Elbilen har report i lacken – kräver oftast fossila bränslen

Denna viktiga artikel har skrivits (på norska) av Pål Steigan och publicerats på hans förträffliga blogg. Elbilen har report i lacken
Pål Steigan
Elbilen lyfts fram som positiv för miljön – men är det så? Huvudstadsbladet skrev Elbilar orsakar större koldioxidutsläpp än bensinbilar

Ja, hur är det egentligen? Detta utreds i denna artikel.
Som första gången publicerades för exakt ett år sedan.

Artikeln.
Norge är den största elbilmarknaden i världen, både som andel av hela marknaden och i förhållande till befolkningen. Och norska myndigheter har givit elbilens subventioner och fördelar som knappast någon annan industrisektor har fått.
Men Norge är också det enda land i Europa som har ett överskott av förnyelsebar och i princip evig vattenkraft. I andra europeiska länder är det helt annorlunda.
Elbilen bild 1 energi-EU-olje-kull-gassEU lever i energifattigdom. Unionen är helt beroende av stor import av olja, kol och gas. Källa: BP
Frankrike vill förbjuda diesel- och bensinbilar efter 2040. Bilindustrin satsar kraftigt på elbilar och land efter land som vill avveckla bilar som går på diesel och bensin.
Men ingen har en aning om varifrån elströmmen till denna jätteflotta av elbilar kommer ifrån.

Medierna och politikerna verkar glömma att el inte är en energikälla, utan en energibärare. Elströmmen till elbilar måste komma från någonannanstans. Kärnkraftverk står för 75% av Frankrikes elproduktion, så en elbil i Frankrike går faktiskt på kärnkraft. här

En elbil i Tyskland är och förblir en kolbil.


I Storbritannien finns, enligt myndigheterna, över 2,3 miljoner familjer som måste välja mellan att äta eller hålla sig varma på vintern. Det är svårt att föreställa sig att de kommer att köpa en elbil.
Globalt kommer 68% av kraften från koleldade kraftverk, så globalt är den ”rena” elbilen driven av kol till 68%. Norge är nummer ett i världen när det gäller elbilars andel av marknaden (29,1%). Nummer två är Nederländerna (6,4%), men i Nederländerna gäller plug-in hybrider och från 2015 till 2016 halverades omsättningen för dessa bilar.
Även en sådan innovativ industrination som Tyskland ligger långt efter oss. År 2015 hade Norge 84 000 elbilar, medan Tyskland med 17 gånger mer invånare endast hade 48 000. Tyskland med sin berömda Energiomvandling är inte ens bland de 10 bästa i världen då det gäller marknadsandelar.

Frederic Hauge och Bellona har betydat mycket för elbilens status i Norge.
Elbilen bild 2 frederic-hauge-teslaHär Hauge med en Tesla sport
Elbilen är en ”Blindgate, död ända” om det är jordens miljö du är orolig för. Det är ett försök att behålla privatbilismen vid en tid då vi ska leta efter möjligheter och lösningar som gör det möjligt att minska privatbilismen.

Ett land som Norge använder energi och resurser som om vi hade 3,5 jordklot till vårt förfogande. Ska vi komma i nivå med vad jorden tål måste vi norrmän minska vårt ekologiska fotavtryck med 70%. För mänskligheten som helhet är fotavtrycket 1,6 gånger större än vad jorden klarar av. Footprint

Som Mads Løkeland skriver: Mads Løkeland

Världen har för närvarande 1 miljard personbilar och 7,3 miljarder människor. Om vi ​​minskar antalet bilar med 1/3 som ett bidrag till att få en ekologisk balans får vi 1 bil per 11 invånare som ett genomsnitt i världen.

11 personer per bil innebär ett tak på 450 000 personbilar i Norge. Idag har vi 2,5 miljoner personbilar i Norge, så mer än 4 av 5 bilar måste lämna Norge om vi går ner till den nivå som världen klarar av när det gäller klimat och natur. Alternativet är att antalet bilar i världen kommer att öka från 1 miljard till 4 miljarder och om några år till 5 miljarder om alla människor i världen ska nå norska nivån.

Det är en utbredd uppfattning i Norge att Tyskland har löst sitt energiproblem med sin energiomställning och ett landskap där raps ersätter vete för att skaffa biodiesel och där kullarna fylls med vindkraftverk och produktiv jord läggs under solpaneler. Men så är det inte.
I Tyskland betalar konsumenterna nu 50% mer för energin än vad de gjorde 2006. Tyskland är helt beroende av sin blandning av kol, brunkol, olja och gas. Gasen är huvudsakligen från två källor: Norge och Ryssland.

