolitiske analytikern James O’Neill och har översatts av tandläkaren Martin O Gelin i Australien, som berikat bloggen med översättning av flera andra artiklar av James O’Neill.

Artikeln.

Två möten av stor geopolitisk betydelse ägde rum i helgen. De kunde inte ha varit mer olika i vare sig ton eller resultat. Vart och ett av dem var representativt för den grundläggande omställning som sker i världsordningen, och båda pekar mot en helt annan framtid.

Det första av dessa möten var G7 (eller G6 + 1, som några av deltagarna beskrev det) i Quebec, Kanada. Deltagarna utgjordes av politiska ledare för de sex största (mätt i BNP) av västs industrinationer och Japan. USAs president Donald Trump försökte inte dölja sitt grundläggande förakt för sina förmodade vänner och allierade. Han kom sent, gjorde lite eller ingenting av vikt, och lämnade tidigt. På planet på väg till ett möte i Singapore med Nordkoreas Kim Jong-Un, tog han avstånd från det gemensamma memorandum som de antas ha kommit överens om i Quebec och lade till några personliga och beska förolämpningar mot mötets värd, Kanadas premiärminister Trudeau.
Trump G7 QuebecFrån G7-mötet
Före ankomsten till mötet hade Trump släppt en verbal bomb och föreslagit att det var dags att bjuda in Ryssland, som uteslutits 2014, till gruppen igen. De europeiska G7-medlemmarna, möjligtvis med undantag för Italien, var allt annat än entusiastiska över Trumps oväntade förslag, som underförstått gick ut på att om de andra medlemmarna var så överens skulle Ryssland faktiskt åter ansluta sig till G7.
Det är en indikation på hur otroligt dålig kontakt med den geopolitiska verkligheten G7-politikerna faktiskt har.

Det ryska svaret var rakt på sak: ”Vi fokuserar på andra format.” Dessa ”andra format” är en rad multilaterala överenskommelser där Ryssland är en av nyckelaktörerna. De inkluderar bl a Brasilien, Indien, Kina och Sydafrika (BRICS), som står för mer än 40 procent av världens befolkning. 2018 låg tre av dem (Kina, Indien och Brasilien) enligt IMF bland 10 av världens största ekonomier. Det är kanske onödigt att tillägga att ingen av dessa är medlemmar i G7.
Chessboard
Den andra nyckelgruppen som är central för Rysslands ”andra format” är Eurasian Economic Union (EAEU), med Ryssland som ekonomiskt och politiskt viktigaste medlem. Ännu viktigare är att EAEU tecknat stora samarbetsavtal med det kinesiska initiativet Belt and Road Initiative (BRI). Den har också tecknat ett frihandelsavtal med Iran, som ska träda i kraft år 2020. Iran är en central nation i alla eurasiatiska och bredare multilaterala avtal som inte bara redan finns utan dessutom har en stadigt ökande ekonomisk, finansiell och geopolitisk inverkan.

Den tredje gruppen, som har sitt årliga möte i Qingdao i Kina, är Shanghai Co-operation Organisation (SCO). Det var ingen slump att SCO-mötet ägde rum i Shandong-provinsen, Konfucius födelseplats. Det var ingen slump, för i sin inledningsanförande citerade Kinas president Xi Jinping specifikt från Konfucius lära om att eftersträva en rättfärdig kamp för det allmänna bästa. Konfucianismens betoning på enhet och harmoni återspeglades i Xis tal i Astana 2013, när han lade fram sin syn på BRI. Den filosofin är införlivad i det som nu är känt som Shanghai-andan, dvs ömsesidigt förtroende, ömsesidig nytta, och med betoning på jämlikhet, samråd och respekt för civilisationernas mångfald.

Återigen, utan att gå in på detaljer kunde kontrasten med G7-gruppens dominerande etos inte vara större. SCO-mötet var det första som hölls sedan Pakistan och Indien blev fullvärdiga medlemmar 2017. Dessa två länder har en svår historia, men i motsats till många västerländska kommentatorers förväntningar har de ändå enats om att finna en lösning på sina skillnader inom ramen för SCO.

Betecknande nog har Indien och Pakistan också enats om att arbeta tillsammans för att få ett slut på det synbarligen olösliga Afghanistan-kriget, som orsakas av den olagliga inblandningen och ockupationen från USA och dess allierade. Det är föga förvånande att USA inte deltar i detta försök till fredsprocess, som även inkluderar Ryssland, Kina och Iran.
Zbigniew Brzezinski, den nationella säkerhetsrådgivaren till USAs f d president Jimmy Carter och den främsta arkitekten bakom Operation Cyclone som skapade al-Qaida, skrev 1997 i sin bok The Grand Chessboard att det var strategiskt nödvändigt för USA att förhindra uppkomsten av varje gruppering av nationer som skulle kunna utmana USAs politiska, ekonomiska och militära hegemoni. Han namngav specifikt en allians av Ryssland, Kina och ”kanske Iran” som det farligaste scenariot. USAs utrikespolitik har sedan Brzezinskis bok verkligen strävat efter att uppnå detta mål, men ironiskt nog har denna politik haft motsatt effekt. En oavsiktlig konsekvens har varit ett ökande antal europeiska nationers tendens att ”se österut”.

