Labourledaren Corbyn vågar ifrågasätta anklagelser utan bevis. Vilken fräckhet!

Hurr vågar labourledaren Corbyn ifrågasätta anklagelser utan bevis? Vilken fräckhet! i Andra om: spioner, USA, protester, CIA, Storbritannien, Politik, regimskifte, Ryssland massmedia, folkrätt, imperialism, demokrati, ekonomi,historia