För Europa som helhet är bilden ganska dyster. Euroområdet är nettoeimportör av energi i stor stil, och importberoendet ökar bara, och trots den industriella stagnationen.

Elbilen bild 3 energibruk-fra-industrielle-revolusjonKapitalismen har medfört en explosiv ökning av energiförbrukningen. Denna form av tillväxt är dömsdömd. Källa:FN, 2009

Kapitalismen har genomfört den största industriella revolutionen i mänsklighetens historia, men den har också medfört att vi förbrukat ungefär hälften av koldioxidlagren på bara 150 år. I mitt liv har ekonomin ökat med 4% per år. Skulle det fortsätta i 100 år till, har ekonomin varit femtio gånger större än idag. Råvaror och energi för detta finns inte. Bristen märks redan idag.

Elbilar löser inte något av dessa problem. Oavsett hur avancerade de är, oavsett hur bra batterier man hittar på, bidrar de i bästa fall till att fördröja de nödvändiga och stora omvandlingar som behövs för att undvika sammanbrott.

Det finns ingen som har något svar på hur man ska kunna mätta nio miljarder utan olja, kol och gas.
Det finns ingen som kan garantera att det är möjligt att behålla vår typ av civilisation på den nivå som den har idag, utan koldioxid.
Det enda livsdugliga sättet är därför att minska behovet av energi i alla led, för att få ut det mesta av knappa resurser.


Och då är det ingen bra idé att fortsätta att subventionera Tesla och Elon Musk.

Några artiklar om klimatet.
Jorden slår klimatrekord – under tystnad
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

  7 comments for “Elbilen har report i lacken – kräver oftast fossila bränslen

 1. arbetarklass
  21 augusti, 2017 at 11:12

  Intressant. Det här visste jag inte om Norge att de är ledande av andelen elbilar. Det känns också lite paradoxalt då Norge också är ett oljeland men här ser man politiken faktiskt kan göra nytta för miljön även i ett kapitalistland. Om vi nu håller oss till Norge men jag tillåter mig göra eftersom världen faktiskt fortfarande är indelad i nationer.

  Jag hoppas Sverige går åt samma håll för hos oss är energi inte helt en bristvara då det oftast förekommer export då näten numera är sammanlänkade med omgivande nationer och en ledning tror jag håller på att dras till Baltikum om den nu inte redan är färdig. Vindkraften har gett Sverige ett rejält tillskott på elenergi under det senaste årtiondet men basen är ändå kärnkraft (där äldre reaktorer avvecklas) samt vattenkraften som är stor hos oss också liksom i Norge. Att Norge har så mycket vattenkraft beror på att landskapet är kuperat och med stora höjdskillnader samt att det regnar mycket där.

  De här ”laddstolparna” för el-bilar man kan se lite överallt, t.ex. utanför varuhus och folk laddar elbilen med. Får man den elströmmen gratis eller betalar man på något sätt? Jag förmodar då det är någon form av elektronisk registrering i så fall?

  Jag håller med om att det är på tok för mycket bilar och i det fallet var det mycket bättre förr men ändå inte. Förr luktade det pest efter bilarna men idag inte alls. Det jobbiga numera är antalet bilar och idag många som har fler än en bil i samma familj. Antalet bilar beror alltså på antalet människor. Med flyktinginvandringen kommer antalet bilar öka drastiskt. De som annonserar begagnade bilar på blocket vet vilka som ringer på annonserna. Så är det bara. Det är inte utan anledning annonstexten ofta avslutas med orden ”Jag pratar bara svenska”.

 2. Gubbe
  20 augusti, 2018 at 20:20

  Den här kanske du lyckas ta dig igenom, om den delas av någon av de gamla FNL-gubbarna?
  https://www.8dagar.com/2018/08/nobelpristagern-ivar-giaever-om.html

  • 20 augusti, 2018 at 21:10

   Kanske det, fast den har mest lästs av andra.

 3. AndersI
  20 augusti, 2018 at 20:55

  Några tankar om varför jag väljer elbil.
  – Jag är säker på att det är effektivare att rena eller helt ta bort utsläpp från folsilbränsle om man endast behöver göra det på några få platser, vid kraftverken, än i varje bil.

  – När vi går över till rena elbilar (d.v.s. inga hybrider med fosilmotor) är det ”enklare” att sedan gradvis introducera miljövänlig elproduktion. T.ex. via solceller.