USAs sanktioner, inte bara mot sina uppfattade fiender som Ryssland och Iran, utan mot också dess europeiska ”allierade” som dristar sig till att hålla sig till andan och bokstaven i Iranavtalet, har fått européerna att ompröva var deras nationella intressen verkligen ligger. Av ännu större vikt är att Kina och Ryssland, genom en kombination av faktorer, inklusive kompletterande ekonomier och resurser och vissheten att de är säkrare tillsammans än åtskilda, utvecklat allt närmare förbindelser. Så mycket faktiskt, att President Xi i Qingdao förärade president Putin en unik vänskapsmedalj. Xi beskrev Ryssland inte bara som Kinas ”bästa allierade”, han använde också uttrycket ”strategiskt partnerskap” för första gången i ett offentligt forum.
SCO 2018 IISCO-mötet
Tjugo år efter Brzezinskis bok, och 11 år efter Putins främsta tal till säkerhetskonferensen i München,växer en ny politisk ordning fram i allt snabbare takt. På samma sätt går BRICS, SCO och EAEU i spetsen för att frångå USA-dollarn som betalningsmedel i internationell handel. En rad andra länder i Afrika, Mellanöstern och Sydamerika följer efter. Den guld-uppbackade konvertibla yuan; ett liknande arrangemang förhandlas med London Metals Exchange; handel i nationella valutor och utvecklingen av CHIPS för att ersätta det USA-dominerade SWIFT-systemet för internationella betalningar ingår alla i den grundläggande omställning som är på gång.

Grunden för USAs hegemoni håller snabbt på att brytas ned och förutom ett katastrofalt krig finns det inget de kan göra åt det. Det betyder inte att de inte kommer att försöka. De kommer utan tvivel att orsaka enorma problem genom att göra det, för att inte tala om det kaos som ett dysfunktionellt amerikanskt ledarskap och deras brist på en sammanhängande strategisk plan innebär. Försöken att diktera utfallet och förvänta sig blind efterlevnad av sina ”allierade” räcker inte längre.

SCO-konferensen har däremot med stor klarhet visat att politik som grundar sig på ömsesidig respekt, ömsesidig nytta och respekt för andras suveränitet, kommer att segra över den borttynande imperialismen i den egennyttiga och käbblande grupp som samlades i Quebec.

* Kompletterande information kan fås i en tidigare artikel här: Shanghai Cooperation Organization (SCO) Ett annat framgångsrikt fredsmöte”>Shanghai Cooperation Organization (SCO) Ett annat framgångsrikt fredsmöte

James O’Neill var tidigare akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

intressant.se, , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , ,, , ,

  3 comments for “Shanghai- och G7-mötena pekar mot olika världar

 1. Korp
  17 juni, 2018 at 13:50

  EU vill ta större anvar. Samtidigt blir det ett budgetbortfall på ungefär motsvarande 120 miljarder kronor per år när Storbritannien lämnar unionen. Därför kan Sverige få betala mer till EU.

  https://www.europaportalen.se/2018/06/faktapremiar-darfor-kan-sverige-fa-betala-mer-till-eu

  Med större ansvar behöver EU mer pengar samtidigt som brexit orsakar budgetbortfall. Därför föreslås Sverige betala mer de kommande åren. Läs mer om detta på Europaportalens tema över EU:s budget som lanserades häromdagen. För att lösa ekvationen med ökade kostnader och minskade intäkter vill kommissionen att kvarvarande medlemsländer betalar mer än tidigare. Ökningen väntas bli särskilt stor för Sverige. Förra året uppgick den svenska rabatten till över sex miljarder kronor och finansdepartementet har kommit fram till att den svenska avgiften kan öka med uppåt 15 miljarder om kommissionens förslag går igenom.

  • Korp
   17 juni, 2018 at 14:37

   EU-kommissionen presenterade på torsdagen den sista delen av sitt förslagspaket om unionens nästa långtidsbudget för åren 2021-2027. I en allt mer osäker omvärld vill EU bli en starkare och aktivare spelare.
   EU-kommissionen föreslår därför att unionens utrikesbudget stärks med en tredjedel. Dagens förslag är i första hand ett politiskt budskap.
   I världen i dag finns en växande efterfrågan på ett starkt, pålitligt, förutsägbart och aktivt EU på global nivå, sade EU:s utrikeschef Federica Mogherini. Jämfört med utrikesbudgeten under nuvarande period, 2014-2020, vill kommissionen se en ökning med 30 procent till motsvarande 1 270 miljarder kronor.

 2. Framtidståget har åk - G6+1 ej på passagerarlistan
  18 juni, 2018 at 06:59

  Framtidståget har åk – G6+1 ej på passagerarlistan. Solen går ner och imperiets glansdagar är förbi. Återstår käbbel, gräl och twitter-utbrott. Kontrasten mellan Eurasia där solen går upp och lyser om hopp och sämja mot det havererade G6+1 mötet i Kanada är talande. Medan det talades om samarbete och gemensam välfärd på SCO-mötet (som representerar mer än halva världens befolkning), så talades det om krig, ”regime change”, om Iran … krig, sanktioner, havererade avtal på G6+1 mötet (som representerar endast en sjätte del av världens befolkning) där även de stora bankerna och bolagen självfallet satte med och instruerade västs politiker om hur de vill ha det … Trumpeten syndade sig till mötet med Kim och var inte med i då G6+1 meddelade sitt icke-deklaration om …. ingenting!

  https://www.globalresearch.ca/from-g7-to-sco-summit-u-s-swagger-falls-flat/5644418

Comments are closed.