  – Kostnaderna för solceller har gått ner så markant de senaste åren (tack Kina) att det inte är en oöverkomlig kostnad att integrera detta vid nyproduktion av hus eller att eftermontera på befintliga byggnader. Det är helt möjligt att utrusta sin villa med solceller som klarar av att försörja både villan med el samtidigt som man kan ladda sin elbil. Det börjar nu även finnas nyckelfärdiga system att installera som inkluderar batterier för att klara av dygnets mörka timmar.
  Samtidigt måste man gå över sina förbrukare och byta ut dessa till mer energieffektiva. Allt från att byta ut glödlampor till LED, effektivare hushållsmaskiner, bättre styrning av uppvärmning, mm.

  – De stora vinsterna för miljön är att låta tung trafik gå på el. T.ex. kommunens alla fordon, sopbilar, och annat. Även lastbilar för leverans i städer. Förutom nollutsläpp får vi en mycket tystare stadsmiljö.

  – Batteritekniken utvecklas också så att vissa ämnen som inte är så trevliga fasas ut.

  – En fosilbil har ca 2000 rörliga delar. En elbil har ca 20 rörliga delar. Förutom att elbilen saknar förbränningsmotor behövs heller ingen växellåda. Det minskar servicekostnaderna dramatiskt och ökar livslängden för bilen. Det innebär att driftkostnaden för en elbil kan hamna på bara 10% av kostnaden för en fosilbil. Det blir intressant att se hur bilhandlarna kommer att agera. De tjänar ju ganska mycket på service…

  – En elmotor har ju mycket högre verkningsgrad än en förbränningsmotor. I en elbil så är runt 80% av energin som används till att driva bilen framåt. För en fosilbil är motsvarande siffra runt 20%. Resterande går bort som värme, förluster i friktion, mm.
  Dessutom kan i en elbil energi vid en inbromsning enkelt återvinnas genom att elmotorn då fungerar som generator och levererar energi baklänges i kedjan åter till batteriet.

  – Låt mig till sist omformulera en av meningarna i artikeln till: ”Elbilar löser inte ensam något av dessa problem”.

  – Låt mig även lägga till att oavsett hur illa som artikelförfattaren tycker om Elon Musk och Tessla så har Elon genom sina visioner och produkter satt ordentlig fart på världens bilindustri, att börja fasa ut bilar med förbränningsmotorer. Ett utmärkt exempel på hur entreprenörskap kan driva fram ett teknikskifte, detta helt oberoende av om vi i Sverige ger ekonomiska fördelar till elbilsköpare.

 4. arbetarklass
  21 augusti, 2018 at 13:31

  Ett av militärens JAS Gripen plan har störtat och börjat brinna strax norr om Ronneby i Blekinge. Röken från det brinnande kompositmaterialet flygplanet är uppbyggt av är livsfarlig och allmänheten varnas samt räddningstjänsten måste närmar sig flygplanet med vindriktningen och med gasmasker för ansiktet. Tillverkaren SAAB vägrar uttala sig och hänvisar till den statliga Försvarsmakten. Det här är rent skrämmande hur sådan här hälso- och miljöfarlig produktion och verksamhet får pågå och jag håller staten som ansvarig. Kanske försvarsministern borde uttala sig och försöka göra något åt problemet? Eller har han gått och gömt sig? Framåt eftermiddagen kommer vinden vrida mot syd. Stäng alla fönster och dörrar när staten med skattebetalarnas pengar förpestar omgivningen för folket!

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/haveri-vid-flygplatsen

 5. Elbilar och oljefat
  22 augusti, 2018 at 16:30

  Olja går ju åt även vid produktion av elbilar, plaster i detaljer och däck kräver det. Hur seriös denna satsning är kan ifrågasättas med tanke på den ständigt närvarande olje- och gas-jakten världen över. Nya fyndigheter dyker upp i en jämn ström av aldrig skådat slag. De stora fynden av olja och gas efter Mocambike’s kust och senast Pakistan, troligen ganska rika fynd även där. I båda fallen tickar IMF-lån mot ekonomisk kris i samma veva, troligen är korruptionen det som är på plats först. Märkligt är också pressen på A.Merkel och NordstreamII projektet, USA ogillar handeln med rysk gas (och olja), men märkligt då att just USA köper stora mängder olja från just det Ryssland som man vill stänga ute.
  Två länkar som berör ämnet :
  https://newsvoice.se/2018/08/rockefeller-greenpeace-divestering/
  https://www.zerohedge.com/news/2018-08-20/canadas-pipeline-crisis-boon-russia

Comments are closed.